Martijn Vroom werkte vanaf april 2001 als medewerker bij de Tweede Kamerfractie van het CDA. Daarna werkte hij tot 2006 voor diezelfde fractie als beleidsmedewerker Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en later Financiën en Rijksbegrotingen. Bij de verkiezingen van 6 maart 2002 werd Vroom verkozen tot lid van de gemeenteraad van Schiedam. Hij betitelde zichzelf in 2006 als een ‘rechtgeaard gereformeerde’. Van 2006 tot en met maart 2008 was Vroom lobbyadviseur bij adviesbureau Public Matters in Den Haag.

Van 31 maart 2008 tot 20 mei 2014 was Vroom wethouder in de gemeente Noordwijk en van 21 mei 2014 tot 8 december 2015 in de gemeente Waddinxveen. Op 9 december 2015  Werd hij benoemd als Burgemeerster van de Gemeente Krimpen aan den IJssel en is lid van het Dagelijks Bestuur van de Metropool Regio Rotterdam Den Haag (MRDH). Ook is hij secretaris van het bestuur van de Vereniging van Burgemeesters van Gemeenten in Zuid-Holland, de VBGZH.

 

Hieronder kunt u zijn columns lezen en beluisteren. Let wel: op alle teksten en geluidsopnamen rust auteursrecht © Martijn Vroom / © delateavond.nl. Wilt u e.e.a. overnemen, vraag dan even om toestemming. Lees hier het archief van Martijn

Volg Martijn Vroom op Facebook

Klik op de titel om de column te beluisteren.

Beluister hier de column

Dit weekend gaat de Nationale Veteranendag gelukkig eindelijk weer eens door. Een dag vol ontmoeting, ceremonies en een defilé. Gelukkig kan het weer. Het is van groot belang dat veteranen elkaar ontmoeten. Samen met elkaar herinneringen ophalen, verhalen delen. Zeker nu de regering eindelijk officieel heeft erkent dat de jongens en meisjes van Dutchbat-III onrecht is aan gedaan.

Natuurlijk, het is een ingewikkeld vraagstuk. Wat is daar precies misgegaan? Heeft iedereen wel echt alles gedaan wat kon en had gemoeten? Precies deze vragen teisteren de nachtrust van teveel veteranen. (read more…)

Beluister hier de column

In de Gemeentewet is geregeld wat een gemeenteraad mag en kan.

Daarnaast staat erin wat je wel of niet als raadslid mag en moet doen. Een raadslid is op zichzelf geen functie, behalve als lid van een gemeenteraad. Daarmee bedoel ik dat alleen een gemeenteraad besluiten neemt. Een raadslid kan besluiten wat ze wil. Maar wettelijke kracht heeft het alleen als een meerderheid van de raad zo ook besluit.

Datzelfde geldt ook voor wethouders. Alleen als het hele college van burgemeester en wethouders wat ervan vindt of besloten heeft, heeft het wettelijke kracht. Bij de burgemeester is het net even anders. (read more…)

Beluister hier de column

Vroeger was de brandweer dat de kerkklokken luidden en mensen met emmertjes in een lange rij gingen staan. Water uit de sloot of de rivier en gooien maar. Door de tijd heen is er een professionele organisatie ontstaan, waarbij de meeste mensen vrijwilliger zijn. Een vreemde spagaat, waar we als gemeenschap erg blij mee mogen zijn. Mensen uit de eigen buurt die, als de pieper gaat, opspringen om naar de kazerne te vliegen.

Pak aan, deur open, brandweerauto op pad.

Als al die vrijwillige brandweermensen in voltijds dienst zouden zijn, was het onbetaalbaar. (read more…)

Beluister hier de column

Voor wethouders die niet door mogen gaan is dit een ingewikkelde periode. Ze hebben zich jaren lang met hart en ziel ingezet voor de gemeenschap.

Zoals al decennia lang een feit: hoe hard je als politiek professional werkt heeft niet zo veel effect op de verkiezingsuitslag. Daar komt meer bij kijken. Dat is eigenlijk over de hele wereld wel het geval. En al helemaal omdat we in Nederland niet direct onze bestuurders kiezen. Ministers, de premier, burgemeesters en ook de wethouders niet. (read more…)

We zitten in crisis. Na de corona-crisis gingen we naadloos over in de Oekraïne-crisis. We vangen ons deel aan vluchtelingen netjes op. Sterker nog, meer dan netjes, want we zorgen goed voor ze. En met ‘we’ bedoel ik onze hele gemeenschap. Taalles, zwemles, fietsles, een gastvrije gemeenschap.  Omdat er mensen in nood voor onze neus staan. Daarnaast zijn vluchtelingen die zich vervelen en het moeilijk hebben niet altijd de meest prettige buren.

Ondertussen zitten we in nog een andere crisis. (read more…)

Beluister hier de column

In onze gemeente weten we er alles van. De fysieke bereikbaarheid is kwetsbaar. De brug gaat een stuk minder vaak open dan vroeger, maar zodra ze open gaat… dan komen alle trauma’s weer boven. De brug der zuchten. Natuurlijk hebben we haar ook nodig om ons zuchten en klagen op te focussen. Maar toch is het een fileveroorzaker. Het ritsen er net voor, en de rotondes aan de ene en andere kant. Na de corona-lockdowns zijn de files weer helemaal terug.

De komende paar jaar staat ons nog veel meer verkeersellende te wachten. (read more…)

Beluister hier de column

In onze gemeente weten we er alles van. De fysieke bereikbaarheid is kwetsbaar. De brug gaat een stuk minder vaak open dan vroeger, maar zodra ze open gaat… dan komen alle trauma’s weer boven. De brug der zuchten. Natuurlijk hebben we haar ook nodig om ons zuchten en klagen op te focussen. Maar toch is het een fileveroorzaker. Het ritsen er net voor, en de rotondes aan de ene en andere kant. Na de corona-lockdowns zijn de files weer helemaal terug. (read more…)

Beluister hier de column

Deze week gaan we met raadsleden, wethouders en leden van de kindergemeenteraad op de fiets. Het is een heel belangrijk moment, dus het is goed dat we met een grote groep zijn.

Tegenwoordig vallen 4 en 5 mei in de meivakantie. Sterker nog, midden in de meivakantie. Want op de een of andere manier hebben de scholen de vakanties anders ingeregeld dan ‘vroeger’.

Vanaf Koningsdag, of zelfs al eerder, zijn de meeste scholen voor dagen of weken vrij. En daarmee zijn vaak ook de ouders ‘elders’. (read more…)

Beluister hier de column

Als gemeente hebben we een aantal adviseurs: de adviesraad Sociaal Domein, de kindergemeenteraad, de Rekenkamer en de Ombudsman.

Allemaal ‘instellingen’ waarbij we, elke keer weer, dank je wel zeggen voor hun adviezen. Ook als ze kritisch zijn op de gemeente. En dat zijn ze natuurlijk best vaak. Er is altijd wel iets te verbeteren, anders te doen of op te lossen. (read more…)

Beluister hier de column

Er zijn mensen die behoorlijk dreigende taal hebben uitgeslagen, in corona-tijd. Er zijn bij ons geen hele erge dingen gebeurd wat dat betreft, maar toch.

We zijn op onze hoede.

Er stond een zak op de stoep van het gemeentehuis.

Er was een beetje paniek.

We schrokken ons echt een hoedje. (read more…)

Beluister hier de column

Gezond eten is enorm belangrijk.

En natuurlijk sporten, bewegen en frisse lucht. Dat weten we met elkaar nu wel. Lekker naar buiten, want ‘niemand is een binnenmens’. Maar gezonde voeding, daar zijn we nog niet even ver.

Stevige campagne tegen roken rondom schoolpleinen. Een helder verhaal over corona-ommetjes, de noodzaak voor bewegen zit goed tussen de oren. (read more…)

Beluister hier de column

Na de verkiezingen volgen vaste momenten. De uitslagenavond is achter de rug, het definitief vaststellen van de uitslagen nu ook. Daarmee weten de raadsleden in ieder geval voorlopig dat ze raadslid zijn. Natuurlijk kan het zijn dat ze wethouder worden. Dan schuiven er wat mensen van onder door naar boven. Wie niet herkozen is, neemt afscheid. Soms na korte tijd, best vaak ook na een lange periode van dienst. (read more…)

Beluister hier de column

Het hoogtepunt van democratie: zelf bepalen op wie je stemt. De meesten van ons hebben dat deze week gedaan. Heel bijzonder, zo gewoon. U en ik weten dat dit voor een grote groep wereldbewoners niet mogelijk is. Miljoenen mensen mogen niet stemmen en al helemaal niet op wie ze zelf willen.

In Nederland voeren we niet een lange campagne. Het kwam laat op gang. Dit had zeker te maken met corona enaansluitend de oorlog van Poetin. (read more…)

Beluister hier de column

Het zal u wellicht ook gebeuren: om de zoveel minuten dwalen mijn gedachten af. Tijdens de oorlog in Afghanistan, tijdens de strijd tegen de duivels van ISIS had ik dat ook. Ik kan me slecht concentreren. Het is oorlog, vlakbij. Onze soldaten staan aan de rand ervan, zowel in de lucht als op de grond. In Litouwen, Polen, Roemenië.

Op onze stoep staan vrouwen en kinderen. Met grote angst, want velen van hen zullen hun vader of man verliezen voordat de maand voorbij is.

 

(read more…)

Beluister hier de column

De graanschuur van Europa. We hebben in Nederland heel wat korenvelden staan. Maar dat is niet van de juiste kwaliteit om brood van te maken.

Dat doen we met graan dat we importeren uit Frankrijk, maar vooral ook uit? Precies.

Met het lentezonnetje afgelopen weekend was de lucht prachtig. Er is weinig voor nodig om je voor te stellen hoe het er uit ziet. Goudgele korenvelden tot aan de horizon met daarboven een strak blauwe lucht. (read more…)

Officieel is ze een ‘zware storm’. Het was al weer best een paar jaar geleden dat er zo’n zware storm

over ons land trok. Ergens in 2018 meen ik. Eunice heeft ons weer even laten weten dat de natuur niet alleen maar lieflijk, aardig en mooi is.

Want hoe mooi storm ook kan zijn er zijn heel wat doden te betreuren. Ook in Nederland. Verder zijn er heel wat prachtige bomen gesneuveld. Boven op auto’s gevallen óf nog erger op huizen.

(read more…)

Beluister hier de column

Er is altijd wat te doen over de ambulances. Zeker als de aanrijtijden niet al te best zijn. Er zijn niet veel gemeenten in de Randstad waar de ambulances zo slecht de norm halen.

De norm is gesteld door verzekeraars. Op papier van het grootste belang. Maar er is heel wat op aan te merken. De norm komt uit een tijd dat het vooral van belang was dat je op tijd in het ziekenhuis werd gebracht. Dat is allang niet meer zo. Tegenwoordig is een ambulance een rijdend ziekenhuisje. Maar toch worden ze hierop afgerekend. Maar door wie? (read more…)

Beluister hier de column

We hebben ze best vaak. Meelopers. Of aardiger gezegd, stagiairs. Voor een dag of langer.

Er zit van alles tussen: raadsleden en wethouders die zich ‘willen oriënteren’ op het burgemeesterschap. Scholieren of trainees, die een half jaar komen werken bij de gemeente.

Of andere burgemeesters, die willen meemaken dat het bij een andere gemeente net zo rommelig – of geweldig – is als bij hen. (read more…)

Beluister hier de column

Vanwege corona kon het vorig jaar niet.

Maar in gewone tijden gaan alle burgemeesters de hei op. Met elkaar. In ploegen van ongeveer 30. Met kleinere clubjes en met een hele stapel zelftests, mondkapjes en stoelen op meer dan anderhalve meter kan het dit jaar weer door gaan.

Burgemeesters hebben in een verkiezingsjaar een andere rol dan andere jaren. U mag naar de stembus! De gemeenteraad maakt daarna een akkoord. (read more…)

Beluister hier de column

Bij de uitvoering van teveel wetten zijn gemeenten steeds meer aan rijksregels gebonden. De gemeente zou echt heel goed naar ieder mens kijken. En dan maatwerk bieden. Dat betekent dus dat elk ander mens in elke andere gemeente iets anders krijgt. ‘Den Haag’ kan daar niet mee omgaan.

En dan komen er meer en meer centrale regels en wetten. (read more…)

Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share