Martijn Vroom werkte vanaf april 2001 als medewerker bij de Tweede Kamerfractie van het CDA. Daarna werkte hij tot 2006 voor diezelfde fractie als beleidsmedewerker Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en later Financiën en Rijksbegrotingen. Bij de verkiezingen van 6 maart 2002 werd Vroom verkozen tot lid van de gemeenteraad van Schiedam. Hij betitelde zichzelf in 2006 als een ‘rechtgeaard gereformeerde’. Van 2006 tot en met maart 2008 was Vroom lobbyadviseur bij adviesbureau Public Matters in Den Haag.

Van 31 maart 2008 tot 20 mei 2014 was Vroom wethouder in de gemeente Noordwijk en van 21 mei 2014 tot 8 december 2015 in de gemeente Waddinxveen. Op 9 december 2015  Werd hij benoemd als Burgemeerster van de Gemeente Krimpen aan den IJssel en is lid van het Dagelijks Bestuur van de Metropool Regio Rotterdam Den Haag (MRDH). Ook is hij secretaris van het bestuur van de Vereniging van Burgemeesters van Gemeenten in Zuid-Holland, de VBGZH.

 

Hieronder kunt u zijn columns lezen en beluisteren. Let wel: op alle teksten en geluidsopnamen rust auteursrecht © Martijn Vroom / © delateavond.nl. Wilt u e.e.a. overnemen, vraag dan even om toestemming. Lees hier het archief van Martijn

Volg Martijn Vroom op Facebook

Klik op de titel om de column te beluisteren.

Beluister hier de column

Nog een weekje en dan begint de zomerpauze.

De politiek is officieel nooit met vakantie, maar er zijn wel pauzes in de vergaderingen.

En zeker wel dat de politici en de bestuurders die pauzes gebruiken om bij te komen. En om op vakantie te gaan, al dan niet buitenshuis.

Zelf ben ik er eerlijk gezegd ook best aan toe. De weken zijn vol en de avonden lang. (read more…)

Elk jaar is er veel aandacht voor de Slag om de Residentie, mei 1940. De Duitsers probeerden de regeringsstad te bezetten en de nationale top gevangen te nemen. Dan zou de oorlog snel klaar zijn. Overigens, dat is een vergelijkbaar scenario met de slag om Kyiv (Vroeger: Kiev) een paar jaar geleden. Maar ons kleine legertje hield langer stand, maakte meer krijgsgevangenen en schoot meer vliegtuigen uit de lucht dan gepland. Een groot deel van de strijd om Den Haag vond elders plaats. De zoeklichten die vliegveld Ypenburg beschermden stonden in Stompwijk. Luchtdoelartillerie stond langs de Vliet. (read more…)

Beluister hier de column

Toen ik uw burgemeester werd, heb ik direct een plan gemaakt om zo snel mogelijk de gemeenschap te leren kennen. Daar ben ik natuurlijk nog mee bezig, en het is harstikke leuk. Sportverenigingen, scouting, zorgcentra, noem maar op. Regelmatig schrijf ik daar iets over, en zet het op m’n social media. Als u daar in geïnteresseerd bent, kijk daar vooral ook eens.

Instagram, Bluesky, Facebook, noem maar op. Social media zijn een leuke manier om plaatjes en ervaringen uit te wisselen. (read more…)

Beluister hier de column

Deze week zijn we gestart met de campagne ‘YouChoose’: jij mag het zeggen.

En dan gaat het niet over de verkiezingen, of politiek.

De campagne is bedoeld voor jongeren op wie ongewenste druk wordt uitgeoefend. Jongeren die van de basisschool naar de middelbare gaan. Want dat is nogal een andere wereld waarin ze terecht komen. Klinkt nog een beetje vaag denk ik – maar scherper: als jongere heb je een keus om mee te doen met verkeerd, gewelddadig of crimineel gedrag of niet. (read more…)

Beluister hier de column

Deze weken wordt er her en der in Nederland gewandeld.
Nou is dat in zichzelf niet bijzonder, er wordt heel wat afgewandeld in ons dorp, stad en land!Met de diabetes-groep, mensen die zich vergapen aan polders en molens, mensen die een paar keer per dag met hun hond naar buiten gaan…

En dat is echt heel goed. (read more…)

Beluister hier de column

In onze regio, de regio ‘groot Den Haag’, ook wel ‘Haaglanden’ genoemd, hebben we gemeenten van alle omvang en soorten. Een aantal grote steden, een aantal behoorlijk kleine gemeenten en een paar ertussenin.

Dat heeft ook gevolgen voor de hoeveelheid ambtenaren op het gemeentehuis. En voor de expertise die dan en daar beschikbaar is. Als gemeente, als bestuurder, moet je daarom ook om je heen kijken. Waar is een andere gemeente goed bezig en kun je dat overnemen of samen doen? (read more…)

Beluister hier de column

Een van de mooie bezigheden van de burgemeester is het bezoeken van mensen. Als mensen 100 worden hoop ik altijd dat ik langs mag komen. Moet je nagaan wat die allemaal hebben meegemaakt sinds ze geboren zijn…

Ook mag ik langs bij mensen die een bijzonder huwelijksjubileum hebben. Mensen die 60 of 65 jaar getrouwd zijn. Ook dat is een heel eind. Mensen die 70 jaar of langer getrouwd zijn, dat heb ik de afgelopen 9 jaar maar 2 keer meegemaakt. (read more…)

Beluister hier de column

Rondom 4 en 5 mei staan we stil bij de verschrikkingen van de oorlog, 79 jaar geleden.

We werden bezet door een buitenlandse overheid die van staatswege vervolging inzette van Joden, Sinti, Roma, communisten, homo’s, Jehova’s Getuigen, kunstenaars met een verkeerde smaak, psychiatrische patiënten en geestelijk gehandicapten. Als je bij deze groepen hoorde, moest je dood. (read more…)

Beluister hier de column

De afgelopen jaren zijn mooie stappen gezet in het veiligheidsbeleid van de gemeente Leidschendam-Voorburg. We hebben meer BOA’s aangenomen en op het gebied van ondermijning hebben we stappen gezet – de aanpak ervan dan.

Wat betreft handhaving op afval zijn we, u weet er van, bezig met een afvalscanauto. Van daaruit kunnen we heel precies in de gaten houden waar er afval ligt of staat. Vervolgens wordt ter plaatse doorgegeven wat er moet worden gedaan. Data verzamelen en actie ondernemen. (read more…)

Beluister hier de column

In m’n vorige gemeente mocht ik me ermee bezighouden, en sinds kort in onze regio ook: vanuit het bestuur van onze Veiligheidsregio ben ik sinds kort portefeuillehouder ‘waterveiligheid’.

Dat houdt met name in dat ik me iets meer dan anderen mag bezighouden met de vraag (kort door de bocht) ‘wat doen we als de dijken breken?’ (read more…)

Beluister hier de column

Het is inmiddels al weer meer dan een jaar geleden dat ik uw burgemeester werd. En het wordt met de dag leuker, interessanter, boeiender. Dat komt voor een groot deel natuurlijk omdat ik stad, land en omgeving steeds beter leer kennen.

Inclusief al de mensen die er wonen. Dat zijn er een hoop. U bent met elkaar een groot, bont gezelschap van zeer uiteenlopend pluimage.

(read more…)

Beluister hier de column

Als je het alarmnummer belt, krijg je iemand aan de lijn die zowel de brandweer, als de politie kan sturen. En als er een ambulance bij moet, gebeurt dat ook. Alweer heel wat jaar geleden zijn de meldkamers samengevoegd. Bij die samenvoeging is er alleen wel iets geks gebeurd als je kijkt naar wie hiervoor verantwoordelijk is. De brandweer valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Het regionaal bestuur van de brandweer? Dat zijn burgemeesters.

(read more…)

Beluister hier de column

Zo langzamerhand komen we bij de dingen die ik in Leidschendam-Voorburg al een keer heb meegemaakt. Ik ben vorig jaar op 6 maart begonnen. ‘Mijn’ eerste honderdjarige, of eerste bezoek aan een sportclub, eerste keer 4 mei, intocht Sinterklaas. Het laatste echt nieuwe was afgelopen weekend. De herdenking van een ongelofelijk drama.

In de Tweede Wereldoorlog lag aan de noordzijde van Den Haag een grote Duitse raketbasis. (read more…)

Beluister hier de column

Komende woensdag mag ik de tunnel in.

De N14, u kent de route, bestaat uit zes tunnels; drie heen en drie weer.

Tunnels zijn iets bijzonders, want anders dan bij een brug heeft de burgemeester dan een speciale rol. De wethouder ‘verkeer’ gaat, uiteraard, over de doorstroming, de files, het verkeer door de tunnel. (read more…)

Beluister hier de column

De meest gebruikte uitleg van ‘babbelen’ is dat het komt van ‘babben’, kinderlijk taalgebruik.

Hoe dan ook, het heeft totaal niet de bijklank van iets afschuwelijks. Het klinkt als een goochelaar die op visite komt. Op dit moment is er in Leidschendam-Voorburg een sterke toename van het aantal ‘babbel-trucs’. We zien in het hele land dat slachtoffers vaak beroofd worden van hele grote geldbedragen. (read more…)

Beluister hier de column

Ik wilde het al lang, reservist worden.

Omdat ik graag iets wil doen in een totaal andere wereld, en omdat ik defensie een warm hart toedraag. Maar ook omdat ik denk dat de burgermaatschappij, ik ook, heel wat kan leren van en uit de militaire wereld.

Er zijn drie groepen reservisten. Mensen die specifiek iets ‘kunnen’: ondernemers, bouwers, psychologen, noem maar op. (read more…)

Beluister hier de column

Het werk van een burgemeester is reuze veelzijdig. Ik heb ’t al vaker geschreven: ik ervaar dat als een luxe. Elk moment van de dag is anders.

Donderdag heb ik bijvoorbeeld een overleg met mensen van Leidschendam-Voorburg en externen over een regionale aanpak van ondermijning.

Met ondermijning bedoelen we dat criminelen proberen invloed uit te oefenen op bijvoorbeeld bestuurders en ambtenaren, omdat ze een vergunning voor hun bedrijf willen. (read more…)

Beluister hier de column

Deze week hebben we de ‘raadsdag’.

De gemeenteraad is een verzameling van mensen die gekozen zijn door de inwonersg. Met 35 leden bestaat de raad uit een heel divers gezelschap. Politieke meningen lopen uiteen, en dat is maar goed ook.

Daarmee vertegenwoordigen die raadsleden die meningen. (read more…)

Beluister hier de column

Eén keer in de twee jaar komt Isidoor langs. De meeste mensen zegt ’t niks.

Maar het is een hele grote oefening, in het ‘cyber-domein’. Dan oefenen heel veel mensen (1500) en heel veel organisaties (bijna honderd): wat gebeurt er als er een echte digitale crisis uitbreekt?

Als de ICT écht plat ligt. Of de telecom. Wat als de zendmasten het niet meer doen.

Of misschien nog wel erger: overgenomen wordt door criminelen of een ander land.

Dat laatste is niet ondenkbeeldig, we zien de pogingen daartoe nu al. Verder weg, en dichterbij.

Dat is best verontrustend.

Internet, telecom, je hebt het nodig voor heel veel dingen.

U weet dat uiteraard.

Maar wat, als je meer dan een week niet bij de recepten van de apotheek kunt?

Of de telefonie van 112 uitvalt? Of als de gemeentelijke rampen-specialisten geen telefonisch bereik of internet meer hebben?

Of als je via internet alleen boodschappen van de vijand tot je krijgt – wat we misschien in eerste instantie niet eens doorhebben?

Die grote oefening is bedoeld om er achter te komen wat er allemaal kan gebeuren en wat je dan moet (zou kunnen) doen. Spannend.

Wij als LV zitten niet direct aan tafel. Een aantal gemeenten uit onze regio wel, het is een beetje verdeeld over het land.

Komende weken heb ik een aantal 1-op-1 gesprekken met collega’s die er aan meegedaan hebben. Gesprekken over de evaluatie van Isidoor. Ik wil goed weten wat wij zelf kunnen doen en leren.

Ter voorbereiding om zoveel mogelijk te voorkomen. Maar ook wat we zouden kunnen als het onverhoopt toch gebeurt…

(read more…)

Beluister hier de column

Toegegeven, het is een beetje beroepsdeformatie, maar ik lees en luister graag de toespraken van collega’s. Kan je (ik) altijd wat van opsteken.

In veel nieuwjaarstoespraken gaat het – ook – dit jaar over de manier waarop we met elkaar omgaan in de maatschappij.

Hoe zorgen we er met elkaar voor dat we elkaar blijven of gaan ontmoeten? (read more…)

Beluister hier de column

Deze weken zijn er her en der lichtjesfeesten. Was het eerst Divali, daarna kwam Chanuka, en kerst komt er aan. Maar voordat het kerst is, wordt er nog meer licht de wereld ingebracht. Ontstaken we vorige week de lichtjes van de kerstboom bij de Oude Kerk, deze week is het lichtjesavond op de oude begraafplaats in Voorburg. (read more…)

Beluister hier de column

In Leidschendam-Voorburg wonen best veel mensen uit een ander land. Ongeveer een op de drie inwoners is niet in Nederland geboren. Daarmee staan we vrij hoog op de lijst van ‘diverse’ gemeenten.

Dat zien we ook terug bij de naturalisaties. Ongeveer elke anderhalve maand hebben we een ceremonie. Tijdens die plechtige bijeenkomst leggen de mensen die Nederlander willen worden de eed of de belofte af. Dat heet ‘de verklaring van verbondenheid’. (read more…)

Beluister hier de column

In mijn vorige gemeente was ik secretaris van de VBGZH. De VBGZH is de oudste politiek-bestuurlijke vereniging van Nederland. VBGZH staat voor Vereniging van Burgemeesters van Gemeenten in Zuid-Holland.

Toen ik de overstap mocht maken naar Leidschendam-Voorburg stopte ik met dat secretariaat. De burgemeester van Oegstgeest heeft het stokje overgenomen. (read more…)

Beluister hier de column

Als burgemeester ben je voor veel dingen verantwoordelijk. De meeste taken zijn wel bekend. Voorzitter van dit, bezig met dat. Langs bij deze, of bij gene. De meeste dagen vullen zich met het gewone burgemeesters-werk. <Ook het gewone werk is bijzonder!>/

Maar er zijn ook taken die je liever niet ‘doet’. Bij een grote brand of ramp is de burgemeester de baas. (read more…)

Beluister hier de column

In Leidschendam-Voorburg hebben we mooie organisaties. Deze week mag ik mee met een van die organisaties, namelijk WOEJ. Welzijn Ouderen En Jongeren.

Bij een eerder bezoek – aan de Groene Loper – kwam het verhaal van het busje op tafel. En dan bedoel ik de buurtbus – of, zo u wilt, bus 47.

Alweer heel wat jaren geleden hebben we met elkaar besloten dat mensen langer thuis moeten blijven wonen. Daar is veel voor te zeggen. (read more…)

Beluister hier de column

Op heel wat plekken waar ik kom, beginnen mensen over deze column. Ik vind het leuk om te merken hoeveel mensen het lezen, of luisteren.

Mijn doel hiermee is om u een klein beetje een inkijkje te geven in de beslommeringen van een burgemeester.

Van sommige mensen hoor ik terug dat de burgemeester ’niet alleen maar handjes moet schudden’. (read more…)

Beluister hier de column

Je eigen buurt een beetje in de gaten houden. Kijken of het in je eigen buurt een beetje goed gaat. Het klinkt simpel.

Maar zeker als het donker wordt kan dat ook spannend zijn. Zeker als je in een buurt woont waar plekken zijn die niet echt veilig voelen. Of zelfs onveilig zijn. (read more…)

Beluister hier de column

Komende vrijdag is het feest.

In Rotterdam komen dan de bestuurders van alle gemeenten in Zuid-Holland samen. De Vereniging van Zuid-Hollandse gemeenten (VZHG) viert haar 100-jarig bestaan. De VZHG is een onderafdeling van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. (read more…)

Beluister hier de column

Een ‘alsof-naam’. Multatuli is een beroemd voorbeeld. Al bij zijn leven wist iedereen wat de echte naam van de schrijver van ‘Max Havelaar’ was, maar toch.

Ook voor bijvoorbeeld de schrijvers Nescio en Piet Grijs was een pseudoniem belangrijk. Legio voorbeelden te noemen. (read more…)

Beluister hier de column

Moet kunst mooi zijn?

Ingewikkelde vraag eigenlijk. Want wie geeft daarop wanneer antwoord? Best veel kunstenaars werden tijdens hun leven niet gewaardeerd.

Een bekend voorbeeld is Vincent van Gogh, die niet veel geld verdiende met z’n zonnebloemen. (read more…)

Beluister hier de column

Een tijdje geleden hebben we als college gekookt. Met elkaar, en met een kookploeg van kundige dames. In De Fluit kookten we voor een divers gezelschap..

Onder de gasten waren ook mensen van de wandelgroep Leidschendam-Noord. Ik kende het niet. Zij doen één keer in de week mee met de Diabetes Challenge, van Bas van Goor. (read more…)

Beluister hier de column

Nepnieuws is van alle tijden. Alleen wordt het steeds lastiger om er achter te komen wat nep is, en wat echt.

Op social media was het een tijdje zo, dat een blauw vinkje betekende dat je ‘echt en bekend’ was. Tegenwoordig betekent het alleen nog maar dat je geld uitgeeft aan zo’n vinkje. (read more…)

Beluister hier de column

Eens in de zoveel weken neem ik de eed of de belofte af van nieuwe medewerkers. Als je bij de overheid komt werken, moet je namelijk meer verklaren en beloven, dan bij een ‘gewoon’ bedrijf.

Als je als ambtenaar bij de gemeente komt werken heb je wel een contract. Eerder schreef ik al dat politici dat niet hebben, die hebben een aanstelling. Maar ook ambtenaren leggen bij mij de eed of de belofte af. (read more…)

Beluister hier de column

In de politiek heb je officieel nooit vakantie.

Of beter, nooit ‘officieel’ vakantie.

Natuurlijk hebben mensen in de politiek wel af en toe vrij. Dat is net zoals bij mensen met een ‘gewone’ baan. Politici hebben geen arbeidscontract maar een aanstelling. Raadsleden, wethouders, Kamerleden, ministers: de vergoeding (‘salaris’) staat in de wet. (read more…)

Het wordt een week met belangrijke debatten. De gemeenteraad gaat deze dagen met elkaar, en met het college van burgemeester en wethouders, in gesprek over het afgelopen jaar.

Dat doen we aan de hand van de jaarrekening. Daarin legt het college uit wat er geworden is van de plannen van vorig jaar. (read more…)

Beluister hier de column

De derde zaterdag van juni is de nationale veteranendag. Die dag staat in het teken van de erkenning en waardering van de veteranen. Over de inzet van militairen kun je verschillend denken. Maar wat als een paal boven water staat: militaire inzet in landen ver weg of dichterbij, is namens ons allemaal.

Aandacht voor de betekenis van veteranen is goed. Erkenning voor het feit dat dit impact heeft op het leven van de uitgezonden soldaat – en de mensen om haar of hem heen. (read more…)

Beluister hier de column

Het is overduidelijk. Het is warm.

Deze week verbreken we allerlei records, onder andere het langste-periode-zonder-regen record. Dat is niet zo mooi. De bodem droogt uit, de natuur gaat niet goed.

Voor de gemeenten in Nederland wordt het ook best warm. (read more…)

Beluister hier de column

Ik schrijf deze column op de dag dat ik alweer drie maanden burgemeester ben in Leidschendam-Voorburg.

Ongelofelijk toch? Wat vliegt de tijd. En wat heb ik al een hoop van u mogen horen! En meemaken. Een bijna eindeloze rij van mooie, droevige, ingewikkelde momenten. (read more…)

Beluister hier de column

Deze week is natuurlijk een dagje korter dan normaal. Tweede Pinksterdag was het heerlijk weer. Ideaal dagje om een paar uur langs de lijn te zitten, kopje koffie erbij, en zien hoe – uiteindelijk – de plaatselijke cricket de directe concurrent versloeg.

Dinsdagavond vergadert de gemeenteraad over het grote plan rondom de enorme woningbouw-opgave van de Binckhorst. (read more…)

Beluister hier de column

Het wordt weer een mooie week.

Veel afspraken heb ik buiten de deur, dus dat is altijd leuk.

Bij m’n aantreden heb ik het aangekondigd: veel organisaties en alles wil ik bezoeken.

Maar ook wil ik op pad met alle raadsleden en commissieleden. (read more…)

Beluister hier de column

Het is niet het goede woord, ‘verplichtingen’. Zelf ben ik helemaal niet van de school die zegt ‘als je doet wat je leuk vindt hoef je geen dag te werken’. Nee, ik vind m’n werk gewoon – meestal – heel leuk. Afgelopen vrijdag mocht ik bijvoorbeeld een meneer bezoeken die 100 is geworden. Bloemen brengen namens de gemeenschap. Heerlijk.

Honderd.

Hij hing – letterlijk – uit het raam toen de Hindenburg in Rotterdam landde. (read more…)

Beslister hier de column

De komende weken kennen flink wat bijzondere momenten.

4 En 5 mei komen er aan.

De oproep om op juist die dagen de nationale driekleur nog een keer om te draaien, zodat het rood weer boven hangt, is me uit het hart gegrepen. Het noodsignaal – want dat betekent een omgekeerde vlag – is gehoord en erkend. (read more…)

Beluister hier de column

Wat een prachtige dag! De opening van het watersport-seizoen, gecombineerd met zoveel meer.

Stralende zon, blauwe lucht, af en toe een wit wolkje en een aardig briesje.

De provincie en een mooi aantal (buur-)gemeenten organiseerden de trekvaart-dag.

Een mooie manier om ons met elkaar te verbinden. De trekvaart is de snelweg van de afgelopen eeuwen. (read more…)

Beluister hier de column

Het college van burgemeester en wethouders werkt voor de gemeenschap. Die gemeenschap wordt vertegenwoordigd door de gemeenteraad.

Aan het begin van een raadsperiode wordt door de raad, op basis van een coalitie-akkoord, een aantal wethouders aangesteld. Zij vormen samen met de burgemeester het college van burgemeester en wethouders. (read more…)

Beluister hier de column

Deze week heb ik maar liefst twee driehoeken.

‘Driehoek’ is jargon voor het overleg tussen de gemeentesecretaris (lees: de hoogste ambtenaar van de gemeente), de griffier (lees: de secretaris van de gemeenteraad) en de burgemeester. In die driehoek worden de dingen besproken die spelen tussen het college en de gemeenteraad. Maar ook zaken die spelen bij de gemeentelijke organisatie. (read more…)

Beluister hier de column

Afgelopen vrijdag hebben we flink gefietst. Samen met de gebiedsregisseurs maakte ik een grote ronde door Leidschendam-Voorburg. En hoewel je op elke hoek zou kunnen stilstaan en een heel verhaal kunt horen over hoe het er gaat, ging het in een behoorlijk tempo. Leuk, want al die ‘nee nu moeten we echt door’ plekken ga ik nog een keer rustiger bezoeken. Laad- en los-zones, hangplekken in een park, buurtinitiatieven, verkeerssituaties, het kwam allemaal voorbij.

(read more…)

Beluister hier de column

De week zijn we als college begonnen in Leiden. De landelijke dag ‘van het bestuur’ werd daar georganiseerd. Wethouders, burgemeesters en ambtenaren uit heel het land kwamen samen om te horen, zien en spreken over het besturen van gemeenten. Met allerlei praktijkvoorbeelden uit Leiden en omgeving. Voor ons lekker om de hoek! Ik heb een middagsessie uitgekozen over ‘uitvoering’: hoe DOE je zoiets nou eigenlijk? De helft van het leuke van zulke dagen is de inhoud, de andere helft zijn de gesprekken met collega’s. (read more…)

Beluister hier de column

Na de hartverwarmende avond van mijn installatie mocht ik voorover duiken in de gemeenschap van Leidschendam-Voorburg. Het begon al goed, de dinsdagochtend. Ik woon tot de meivakantie nog in Krimpen, dus moet nog een tijdje pendelen.

Die eerste werkdag… de file van het jaar noemden ze het al snel op de radio. Meer dan 50 minuten vertraging. (read more…)

Beluister hier de column

Deze week heb ik 2 momenten in m’n agenda staan die niet zo vaak voorkomen.

Woensdag mag ik bij de minister komen. Als minister van Binnenlandse Zaken ‘gaat’ mevrouw Hanke Bruins Slot over de gemeenten. Over de ‘decentrale overheden’, dus ook de provincies en de waterschappen.

Met die pet op gaat ze ook over de benoeming van nieuwe burgemeesters. En over nieuwe benoemingen van burgemeesters.

(read more…)

Beluister hier de column

Afgelopen week kwam de kindergemeenteraad samen op de brandweerkazerne. Het thema was veiligheid. De bijeenkomst begon met een gesprek met de mensen die bezig zijn om het integraal veiligheidsbeleid op te stellen. Dat is een beleidsplan dat we om de zoveel jaar herschrijven. Want de vragen rondom veiligheid veranderen door de jaren heen.

(read more…)

Beluister hier de column

Het is inmiddels wel bekend. Mensen die werken in het openbaar bestuur worden best vaak geïntimideerd. Of het nou politici zijn of burgemeesters of ambtenaren. Het is tegenwoordig niet ongebruikelijk dat je te maken krijgt met intimiderend gedrag. Aan de balie van het raadhuis bijvoorbeeld. (read more…)

Beluister hier de column

Wat moeten we nou met die energiecrisis? De wachttijd voor zonnepanelen is inmiddels zo ontzettend lang! Voordat je een klusser gevonden hebt die kan isoleren…

Jaren lang voorlichting en verleiding werkte redelijk. Een groeiend aantal mensen wil maatregelen nemen om het klimaat nog een beetje te redden. De wild west verhalen dat de klimaatverandering ‘nep’ is zijn we gelukkig kwijt.

(read more…)

Beluister hier de column

Deze week mag ik als burgemeester meedoen met een rollenspel. Nou zijn rollenspellen niet helemaal mijn ding. Maar dit keer is het wel bijzonder. Vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten wordt het georganiseerd: een driehoek, maar dan cyber.

Met de driehoek bedoelen we de gezagsdriehoek van politie, Openbaar Ministerie en de burgemeester. Die driehoek gaat over de openbare orde. (read more…)

Beluister hier de column

Schreef ik vorige week nog dat m’n achtste jaar in Krimpen aan den IJssel was aangebroken, hangt de vlag er deze week opeens heel anders bij… De eerste week van maart 2023 zal ik – als het de majesteit zo behaagt – burgemeester worden in Leidschendam-Voorburg.

Maar dat is nog wel even ver weg. Dus afscheidstoespraken, evaluerende columns en dat soort dingen: nu nog even niet. (read more…)

Beluister hier de column

We zijn allemaal bijna gewend aan de oorlog. Dat we al maanden en maanden lang onderdak bieden aan vele Oekraïners is al bijna normaal geworden. En ‘ons’ asielschip is een maand naar Hellevoet, maar komt 16 januari van het nieuwe jaar weer terug.

Op dat schip zitten ook mensen die al statushouder zijn: die hebben al gehoord dat ze in ieder geval vijf jaar in Nederland mogen blijven. Op ons schip zit geen statushouder die aan Krimpen aan den IJssel is toegewezen. (read more…)

Beluister hier de column

Deze week is mijn achtste jaar begonnen. In december 2015 mocht ik worden geïnstalleerd als burgemeester van Krimpen aan den IJssel. De elfde alweer. Of pas. Gouderak bijvoorbeeld, is al aan haar 25e burgemeester toe.

Althans, als je doortelt na de fusies. (read more…)

Beluister hier de column

Deze week organiseren we als gemeente een bedankmoment. In Krimpen hebben we 1 groot kruispunt, dat we dan ook De Grote Kruising met 3  Hoofdletters noemen. Het kan niemand ontgaan zijn: de afgelopen 4 jaar was daar een hoop gedoe.

Jaren geleden zagen we dat het kruispunt steeds sneller verzakte. Het plan van aanpak hebben we kunnen combineren met de strijd voor betere bereikbaarheid van Krimpen. (read more…)

Beluister hier de column

Als voorzitter van International Justice Mission Nederland (IJM) ben ik betrokken bij de invoering van de Europese regels over eerlijke handel.

IJM strijdt tegen slavernij, iets wat in teveel landen nog voorkomt. Tientallen miljoenen mensen, van een half jaar oud tot hoge leeftijd, zijn slaaf. Vandaag.

Om de spullen in de winkel te beschermen, of beter: de mensen die er aan gewerkt hebben, is Europese wetgeving in de maak. (read more…)

Beluister hier de column

Er komt hoog bezoek naar Krimpen. U denkt: ja, die is er al. Onze schoen is al gezet, de liedjes gezongen, peper- en kruidnootjes gegeten! De Sint is in het land. Maar daar heb ik het nu niet over.

Zoals u weet ligt er weer een asielschip in Krimpen aan den IJssel.

Al weer een paar maanden vangen wij iets van 150 mensen op in de crisisnoodopvang. Dat doen we, omdat er een grote maatschappelijke nood is. (read more…)

Beluister hier de column

Aan het eind van je geld heb je nog een stuk maand over. De meeste mensen hebben gelukkig geen geld tekort. Maar ook in Krimpen groeit het aantal mensen dat te weinig geld heeft om hun leven goed te kunnen leven..

We bieden hiervoor zoveel mogelijk ondersteuning. Ingewikkeld is dat er strikte regels zijn over hoe de lokale overheid geld mag ‘weg’geven. Bovenop Rijksbeleid geld geven mag niet zomaar. (read more…)

Beluister hier de column

Deze week doen we met de gemeenteraad een experiment. Vergaderingen hebben regels. Dat is niet gek.

Op verzoek van diverse fracties hebben we in de gemeenteraad een paar jaar geleden spreektijden afgesproken. Dat is een manier om te voorkomen dat raadsleden die veel praten, te veel praten. Of eigenlijk is het een manier om er voor te zorgen dat iedere fractie evenveel tijd aan het woord mag zijn. (read more…)

Beluister hier de column

Ik vind het altijd zo’n mooie uitdrukking: Hollandse luchten. Met die herfstwind waait en woeit het zo lekker. Het is nog lekker weer.

Maar de wind, daaraan merk je toch wel dat we in de herfst zitten. En natuurlijk die prachtige bomen! Schitterende kleuren.

In de wind lopen is goed voor je hoofd. Dat heb ik niet zelf verzonnen. Onder andere professor Scherder heeft daar onderzoek naar gedaan. (read more…)

Beluister hier de column

Ooit is bedacht dat raadsleden een lekenbestuur vormen, dat de professionele bestuurders controleert. Het lekenbestuur doet het erbij. Naast je gewone werk of invulling van je week ben je ook nog raadslid. Dat is direct het knelpunt: het raadswerk is veel en druk. Juist omdat het ‘erbij’ is, is het vaak – bijna altijd zelfs – in de avond.

Rondom de (ongeveer) 12 gemeenteraadsvergaderingen per jaar is het druk. (read more…)

Beluister hier de column

Al jarenlang is er een speciaal subsidieplan van de overheid om asfalt stiller te maken. Op plekken waar echt veel geluidsoverlast van doorgaand verkeer is, konden gemeenten de weg bedekken met een nieuwe laag. Capelle heeft dat onlangs gedaan op het stuk net na de brug. Verrassend hoeveel stiller het is om daar overheen te rijden!  (U weet dat ik niet zo technisch ben, dus ik verwonder me graag over zulke uitvindingen). (read more…)

Beluister hier de column

Integriteit is een ingewikkeld onderwerp. Maar ook weer niet. Iedereen heeft er wel een beeld bij.

Wat is integer? Je denkt direct wel aan een paar voorbeelden. Integriteit heeft alles te maken met ongeoorloofd of grensoverschrijdend gedrag.

Bijvoorbeeld een scheidsrechter die zich laat omkopen. (read more…)

Beluister hier de column

Komende vrijdag is het lokale Veteranendag. En zaterdag organiseert de Provincie Zuid-Holland ook een dag voor alle veteranen uit de hele provincie. Samen met Capelle en Zuidplas organiseren we onze avond in het Isalatheater. Voor vervoer wordt gezorgd. Net als er voor vervoer gezorgd wordt naar het strand, voor de oploop die de Commissaris van de koning organiseert voor de veteranen. (read more…)

Beluister hier de column

Het is nogal wat, wat zovele gemeenten moeten doen om de problemen van de Rijksoverheid op te lossen. Door alle aandacht voor asielzoekers sneeuwt de aandacht voor de statushouders wat onder.

Terwijl daar een deel van het probleem van Ter Apel ligt. Mensen waarvan de Rijksoverheid heeft bepaald dat ze mogen blijven, kunnen geen huis krijgen.

Nou, ik hoor u denken: wie wel? Precies. (read more…)

Beluister hier de column

U heeft het allemaal wel meegekregen. Er komt weer een asielschip naar Krimpen. Als u dit leest, ligt het er al.

En weer in de Sliksloot. Er zijn 150 mensen aan boord, die al langer op dit schip verblijven. Dat was voor ons een belangrijk punt bij het accepteren van dit schip.

Het is een groep die elkaar al kent en al weet hoe het in Nederland gaat. Ze zijn al tot rust gekomen. Dat is bij asielzoekers niet vanzelfsprekend. (read more…)

Beluister hier de column

Iedereen begrijpt dat je als vluchteling naar Nederland wilt komen. Wij hebben het mooiste land ter wereld, toch?

In Nederland maken we onderscheid tussen mensen die vluchten voor geweld en vervolging aan de ene kant. Aan de andere kant zijn er ook mensen die vluchten voor armoede, honger en/of ziekte, klimaat-verandering zoals droogte of overstromingen.

Die laatste groep worden soms ‘gelukszoekers’ genoemd. Dat zijn het natuurlijk ook. Niet voor niets spreekt de nieuwste Bijbelvertaling van ‘gelukkig’ in plaats van ‘zalig’. Het zoeken naar geluk is een mensenrecht. (read more…)

Beluister hier de column

De kieslijst voor ons parlement is voor Krimpen anders dan voor Kapelle of Assen.

Dat komt door onze kieskringen. Het onderste deel van de lijst, de ‘staartlijst’, mag verschillen per ‘kring’. Krimpen valt onder Kieskring Leiden. Waarom? Geen idee. Maar we vallen onder Leiden.

In een van m’n allereerste stukjes op deze site schreef ik al dat ik voorstander van van een districtenstelsel. Dat je echt iemand hebt die jouw stukje dorp of streek vertegenwoordigd. (read more…)

Beluister hier de column

Als een gemeente wordt samengevoegd met een andere gemeente. Wat betekent dat dan? In de Krimpenerwaard is lang gesproken over de fusie van de gemeenten. U weet het ongetwijfeld nog goed. Ook Krimpen aan den IJssel werd daarbij genoemd. Na lang praten was de conclusie dat ons Krimpen niet mee zou gaan in de grote gemeente Krimpenerwaard. (read more…)

Beluister hier de column

Niet vaak hebben we zoiets meegemaakt als van de zomer. Een woning die beschoten wordt, dat is echt heftig. De aanleiding weten we niet precies, maar het schijnt dat het geen toeval was. Het gebeurde nog een keer. In ieder geval was de herhaling, een paar dagen later, reden genoeg om de woning te sluiten.

Dan is er helemaal niemand meer in het pand en kan de woning met rust gelaten worden.

Vroeger hoorden we niet vaak van dit soort zaken. Dat komt ook omdat de gemeente óf beter: de burgemeester, een grotere rol heeft gekregen. (read more…)

Beluister hier de column

Mensen verwachten veel van de gemeente. Als je het rechtstreeks vraagt, reageren best veel mensen minachtend. Maar als je eerlijk bent, dan weet je dat je best veel verwacht van de gemeente.

Afval wordt voor meer dan 95% goed en op tijd opgehaald. Je paspoort ligt op het juiste moment klaar als je zelf de afspraak en pasfoto goed regelt. Je kunt trouwen wanneer je wilt.

Uiteraard zijn er altijd uitzonderingen, maar juist omdat die niet zo vaak voorkomen zijn ze blikvangers. Dan gaat dáár het gesprek over. En dat mag.

(read more…)

Beluister hier de column

Inmiddels heeft u het ook ervaren denk ik zo.

De ene keer regent het keihard. De volgende dagen is het gortdroog en heet.

De tuin heeft er last van, de boer ook. Maar de palen onder best veel woningen ook. Een te lage grondwaterstand geeft paalrot.

Als het te hard regent, is het water al weer weg, voordat het netjes in de bodem gezakt is. (read more…)

Beluister hier de column

Al een keer eerder heb ik er over verteld. Namens Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond mag ik mij bezighouden met infrastructuur en transport. Dat gaat over onderwerpen, zoals het effect van nog meer 30-kilometer zones op de aanrijtijden. Maar ook: hoe gaan we om met afsluitingen van tunnels bij werkzaamheden en bruggen bij onderhoud.

Bij tunnels moet de gemeente een vergunning afgeven. Dus dan is helder wanneer de burgemeester zijn of haar vinger kan opsteken om er over mee te praten. Bij bruggen is dat niet zo. (read more…)

Beluister hier de Column

De meeste huizen zijn veilig gebouwd. Een paar straten staan vol huizen van honderd jaar of ouder. Maar de meeste buurten zijn van ruim na de oorlog. En daarmee behoorlijk brandveilig.

Ik heb nogal wat zorgen over alle elektra die de komende jaren erbij gaat komen. Zoals elektrische auto’s, zonnepanelen, scooters en grote batterijen om stroom op te slaan. Voor de brandweer is het allemaal nieuw. Maar voor ons ook. Hoe we daar mee omgaan? (read more…)

Beluister hier de column

Toen in 2002 de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders uit elkaar gehaald werden, veranderde er veel. De wethouders mochten geen raadslid meer zijn. De gemeenteraad werd min of meer een raad van toezicht op het dagelijks bestuur.

De rol van de raad is dus anders geworden, hoewel zij ook medewetgever en eindverantwoordelijk is voor het meeste beleid. Kaders stellen, heet het. Dat betekent dat de gemeenteraad doelen vaststelt en de begroting bepaalt. Maar het college bereidt dit alles nog steeds voor. (read more…)

Beluister hier de column

Al eerder schreef ik er over.

Als enige provincie in het land hebben we in Zuid-Holland een burgemeestersvereniging. Daarnaast hebben we in de regio’s kringen, Krimpen hoort bij de burgemeesterskring Rijnmond. Deze club is er met name voor de gezelligheid. Elk jaar zijn 3 burgemeesters aan de beurt om vooral iets leuks te organiseren voor de collega’s. In alle regio’s zijn zulke kringen.

De Vereniging van Burgemeesters van Gemeenten in Zuid-Holland organiseert een keer of 5 per jaar een inhoudelijke bijeenkomst. (read more…)

Beluister hier de column

Dit weekend gaat de Nationale Veteranendag gelukkig eindelijk weer eens door. Een dag vol ontmoeting, ceremonies en een defilé. Gelukkig kan het weer. Het is van groot belang dat veteranen elkaar ontmoeten. Samen met elkaar herinneringen ophalen, verhalen delen. Zeker nu de regering eindelijk officieel heeft erkent dat de jongens en meisjes van Dutchbat-III onrecht is aan gedaan.

Natuurlijk, het is een ingewikkeld vraagstuk. Wat is daar precies misgegaan? Heeft iedereen wel echt alles gedaan wat kon en had gemoeten? Precies deze vragen teisteren de nachtrust van teveel veteranen. (read more…)

Beluister hier de column

In de Gemeentewet is geregeld wat een gemeenteraad mag en kan.

Daarnaast staat erin wat je wel of niet als raadslid mag en moet doen. Een raadslid is op zichzelf geen functie, behalve als lid van een gemeenteraad. Daarmee bedoel ik dat alleen een gemeenteraad besluiten neemt. Een raadslid kan besluiten wat ze wil. Maar wettelijke kracht heeft het alleen als een meerderheid van de raad zo ook besluit.

Datzelfde geldt ook voor wethouders. Alleen als het hele college van burgemeester en wethouders wat ervan vindt of besloten heeft, heeft het wettelijke kracht. Bij de burgemeester is het net even anders. (read more…)

Beluister hier de column

Vroeger was de brandweer dat de kerkklokken luidden en mensen met emmertjes in een lange rij gingen staan. Water uit de sloot of de rivier en gooien maar. Door de tijd heen is er een professionele organisatie ontstaan, waarbij de meeste mensen vrijwilliger zijn. Een vreemde spagaat, waar we als gemeenschap erg blij mee mogen zijn. Mensen uit de eigen buurt die, als de pieper gaat, opspringen om naar de kazerne te vliegen.

Pak aan, deur open, brandweerauto op pad.

Als al die vrijwillige brandweermensen in voltijds dienst zouden zijn, was het onbetaalbaar. (read more…)

Beluister hier de column

Voor wethouders die niet door mogen gaan is dit een ingewikkelde periode. Ze hebben zich jaren lang met hart en ziel ingezet voor de gemeenschap.

Zoals al decennia lang een feit: hoe hard je als politiek professional werkt heeft niet zo veel effect op de verkiezingsuitslag. Daar komt meer bij kijken. Dat is eigenlijk over de hele wereld wel het geval. En al helemaal omdat we in Nederland niet direct onze bestuurders kiezen. Ministers, de premier, burgemeesters en ook de wethouders niet. (read more…)

We zitten in crisis. Na de corona-crisis gingen we naadloos over in de Oekraïne-crisis. We vangen ons deel aan vluchtelingen netjes op. Sterker nog, meer dan netjes, want we zorgen goed voor ze. En met ‘we’ bedoel ik onze hele gemeenschap. Taalles, zwemles, fietsles, een gastvrije gemeenschap.  Omdat er mensen in nood voor onze neus staan. Daarnaast zijn vluchtelingen die zich vervelen en het moeilijk hebben niet altijd de meest prettige buren.

Ondertussen zitten we in nog een andere crisis. (read more…)

Beluister hier de column

In onze gemeente weten we er alles van. De fysieke bereikbaarheid is kwetsbaar. De brug gaat een stuk minder vaak open dan vroeger, maar zodra ze open gaat… dan komen alle trauma’s weer boven. De brug der zuchten. Natuurlijk hebben we haar ook nodig om ons zuchten en klagen op te focussen. Maar toch is het een fileveroorzaker. Het ritsen er net voor, en de rotondes aan de ene en andere kant. Na de corona-lockdowns zijn de files weer helemaal terug.

De komende paar jaar staat ons nog veel meer verkeersellende te wachten. (read more…)

Beluister hier de column

In onze gemeente weten we er alles van. De fysieke bereikbaarheid is kwetsbaar. De brug gaat een stuk minder vaak open dan vroeger, maar zodra ze open gaat… dan komen alle trauma’s weer boven. De brug der zuchten. Natuurlijk hebben we haar ook nodig om ons zuchten en klagen op te focussen. Maar toch is het een fileveroorzaker. Het ritsen er net voor, en de rotondes aan de ene en andere kant. Na de corona-lockdowns zijn de files weer helemaal terug. (read more…)

Beluister hier de column

Deze week gaan we met raadsleden, wethouders en leden van de kindergemeenteraad op de fiets. Het is een heel belangrijk moment, dus het is goed dat we met een grote groep zijn.

Tegenwoordig vallen 4 en 5 mei in de meivakantie. Sterker nog, midden in de meivakantie. Want op de een of andere manier hebben de scholen de vakanties anders ingeregeld dan ‘vroeger’.

Vanaf Koningsdag, of zelfs al eerder, zijn de meeste scholen voor dagen of weken vrij. En daarmee zijn vaak ook de ouders ‘elders’. (read more…)

Beluister hier de column

Als gemeente hebben we een aantal adviseurs: de adviesraad Sociaal Domein, de kindergemeenteraad, de Rekenkamer en de Ombudsman.

Allemaal ‘instellingen’ waarbij we, elke keer weer, dank je wel zeggen voor hun adviezen. Ook als ze kritisch zijn op de gemeente. En dat zijn ze natuurlijk best vaak. Er is altijd wel iets te verbeteren, anders te doen of op te lossen. (read more…)

Beluister hier de column

Er zijn mensen die behoorlijk dreigende taal hebben uitgeslagen, in corona-tijd. Er zijn bij ons geen hele erge dingen gebeurd wat dat betreft, maar toch.

We zijn op onze hoede.

Er stond een zak op de stoep van het gemeentehuis.

Er was een beetje paniek.

We schrokken ons echt een hoedje. (read more…)

Beluister hier de column

Gezond eten is enorm belangrijk.

En natuurlijk sporten, bewegen en frisse lucht. Dat weten we met elkaar nu wel. Lekker naar buiten, want ‘niemand is een binnenmens’. Maar gezonde voeding, daar zijn we nog niet even ver.

Stevige campagne tegen roken rondom schoolpleinen. Een helder verhaal over corona-ommetjes, de noodzaak voor bewegen zit goed tussen de oren. (read more…)

Beluister hier de column

Na de verkiezingen volgen vaste momenten. De uitslagenavond is achter de rug, het definitief vaststellen van de uitslagen nu ook. Daarmee weten de raadsleden in ieder geval voorlopig dat ze raadslid zijn. Natuurlijk kan het zijn dat ze wethouder worden. Dan schuiven er wat mensen van onder door naar boven. Wie niet herkozen is, neemt afscheid. Soms na korte tijd, best vaak ook na een lange periode van dienst. (read more…)

Beluister hier de column

Het hoogtepunt van democratie: zelf bepalen op wie je stemt. De meesten van ons hebben dat deze week gedaan. Heel bijzonder, zo gewoon. U en ik weten dat dit voor een grote groep wereldbewoners niet mogelijk is. Miljoenen mensen mogen niet stemmen en al helemaal niet op wie ze zelf willen.

In Nederland voeren we niet een lange campagne. Het kwam laat op gang. Dit had zeker te maken met corona enaansluitend de oorlog van Poetin. (read more…)

Beluister hier de column

Het zal u wellicht ook gebeuren: om de zoveel minuten dwalen mijn gedachten af. Tijdens de oorlog in Afghanistan, tijdens de strijd tegen de duivels van ISIS had ik dat ook. Ik kan me slecht concentreren. Het is oorlog, vlakbij. Onze soldaten staan aan de rand ervan, zowel in de lucht als op de grond. In Litouwen, Polen, Roemenië.

Op onze stoep staan vrouwen en kinderen. Met grote angst, want velen van hen zullen hun vader of man verliezen voordat de maand voorbij is.

 

(read more…)

Beluister hier de column

De graanschuur van Europa. We hebben in Nederland heel wat korenvelden staan. Maar dat is niet van de juiste kwaliteit om brood van te maken.

Dat doen we met graan dat we importeren uit Frankrijk, maar vooral ook uit? Precies.

Met het lentezonnetje afgelopen weekend was de lucht prachtig. Er is weinig voor nodig om je voor te stellen hoe het er uit ziet. Goudgele korenvelden tot aan de horizon met daarboven een strak blauwe lucht. (read more…)

Officieel is ze een ‘zware storm’. Het was al weer best een paar jaar geleden dat er zo’n zware storm

over ons land trok. Ergens in 2018 meen ik. Eunice heeft ons weer even laten weten dat de natuur niet alleen maar lieflijk, aardig en mooi is.

Want hoe mooi storm ook kan zijn er zijn heel wat doden te betreuren. Ook in Nederland. Verder zijn er heel wat prachtige bomen gesneuveld. Boven op auto’s gevallen óf nog erger op huizen.

(read more…)

Beluister hier de column

Er is altijd wat te doen over de ambulances. Zeker als de aanrijtijden niet al te best zijn. Er zijn niet veel gemeenten in de Randstad waar de ambulances zo slecht de norm halen.

De norm is gesteld door verzekeraars. Op papier van het grootste belang. Maar er is heel wat op aan te merken. De norm komt uit een tijd dat het vooral van belang was dat je op tijd in het ziekenhuis werd gebracht. Dat is allang niet meer zo. Tegenwoordig is een ambulance een rijdend ziekenhuisje. Maar toch worden ze hierop afgerekend. Maar door wie? (read more…)

Beluister hier de column

We hebben ze best vaak. Meelopers. Of aardiger gezegd, stagiairs. Voor een dag of langer.

Er zit van alles tussen: raadsleden en wethouders die zich ‘willen oriënteren’ op het burgemeesterschap. Scholieren of trainees, die een half jaar komen werken bij de gemeente.

Of andere burgemeesters, die willen meemaken dat het bij een andere gemeente net zo rommelig – of geweldig – is als bij hen. (read more…)

Beluister hier de column

Vanwege corona kon het vorig jaar niet.

Maar in gewone tijden gaan alle burgemeesters de hei op. Met elkaar. In ploegen van ongeveer 30. Met kleinere clubjes en met een hele stapel zelftests, mondkapjes en stoelen op meer dan anderhalve meter kan het dit jaar weer door gaan.

Burgemeesters hebben in een verkiezingsjaar een andere rol dan andere jaren. U mag naar de stembus! De gemeenteraad maakt daarna een akkoord. (read more…)

Beluister hier de column

Bij de uitvoering van teveel wetten zijn gemeenten steeds meer aan rijksregels gebonden. De gemeente zou echt heel goed naar ieder mens kijken. En dan maatwerk bieden. Dat betekent dus dat elk ander mens in elke andere gemeente iets anders krijgt. ‘Den Haag’ kan daar niet mee omgaan.

En dan komen er meer en meer centrale regels en wetten. (read more…)