Beluister hier de column

Deze week heb ik maar liefst twee driehoeken.

‘Driehoek’ is jargon voor het overleg tussen de gemeentesecretaris (lees: de hoogste ambtenaar van de gemeente), de griffier (lees: de secretaris van de gemeenteraad) en de burgemeester. In die driehoek worden de dingen besproken die spelen tussen het college en de gemeenteraad. Maar ook zaken die spelen bij de gemeentelijke organisatie.

Bijvoorbeeld de planning en voorbereiding van een belangrijk besluit. Dat wordt voorbereid en geschreven door ambtenaren, daarna vastgesteld in het college maar daarna moet de gemeenteraad er een definitieve klap op geven.

Dat gaat niet zomaar. Een goede samenwerking tussen alle drie is van het grootste belang.

De andere driehoek is de ‘gezagsdriehoek’.

Daarin bespreken de officier van justitie, de politie en de burgemeester de veiligheid en openbare orde in Leidschendam-Voorburg. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft andere bevoegdheden dan de burgemeester, de politie werkt voor allebei. Dus ook hierbij is zorgvuldige afstemming van het grootste belang.

Wie kun je wanneer het beste inzetten?

De burgemeester mag bijvoorbeeld een huisverbod opleggen, maar het OM mag iemand laten oppakken.

Om maar iets te noemen. Maar wat gebeurt er dan daarna met die persoon?

Omdat zowel OM als politie altijd meer te doen hebben dan kan, is samenwerking, ook met ons als gemeente, superbelangrijk.