De Late Avond is een radioprogramma dat voor en samen met lokale omroepen in Zuid-Holland wordt gemaakt. Het is een programma prachtige easy listening muziek en nieuws uit de streek. Een fijn programma om de dag mee af te sluiten en de nacht mee in te gaan. Het programma wordt geheel gemaakt door vrijwilligers.

Waarom?
Het idee voor dit programma ontstond enkele jaren geleden en werd eerder aangeboden aan de regionale omroep. De bedoeling was om de pareltjes die lokale radio-omroepen maken een veel groter publiek te gunnen. Een publiek buiten de gemeentegrenzen van de lokale omroepen. Zo wordt het werk van de lokale media versterkt. Lokale media die helaas al langere tijd onder druk staan.

Waarom nu?
Bedenker Alfred Blokhuizen hierover: “Mijn plan bleef diep onder in de la liggen bij de regionale publieke omroep en dat vind ik onjuist. Nu heeft een groot aantal lokale omroepen zich aangesloten bij dit samenwerkingsverband, waaruit blijkt hoe groot het enthousiasme en de behoefte is bij de lokale omroepen. Ik ben verrast door dit enthousiasme!”

Programma–opzet
Het programma wordt samengesteld aan de hand van de door de deelnemende lokale omroepen ingezonden reportages en interviews. Daarnaast is er een perfect werkend redactieteam dat zorgt voor een afwisselend en informatief aanbod aan interessante onderwerpen. Dit geheel wordt omlijst met prachtige easy listening muziek, waarbij extra aandacht is voor de Nederlandse artiesten.

Het redactieteam wordt gevormd door (vlnr) Jeroen van Gent, Mariska de Vries, Herman de Bruin, Arjen van Bruinnessen en Eveline Lamphen. Voorgrond: Alfred Blokhuizen.

 

 

 

Disclaimer

Deze website accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden door, of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail aan de redactie (zie contactgegevens van de site). Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Deze website bevat links naar websites van derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Auteursrecht

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatie en diensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Wijzelf hebben ons méér dan uiterste best gedaan om te achterhalen of tekst- of beeldmateriaal auteursrechtelijk beschermd is. In geval dat duidelijk was dat auteursrecht van toepassing zou kunnen zijn is toestemming gevraagd en verkregen van de belanghebbenden. Mocht het voorkomen dat er sprake is van abusievelijk gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal verzoeken wij u binnen 14 dagen na het verschijnen op onze site dit te melden.