Het wordt een week met belangrijke debatten. De gemeenteraad gaat deze dagen met elkaar, en met het college van burgemeester en wethouders, in gesprek over het afgelopen jaar.

Dat doen we aan de hand van de jaarrekening. Daarin legt het college uit wat er geworden is van de plannen van vorig jaar.

Gedurende het jaar verandert er natuurlijk veel. Dat wordt tussentijds ook gemeld.

De jaarrekening geeft een groot overzicht van hoe het uiteindelijk uitgepakt heeft.

En daar kun je best een debat over voeren! Ik ben benieuwd, ook omdat het nog vaak plannen zijn uit de vorige periode.

Daarna wordt het debat gevoerd over de plannen voor komend jaar. Net als elk jaar heeft het college, met de ambtenaren, een Kadernota geschreven. De beleidskaders voor 2024 en daarna. Maar ook de financiële kaders. En dat is wel ingewikkeld. Voor de korte termijn lijkt er best veel geld te zijn. Maar door het rijksbeleid zijn er zorgen over de financiële toekomst: waar zijn we als gemeente voor langere termijn aan toe?

We dringen er bij het Rijk op aan om voorspelbaar te zijn, ook in de financiën. Dat is nodig, want veel dingen kunnen we beter dan dat zij het kunnen.

Maar dan moeten we wel ook de knaken krijgen, bij die taken.