Beluister hier de column

Als je het alarmnummer belt, krijg je iemand aan de lijn die zowel de brandweer, als de politie kan sturen. En als er een ambulance bij moet, gebeurt dat ook. Alweer heel wat jaar geleden zijn de meldkamers samengevoegd. Bij die samenvoeging is er alleen wel iets geks gebeurd als je kijkt naar wie hiervoor verantwoordelijk is. De brandweer valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Het regionaal bestuur van de brandweer? Dat zijn burgemeesters.

Maar de politie valt onder de minister. Behalve op sommige onderdelen, want het bevoegd gezag is in de meeste gevallen de burgemeester.

Iets vergelijkbaars geldt voor de ambulance, die soms ook nog deels commercieel georganiseerd is. Het lokale bestuur is dus voor een groot deel verantwoordelijk voor de hulpdiensten.

Maar de meldkamer valt niet – meer – onder de burgemeester, en niet onder een regionale samenwerking. De meldkamers vallen onder de minister.

Maar wat weet die nou van de lokale samenwerkingen? Of van de omstandigheden in de verschillende regio’s?

Want die verschillen echt veel: in de Rotterdamse en in de Haagse regio wordt bijvoorbeeld veel en veel meer gebeld met de meldkamer, dan elders in het land.

Daarom is er vanaf deze week – terug van te lang weggeweest – de klankbord van de lokale besturen, met de meldkamer.

Dat doen ‘we’ van Haaglanden samen met Hollands Midden. Sparren met de brandweer, politie en ambulances.

Aangeven wat er in de verschillende regio’s speelt. Bespreken waar de knelpunten zitten. Complimenten en zorgen uitwisselen.

Ik ben benieuwd!