Beluister hier de column

Deze week hebben we de ‘raadsdag’.

De gemeenteraad is een verzameling van mensen die gekozen zijn door de inwonersg. Met 35 leden bestaat de raad uit een heel divers gezelschap. Politieke meningen lopen uiteen, en dat is maar goed ook.

Daarmee vertegenwoordigen die raadsleden die meningen. En daarmee de mensen die ook die mening – min of meer – hebben. Dus diversiteit aan meningen: goed voor de politiek.

Democratie is dan dat je er via discussie, debat en besluiten samen uit komt. Vrijwel iedere mening en ieder standpunt is van tevoren niet ‘af’, wat mij betreft. Dus dan kun je dat samen aanvullen en completer maken.

Daarmee is politiek ook: gunnen en luisteren. Een goed idee aanhoren en na debat een beetje bijschaven, sleutelen en besluiten nemen.

Dat kan overigens ook: ‘tegen’ zijn, want opvattingen hebben ook grenzen.

Om dit proces goed te kunnen doen, moet je elkaar ook begrijpen en verstaan. Een van de dingen die dan helpt is samen op pad gaan.

Deze week gaan we als raad en college, met medewerkers, naar Lelystad.

Daar hebben ze een andere manier van vergaderen.

Wellicht leerzaam hoe het daar gaat.

Maar zeker is dat zo’n busrit gelegenheid geeft om elkaar weer wat beter te leren kennen.

En dat helpt altijd!