Beluister hier de column

Aan het eind van je geld heb je nog een stuk maand over. De meeste mensen hebben gelukkig geen geld tekort. Maar ook in Krimpen groeit het aantal mensen dat te weinig geld heeft om hun leven goed te kunnen leven..

We bieden hiervoor zoveel mogelijk ondersteuning. Ingewikkeld is dat er strikte regels zijn over hoe de lokale overheid geld mag ‘weg’geven. Bovenop Rijksbeleid geld geven mag niet zomaar. Ingewikkeld, want net dit jaar is er best wat geld op de begroting ‘over’.

Maar toch hebben bijna alle gemeenten tekort. Want, en dat herkent u ook vast wel van ‘thuis’, er is een groot verschil tussen 1 keer iets kopen, en een abonnement waar je voor jaren aan vast zit. Dat verschil heet: incidentele (1x) en structurele (langere tijd) lasten. (Kosten zijn lasten, bij de gemeente).

En daar zit een probleem: over een paar jaar zit er een gat in de begroting. Het grootste deel van ons huishoudboekje is namelijk afhankelijk van het Rijk. En zij willen niet zeggen of we in 2025 weten waar we aan toe zijn. Met als gevolg een diep gat in de begroting. En dat, terwijl niemand gelooft dat ze ons tegen die tijd zullen laten vallen…

Maar ja, zeker weten we dat niet.