Beluister hier de column

In m’n vorige gemeente mocht ik me ermee bezighouden, en sinds kort in onze regio ook: vanuit het bestuur van onze Veiligheidsregio ben ik sinds kort portefeuillehouder ‘waterveiligheid’.

Dat houdt met name in dat ik me iets meer dan anderen mag bezighouden met de vraag (kort door de bocht) ‘wat doen we als de dijken breken?’

Een groot deel van onze gemeente ligt ‘boven nul’, maar flink wat woningen liggen onder zeeniveau. De duinen beschermen ons, al eeuwen.

Maar wat, als het water uit de hemel komt én uit zee én uit de rivieren, en dan in zo’n hoeveelheid dat we het niet meer houden met elkaar?

Of dat uitgedroogde veendijken gaan drijven (denk aan Wilnis, jaren terug) of de riolen water uitspuiten in plaats van opnemen?

Vaak realiseren we ons pas wat de problemen en de kosten zijn als ze zich aandienen.

Maar de regenbui die een paar jaar terug op Valkenburg in Limburg viel, die kan ook hier vallen. En dan hebben we een paar dagen lang een behoorlijke laag water in de straten.

En wat gebeurt er dan..? Met de elektriciteit? Met de liftdeuren? Noem maar op.

In de werkgroep “Samenwerking Crisisbeheersing Overstroming Randstad” mag ik meedenken hoe we elkaar daar op voorbereiden.