Beluister hier de column

De afgelopen jaren zijn mooie stappen gezet in het veiligheidsbeleid van de gemeente Leidschendam-Voorburg. We hebben meer BOA’s aangenomen en op het gebied van ondermijning hebben we stappen gezet – de aanpak ervan dan.

Wat betreft handhaving op afval zijn we, u weet er van, bezig met een afvalscanauto. Van daaruit kunnen we heel precies in de gaten houden waar er afval ligt of staat. Vervolgens wordt ter plaatse doorgegeven wat er moet worden gedaan. Data verzamelen en actie ondernemen.

En deze week starten we officieel met de ‘wijk veiligheid scans’. We hebben al in 1 wijk ‘proefgedraaid’, maar nu gaan we voor alle wijken van Leidschendam, Stompwijk en Voorburg een scan maken.

Dat betekent dat we heel veel gegevens bij elkaar gaan verzamelen. Van de politie, de gemeente, de woningbouwcorporatie en andere belanghebbende partijen.

En daarover gaan we in gesprek met de mensen die er wonen. Het is immers uw buurt.

De scan is een eerste stap. Daarna gaan we op basis van ervaringen en nieuwe feiten gerichte plannen maken. Niet elke wijk heeft hetzelfde nodig. Schoon, heel en veilig wil iedereen wonen. Maar om dat voor elkaar te krijgen is maatwerk nodig. Met als basis de wijk-veiligheid-scan.