Beluister hier de column

In de politiek heb je officieel nooit vakantie.

Of beter, nooit ‘officieel’ vakantie.

Natuurlijk hebben mensen in de politiek wel af en toe vrij. Dat is net zoals bij mensen met een ‘gewone’ baan. Politici hebben geen arbeidscontract maar een aanstelling. Raadsleden, wethouders, Kamerleden, ministers: de vergoeding (‘salaris’) staat in de wet.

Maar daar staat niets in over vrije dagen.

Het land moet altijd bestuurd worden, de gemeente altijd vertegenwoordigd worden. Geen gekke gedachte.

Maar ‘vrij’ ben je dus altijd als je besluit niet te werken. En dat gaat goed totdat de mensen die jou controleren zeggen: ho ho.

De Tweede Kamer controleert het kabinet, de gemeenteraad het college.

Maar werken “ze” dan altijd maar door?

Nou, er wordt veel en hard gewerkt. Ook in Leidschendam-Voorburg.

Maar er is wel ‘reces’. Dat zijn de weken dat er niet wordt vergaderd.

Dat geeft ruimte om er niet te hoeven zijn, dus dan kan er vakantie gepland worden.

Of even vrij worden genomen.

En dan kunnen de anderen een deel van die tijd vrijhouden, of bijvoorbeeld extra bezoekjes afleggen.

Ook dan moet de gemeente bestuurd worden, dus is er ‘piket’: altijd is er minstens 1 lid van het college ‘in de buurt’ voor als de politie of GGZ-arts belt. En aangezien dat nogal eens gebeurt, hebben we daar een goed en doordacht rooster voor gemaakt.

Zodat iedereen die geen piket heeft, lekker even kan ontspannen. En na het reces weer hard aan de bak!