Beluister hier de column

Het werk van een burgemeester is reuze veelzijdig. Ik heb ’t al vaker geschreven: ik ervaar dat als een luxe. Elk moment van de dag is anders.

Donderdag heb ik bijvoorbeeld een overleg met mensen van Leidschendam-Voorburg en externen over een regionale aanpak van ondermijning.

Met ondermijning bedoelen we dat criminelen proberen invloed uit te oefenen op bijvoorbeeld bestuurders en ambtenaren, omdat ze een vergunning voor hun bedrijf willen.

Of dat ze met politici op de foto willen, zodat ze ‘netjes’ over komen.

En donderdag mag ik ook – eindelijk, het kwam er van mijn kant maar niet van – mee op de scanauto.

We doen namelijk als gemeente een proef, met een scanauto, om afval in kaart te brengen. Preciezer: afval dat wordt bijgeplaatst waar dat niet mag.

Op een flink aantal plaatsen lijkt het er op dat er vaak afval naast de containers wordt gezet.

Dat mag niet (zomaar). Meer en meer willen we als gemeente werken op basis van feiten en cijfers.

Uiteraard ook op meldingen, maar een structurele aanpak kan maar beter óók gebaseerd zijn op feiten.

Daarom rijdt de scanauto rondt. Tijd, plaats, volume, er wordt een kaart gemaakt en daarop wordt actie ondernomen.

Benieuwd hoe dat er vanuit de auto uit ziet!