Beluister hier de column

Deze weken wordt er her en der in Nederland gewandeld.
Nou is dat in zichzelf niet bijzonder, er wordt heel wat afgewandeld in ons dorp, stad en land!Met de diabetes-groep, mensen die zich vergapen aan polders en molens, mensen die een paar keer per dag met hun hond naar buiten gaan…

En dat is echt heel goed. (meer…)

Beluister hier de column

In onze regio, de regio ‘groot Den Haag’, ook wel ‘Haaglanden’ genoemd, hebben we gemeenten van alle omvang en soorten. Een aantal grote steden, een aantal behoorlijk kleine gemeenten en een paar ertussenin.

Dat heeft ook gevolgen voor de hoeveelheid ambtenaren op het gemeentehuis. En voor de expertise die dan en daar beschikbaar is. Als gemeente, als bestuurder, moet je daarom ook om je heen kijken. Waar is een andere gemeente goed bezig en kun je dat overnemen of samen doen? (meer…)

Beluister hier de column

Een van de mooie bezigheden van de burgemeester is het bezoeken van mensen. Als mensen 100 worden hoop ik altijd dat ik langs mag komen. Moet je nagaan wat die allemaal hebben meegemaakt sinds ze geboren zijn…

Ook mag ik langs bij mensen die een bijzonder huwelijksjubileum hebben. Mensen die 60 of 65 jaar getrouwd zijn. Ook dat is een heel eind. Mensen die 70 jaar of langer getrouwd zijn, dat heb ik de afgelopen 9 jaar maar 2 keer meegemaakt. (meer…)

Beluister hier de column

Rondom 4 en 5 mei staan we stil bij de verschrikkingen van de oorlog, 79 jaar geleden.

We werden bezet door een buitenlandse overheid die van staatswege vervolging inzette van Joden, Sinti, Roma, communisten, homo’s, Jehova’s Getuigen, kunstenaars met een verkeerde smaak, psychiatrische patiënten en geestelijk gehandicapten. Als je bij deze groepen hoorde, moest je dood. (meer…)

Beluister hier de column

De afgelopen jaren zijn mooie stappen gezet in het veiligheidsbeleid van de gemeente Leidschendam-Voorburg. We hebben meer BOA’s aangenomen en op het gebied van ondermijning hebben we stappen gezet – de aanpak ervan dan.

Wat betreft handhaving op afval zijn we, u weet er van, bezig met een afvalscanauto. Van daaruit kunnen we heel precies in de gaten houden waar er afval ligt of staat. Vervolgens wordt ter plaatse doorgegeven wat er moet worden gedaan. Data verzamelen en actie ondernemen. (meer…)

Beluister hier de column

In m’n vorige gemeente mocht ik me ermee bezighouden, en sinds kort in onze regio ook: vanuit het bestuur van onze Veiligheidsregio ben ik sinds kort portefeuillehouder ‘waterveiligheid’.

Dat houdt met name in dat ik me iets meer dan anderen mag bezighouden met de vraag (kort door de bocht) ‘wat doen we als de dijken breken?’ (meer…)

Beluister hier de column

Het is inmiddels al weer meer dan een jaar geleden dat ik uw burgemeester werd. En het wordt met de dag leuker, interessanter, boeiender. Dat komt voor een groot deel natuurlijk omdat ik stad, land en omgeving steeds beter leer kennen.

Inclusief al de mensen die er wonen. Dat zijn er een hoop. U bent met elkaar een groot, bont gezelschap van zeer uiteenlopend pluimage.

(meer…)

Beluister hier de column

Als je het alarmnummer belt, krijg je iemand aan de lijn die zowel de brandweer, als de politie kan sturen. En als er een ambulance bij moet, gebeurt dat ook. Alweer heel wat jaar geleden zijn de meldkamers samengevoegd. Bij die samenvoeging is er alleen wel iets geks gebeurd als je kijkt naar wie hiervoor verantwoordelijk is. De brandweer valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Het regionaal bestuur van de brandweer? Dat zijn burgemeesters.

(meer…)

Beluister hier de column

Zo langzamerhand komen we bij de dingen die ik in Leidschendam-Voorburg al een keer heb meegemaakt. Ik ben vorig jaar op 6 maart begonnen. ‘Mijn’ eerste honderdjarige, of eerste bezoek aan een sportclub, eerste keer 4 mei, intocht Sinterklaas. Het laatste echt nieuwe was afgelopen weekend. De herdenking van een ongelofelijk drama.

In de Tweede Wereldoorlog lag aan de noordzijde van Den Haag een grote Duitse raketbasis. (meer…)

Beluister hier de column

Komende woensdag mag ik de tunnel in.

De N14, u kent de route, bestaat uit zes tunnels; drie heen en drie weer.

Tunnels zijn iets bijzonders, want anders dan bij een brug heeft de burgemeester dan een speciale rol. De wethouder ‘verkeer’ gaat, uiteraard, over de doorstroming, de files, het verkeer door de tunnel. (meer…)

Beluister hier de column

De meest gebruikte uitleg van ‘babbelen’ is dat het komt van ‘babben’, kinderlijk taalgebruik.

Hoe dan ook, het heeft totaal niet de bijklank van iets afschuwelijks. Het klinkt als een goochelaar die op visite komt. Op dit moment is er in Leidschendam-Voorburg een sterke toename van het aantal ‘babbel-trucs’. We zien in het hele land dat slachtoffers vaak beroofd worden van hele grote geldbedragen. (meer…)

Beluister hier de column

Ik wilde het al lang, reservist worden.

Omdat ik graag iets wil doen in een totaal andere wereld, en omdat ik defensie een warm hart toedraag. Maar ook omdat ik denk dat de burgermaatschappij, ik ook, heel wat kan leren van en uit de militaire wereld.

Er zijn drie groepen reservisten. Mensen die specifiek iets ‘kunnen’: ondernemers, bouwers, psychologen, noem maar op. (meer…)

Beluister hier de column

Het werk van een burgemeester is reuze veelzijdig. Ik heb ’t al vaker geschreven: ik ervaar dat als een luxe. Elk moment van de dag is anders.

Donderdag heb ik bijvoorbeeld een overleg met mensen van Leidschendam-Voorburg en externen over een regionale aanpak van ondermijning.

Met ondermijning bedoelen we dat criminelen proberen invloed uit te oefenen op bijvoorbeeld bestuurders en ambtenaren, omdat ze een vergunning voor hun bedrijf willen. (meer…)

Beluister hier de column

Deze week hebben we de ‘raadsdag’.

De gemeenteraad is een verzameling van mensen die gekozen zijn door de inwonersg. Met 35 leden bestaat de raad uit een heel divers gezelschap. Politieke meningen lopen uiteen, en dat is maar goed ook.

Daarmee vertegenwoordigen die raadsleden die meningen. (meer…)

Beluister hier de column

Eén keer in de twee jaar komt Isidoor langs. De meeste mensen zegt ’t niks.

Maar het is een hele grote oefening, in het ‘cyber-domein’. Dan oefenen heel veel mensen (1500) en heel veel organisaties (bijna honderd): wat gebeurt er als er een echte digitale crisis uitbreekt?

Als de ICT écht plat ligt. Of de telecom. Wat als de zendmasten het niet meer doen.

Of misschien nog wel erger: overgenomen wordt door criminelen of een ander land.

Dat laatste is niet ondenkbeeldig, we zien de pogingen daartoe nu al. Verder weg, en dichterbij.

Dat is best verontrustend.

Internet, telecom, je hebt het nodig voor heel veel dingen.

U weet dat uiteraard.

Maar wat, als je meer dan een week niet bij de recepten van de apotheek kunt?

Of de telefonie van 112 uitvalt? Of als de gemeentelijke rampen-specialisten geen telefonisch bereik of internet meer hebben?

Of als je via internet alleen boodschappen van de vijand tot je krijgt – wat we misschien in eerste instantie niet eens doorhebben?

Die grote oefening is bedoeld om er achter te komen wat er allemaal kan gebeuren en wat je dan moet (zou kunnen) doen. Spannend.

Wij als LV zitten niet direct aan tafel. Een aantal gemeenten uit onze regio wel, het is een beetje verdeeld over het land.

Komende weken heb ik een aantal 1-op-1 gesprekken met collega’s die er aan meegedaan hebben. Gesprekken over de evaluatie van Isidoor. Ik wil goed weten wat wij zelf kunnen doen en leren.

Ter voorbereiding om zoveel mogelijk te voorkomen. Maar ook wat we zouden kunnen als het onverhoopt toch gebeurt…

(meer…)

Beluister hier de column

Toegegeven, het is een beetje beroepsdeformatie, maar ik lees en luister graag de toespraken van collega’s. Kan je (ik) altijd wat van opsteken.

In veel nieuwjaarstoespraken gaat het – ook – dit jaar over de manier waarop we met elkaar omgaan in de maatschappij.

Hoe zorgen we er met elkaar voor dat we elkaar blijven of gaan ontmoeten? (meer…)

Beluister hier de column

Deze weken zijn er her en der lichtjesfeesten. Was het eerst Divali, daarna kwam Chanuka, en kerst komt er aan. Maar voordat het kerst is, wordt er nog meer licht de wereld ingebracht. Ontstaken we vorige week de lichtjes van de kerstboom bij de Oude Kerk, deze week is het lichtjesavond op de oude begraafplaats in Voorburg. (meer…)

Beluister hier de column

In Leidschendam-Voorburg wonen best veel mensen uit een ander land. Ongeveer een op de drie inwoners is niet in Nederland geboren. Daarmee staan we vrij hoog op de lijst van ‘diverse’ gemeenten.

Dat zien we ook terug bij de naturalisaties. Ongeveer elke anderhalve maand hebben we een ceremonie. Tijdens die plechtige bijeenkomst leggen de mensen die Nederlander willen worden de eed of de belofte af. Dat heet ‘de verklaring van verbondenheid’. (meer…)

Beluister hier de column

In mijn vorige gemeente was ik secretaris van de VBGZH. De VBGZH is de oudste politiek-bestuurlijke vereniging van Nederland. VBGZH staat voor Vereniging van Burgemeesters van Gemeenten in Zuid-Holland.

Toen ik de overstap mocht maken naar Leidschendam-Voorburg stopte ik met dat secretariaat. De burgemeester van Oegstgeest heeft het stokje overgenomen. (meer…)

Beluister hier de column

Als burgemeester ben je voor veel dingen verantwoordelijk. De meeste taken zijn wel bekend. Voorzitter van dit, bezig met dat. Langs bij deze, of bij gene. De meeste dagen vullen zich met het gewone burgemeesters-werk. <Ook het gewone werk is bijzonder!>/

Maar er zijn ook taken die je liever niet ‘doet’. Bij een grote brand of ramp is de burgemeester de baas. (meer…)

Beluister hier de column

In Leidschendam-Voorburg hebben we mooie organisaties. Deze week mag ik mee met een van die organisaties, namelijk WOEJ. Welzijn Ouderen En Jongeren.

Bij een eerder bezoek – aan de Groene Loper – kwam het verhaal van het busje op tafel. En dan bedoel ik de buurtbus – of, zo u wilt, bus 47.

Alweer heel wat jaren geleden hebben we met elkaar besloten dat mensen langer thuis moeten blijven wonen. Daar is veel voor te zeggen. (meer…)

Beluister hier de column

Op heel wat plekken waar ik kom, beginnen mensen over deze column. Ik vind het leuk om te merken hoeveel mensen het lezen, of luisteren.

Mijn doel hiermee is om u een klein beetje een inkijkje te geven in de beslommeringen van een burgemeester.

Van sommige mensen hoor ik terug dat de burgemeester ’niet alleen maar handjes moet schudden’. (meer…)

Beluister hier de column

Je eigen buurt een beetje in de gaten houden. Kijken of het in je eigen buurt een beetje goed gaat. Het klinkt simpel.

Maar zeker als het donker wordt kan dat ook spannend zijn. Zeker als je in een buurt woont waar plekken zijn die niet echt veilig voelen. Of zelfs onveilig zijn. (meer…)

Beluister hier de column

Komende vrijdag is het feest.

In Rotterdam komen dan de bestuurders van alle gemeenten in Zuid-Holland samen. De Vereniging van Zuid-Hollandse gemeenten (VZHG) viert haar 100-jarig bestaan. De VZHG is een onderafdeling van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. (meer…)

Beluister hier de column

Een ‘alsof-naam’. Multatuli is een beroemd voorbeeld. Al bij zijn leven wist iedereen wat de echte naam van de schrijver van ‘Max Havelaar’ was, maar toch.

Ook voor bijvoorbeeld de schrijvers Nescio en Piet Grijs was een pseudoniem belangrijk. Legio voorbeelden te noemen. (meer…)

Beluister hier de column

Moet kunst mooi zijn?

Ingewikkelde vraag eigenlijk. Want wie geeft daarop wanneer antwoord? Best veel kunstenaars werden tijdens hun leven niet gewaardeerd.

Een bekend voorbeeld is Vincent van Gogh, die niet veel geld verdiende met z’n zonnebloemen. (meer…)

Beluister hier de column

Een tijdje geleden hebben we als college gekookt. Met elkaar, en met een kookploeg van kundige dames. In De Fluit kookten we voor een divers gezelschap..

Onder de gasten waren ook mensen van de wandelgroep Leidschendam-Noord. Ik kende het niet. Zij doen één keer in de week mee met de Diabetes Challenge, van Bas van Goor. (meer…)

Beluister hier de column

Nepnieuws is van alle tijden. Alleen wordt het steeds lastiger om er achter te komen wat nep is, en wat echt.

Op social media was het een tijdje zo, dat een blauw vinkje betekende dat je ‘echt en bekend’ was. Tegenwoordig betekent het alleen nog maar dat je geld uitgeeft aan zo’n vinkje. (meer…)

Beluister hier de column

Eens in de zoveel weken neem ik de eed of de belofte af van nieuwe medewerkers. Als je bij de overheid komt werken, moet je namelijk meer verklaren en beloven, dan bij een ‘gewoon’ bedrijf.

Als je als ambtenaar bij de gemeente komt werken heb je wel een contract. Eerder schreef ik al dat politici dat niet hebben, die hebben een aanstelling. Maar ook ambtenaren leggen bij mij de eed of de belofte af. (meer…)

Beluister hier de column

In de politiek heb je officieel nooit vakantie.

Of beter, nooit ‘officieel’ vakantie.

Natuurlijk hebben mensen in de politiek wel af en toe vrij. Dat is net zoals bij mensen met een ‘gewone’ baan. Politici hebben geen arbeidscontract maar een aanstelling. Raadsleden, wethouders, Kamerleden, ministers: de vergoeding (‘salaris’) staat in de wet. (meer…)

Het wordt een week met belangrijke debatten. De gemeenteraad gaat deze dagen met elkaar, en met het college van burgemeester en wethouders, in gesprek over het afgelopen jaar.

Dat doen we aan de hand van de jaarrekening. Daarin legt het college uit wat er geworden is van de plannen van vorig jaar. (meer…)

Volgende pagina »