Beluister hier de column

De kieslijst voor ons parlement is voor Krimpen anders dan voor Kapelle of Assen.

Dat komt door onze kieskringen. Het onderste deel van de lijst, de ‘staartlijst’, mag verschillen per ‘kring’. Krimpen valt onder Kieskring Leiden. Waarom? Geen idee. Maar we vallen onder Leiden.

In een van m’n allereerste stukjes op deze site schreef ik al dat ik voorstander van van een districtenstelsel. Dat je echt iemand hebt die jouw stukje dorp of streek vertegenwoordigd. (meer…)

Beluister hier de column

Als een gemeente wordt samengevoegd met een andere gemeente. Wat betekent dat dan? In de Krimpenerwaard is lang gesproken over de fusie van de gemeenten. U weet het ongetwijfeld nog goed. Ook Krimpen aan den IJssel werd daarbij genoemd. Na lang praten was de conclusie dat ons Krimpen niet mee zou gaan in de grote gemeente Krimpenerwaard. (meer…)

Beluister hier de column

Niet vaak hebben we zoiets meegemaakt als van de zomer. Een woning die beschoten wordt, dat is echt heftig. De aanleiding weten we niet precies, maar het schijnt dat het geen toeval was. Het gebeurde nog een keer. In ieder geval was de herhaling, een paar dagen later, reden genoeg om de woning te sluiten.

Dan is er helemaal niemand meer in het pand en kan de woning met rust gelaten worden.

Vroeger hoorden we niet vaak van dit soort zaken. Dat komt ook omdat de gemeente óf beter: de burgemeester, een grotere rol heeft gekregen. (meer…)

Beluister hier de column

Mensen verwachten veel van de gemeente. Als je het rechtstreeks vraagt, reageren best veel mensen minachtend. Maar als je eerlijk bent, dan weet je dat je best veel verwacht van de gemeente.

Afval wordt voor meer dan 95% goed en op tijd opgehaald. Je paspoort ligt op het juiste moment klaar als je zelf de afspraak en pasfoto goed regelt. Je kunt trouwen wanneer je wilt.

Uiteraard zijn er altijd uitzonderingen, maar juist omdat die niet zo vaak voorkomen zijn ze blikvangers. Dan gaat dáár het gesprek over. En dat mag.

(meer…)

Beluister hier de column

Inmiddels heeft u het ook ervaren denk ik zo.

De ene keer regent het keihard. De volgende dagen is het gortdroog en heet.

De tuin heeft er last van, de boer ook. Maar de palen onder best veel woningen ook. Een te lage grondwaterstand geeft paalrot.

Als het te hard regent, is het water al weer weg, voordat het netjes in de bodem gezakt is. (meer…)

Beluister hier de column

Al een keer eerder heb ik er over verteld. Namens Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond mag ik mij bezighouden met infrastructuur en transport. Dat gaat over onderwerpen, zoals het effect van nog meer 30-kilometer zones op de aanrijtijden. Maar ook: hoe gaan we om met afsluitingen van tunnels bij werkzaamheden en bruggen bij onderhoud.

Bij tunnels moet de gemeente een vergunning afgeven. Dus dan is helder wanneer de burgemeester zijn of haar vinger kan opsteken om er over mee te praten. Bij bruggen is dat niet zo. (meer…)

Beluister hier de Column

De meeste huizen zijn veilig gebouwd. Een paar straten staan vol huizen van honderd jaar of ouder. Maar de meeste buurten zijn van ruim na de oorlog. En daarmee behoorlijk brandveilig.

Ik heb nogal wat zorgen over alle elektra die de komende jaren erbij gaat komen. Zoals elektrische auto’s, zonnepanelen, scooters en grote batterijen om stroom op te slaan. Voor de brandweer is het allemaal nieuw. Maar voor ons ook. Hoe we daar mee omgaan? (meer…)

Beluister hier de column

Toen in 2002 de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders uit elkaar gehaald werden, veranderde er veel. De wethouders mochten geen raadslid meer zijn. De gemeenteraad werd min of meer een raad van toezicht op het dagelijks bestuur.

De rol van de raad is dus anders geworden, hoewel zij ook medewetgever en eindverantwoordelijk is voor het meeste beleid. Kaders stellen, heet het. Dat betekent dat de gemeenteraad doelen vaststelt en de begroting bepaalt. Maar het college bereidt dit alles nog steeds voor. (meer…)

Beluister hier de column

Al eerder schreef ik er over.

Als enige provincie in het land hebben we in Zuid-Holland een burgemeestersvereniging. Daarnaast hebben we in de regio’s kringen, Krimpen hoort bij de burgemeesterskring Rijnmond. Deze club is er met name voor de gezelligheid. Elk jaar zijn 3 burgemeesters aan de beurt om vooral iets leuks te organiseren voor de collega’s. In alle regio’s zijn zulke kringen.

De Vereniging van Burgemeesters van Gemeenten in Zuid-Holland organiseert een keer of 5 per jaar een inhoudelijke bijeenkomst. (meer…)

Beluister hier de column

Dit weekend gaat de Nationale Veteranendag gelukkig eindelijk weer eens door. Een dag vol ontmoeting, ceremonies en een defilé. Gelukkig kan het weer. Het is van groot belang dat veteranen elkaar ontmoeten. Samen met elkaar herinneringen ophalen, verhalen delen. Zeker nu de regering eindelijk officieel heeft erkent dat de jongens en meisjes van Dutchbat-III onrecht is aan gedaan.

Natuurlijk, het is een ingewikkeld vraagstuk. Wat is daar precies misgegaan? Heeft iedereen wel echt alles gedaan wat kon en had gemoeten? Precies deze vragen teisteren de nachtrust van teveel veteranen. (meer…)

Beluister hier de column

In de Gemeentewet is geregeld wat een gemeenteraad mag en kan.

Daarnaast staat erin wat je wel of niet als raadslid mag en moet doen. Een raadslid is op zichzelf geen functie, behalve als lid van een gemeenteraad. Daarmee bedoel ik dat alleen een gemeenteraad besluiten neemt. Een raadslid kan besluiten wat ze wil. Maar wettelijke kracht heeft het alleen als een meerderheid van de raad zo ook besluit.

Datzelfde geldt ook voor wethouders. Alleen als het hele college van burgemeester en wethouders wat ervan vindt of besloten heeft, heeft het wettelijke kracht. Bij de burgemeester is het net even anders. (meer…)

Beluister hier de column

Vroeger was de brandweer dat de kerkklokken luidden en mensen met emmertjes in een lange rij gingen staan. Water uit de sloot of de rivier en gooien maar. Door de tijd heen is er een professionele organisatie ontstaan, waarbij de meeste mensen vrijwilliger zijn. Een vreemde spagaat, waar we als gemeenschap erg blij mee mogen zijn. Mensen uit de eigen buurt die, als de pieper gaat, opspringen om naar de kazerne te vliegen.

Pak aan, deur open, brandweerauto op pad.

Als al die vrijwillige brandweermensen in voltijds dienst zouden zijn, was het onbetaalbaar. (meer…)

Beluister hier de column

Voor wethouders die niet door mogen gaan is dit een ingewikkelde periode. Ze hebben zich jaren lang met hart en ziel ingezet voor de gemeenschap.

Zoals al decennia lang een feit: hoe hard je als politiek professional werkt heeft niet zo veel effect op de verkiezingsuitslag. Daar komt meer bij kijken. Dat is eigenlijk over de hele wereld wel het geval. En al helemaal omdat we in Nederland niet direct onze bestuurders kiezen. Ministers, de premier, burgemeesters en ook de wethouders niet. (meer…)

We zitten in crisis. Na de corona-crisis gingen we naadloos over in de Oekraïne-crisis. We vangen ons deel aan vluchtelingen netjes op. Sterker nog, meer dan netjes, want we zorgen goed voor ze. En met ‘we’ bedoel ik onze hele gemeenschap. Taalles, zwemles, fietsles, een gastvrije gemeenschap.  Omdat er mensen in nood voor onze neus staan. Daarnaast zijn vluchtelingen die zich vervelen en het moeilijk hebben niet altijd de meest prettige buren.

Ondertussen zitten we in nog een andere crisis. (meer…)

Beluister hier de column

In onze gemeente weten we er alles van. De fysieke bereikbaarheid is kwetsbaar. De brug gaat een stuk minder vaak open dan vroeger, maar zodra ze open gaat… dan komen alle trauma’s weer boven. De brug der zuchten. Natuurlijk hebben we haar ook nodig om ons zuchten en klagen op te focussen. Maar toch is het een fileveroorzaker. Het ritsen er net voor, en de rotondes aan de ene en andere kant. Na de corona-lockdowns zijn de files weer helemaal terug.

De komende paar jaar staat ons nog veel meer verkeersellende te wachten. (meer…)

Beluister hier de column

In onze gemeente weten we er alles van. De fysieke bereikbaarheid is kwetsbaar. De brug gaat een stuk minder vaak open dan vroeger, maar zodra ze open gaat… dan komen alle trauma’s weer boven. De brug der zuchten. Natuurlijk hebben we haar ook nodig om ons zuchten en klagen op te focussen. Maar toch is het een fileveroorzaker. Het ritsen er net voor, en de rotondes aan de ene en andere kant. Na de corona-lockdowns zijn de files weer helemaal terug. (meer…)

Beluister hier de column

Deze week gaan we met raadsleden, wethouders en leden van de kindergemeenteraad op de fiets. Het is een heel belangrijk moment, dus het is goed dat we met een grote groep zijn.

Tegenwoordig vallen 4 en 5 mei in de meivakantie. Sterker nog, midden in de meivakantie. Want op de een of andere manier hebben de scholen de vakanties anders ingeregeld dan ‘vroeger’.

Vanaf Koningsdag, of zelfs al eerder, zijn de meeste scholen voor dagen of weken vrij. En daarmee zijn vaak ook de ouders ‘elders’. (meer…)

Beluister hier de column

Als gemeente hebben we een aantal adviseurs: de adviesraad Sociaal Domein, de kindergemeenteraad, de Rekenkamer en de Ombudsman.

Allemaal ‘instellingen’ waarbij we, elke keer weer, dank je wel zeggen voor hun adviezen. Ook als ze kritisch zijn op de gemeente. En dat zijn ze natuurlijk best vaak. Er is altijd wel iets te verbeteren, anders te doen of op te lossen. (meer…)

Beluister hier de column

Er zijn mensen die behoorlijk dreigende taal hebben uitgeslagen, in corona-tijd. Er zijn bij ons geen hele erge dingen gebeurd wat dat betreft, maar toch.

We zijn op onze hoede.

Er stond een zak op de stoep van het gemeentehuis.

Er was een beetje paniek.

We schrokken ons echt een hoedje. (meer…)

Beluister hier de column

Gezond eten is enorm belangrijk.

En natuurlijk sporten, bewegen en frisse lucht. Dat weten we met elkaar nu wel. Lekker naar buiten, want ‘niemand is een binnenmens’. Maar gezonde voeding, daar zijn we nog niet even ver.

Stevige campagne tegen roken rondom schoolpleinen. Een helder verhaal over corona-ommetjes, de noodzaak voor bewegen zit goed tussen de oren. (meer…)

Beluister hier de column

Na de verkiezingen volgen vaste momenten. De uitslagenavond is achter de rug, het definitief vaststellen van de uitslagen nu ook. Daarmee weten de raadsleden in ieder geval voorlopig dat ze raadslid zijn. Natuurlijk kan het zijn dat ze wethouder worden. Dan schuiven er wat mensen van onder door naar boven. Wie niet herkozen is, neemt afscheid. Soms na korte tijd, best vaak ook na een lange periode van dienst. (meer…)

Beluister hier de column

Het hoogtepunt van democratie: zelf bepalen op wie je stemt. De meesten van ons hebben dat deze week gedaan. Heel bijzonder, zo gewoon. U en ik weten dat dit voor een grote groep wereldbewoners niet mogelijk is. Miljoenen mensen mogen niet stemmen en al helemaal niet op wie ze zelf willen.

In Nederland voeren we niet een lange campagne. Het kwam laat op gang. Dit had zeker te maken met corona enaansluitend de oorlog van Poetin. (meer…)

Beluister hier de column

Het zal u wellicht ook gebeuren: om de zoveel minuten dwalen mijn gedachten af. Tijdens de oorlog in Afghanistan, tijdens de strijd tegen de duivels van ISIS had ik dat ook. Ik kan me slecht concentreren. Het is oorlog, vlakbij. Onze soldaten staan aan de rand ervan, zowel in de lucht als op de grond. In Litouwen, Polen, Roemenië.

Op onze stoep staan vrouwen en kinderen. Met grote angst, want velen van hen zullen hun vader of man verliezen voordat de maand voorbij is.

 

(meer…)

Beluister hier de column

De graanschuur van Europa. We hebben in Nederland heel wat korenvelden staan. Maar dat is niet van de juiste kwaliteit om brood van te maken.

Dat doen we met graan dat we importeren uit Frankrijk, maar vooral ook uit? Precies.

Met het lentezonnetje afgelopen weekend was de lucht prachtig. Er is weinig voor nodig om je voor te stellen hoe het er uit ziet. Goudgele korenvelden tot aan de horizon met daarboven een strak blauwe lucht. (meer…)

Officieel is ze een ‘zware storm’. Het was al weer best een paar jaar geleden dat er zo’n zware storm

over ons land trok. Ergens in 2018 meen ik. Eunice heeft ons weer even laten weten dat de natuur niet alleen maar lieflijk, aardig en mooi is.

Want hoe mooi storm ook kan zijn er zijn heel wat doden te betreuren. Ook in Nederland. Verder zijn er heel wat prachtige bomen gesneuveld. Boven op auto’s gevallen óf nog erger op huizen.

(meer…)

Beluister hier de column

Er is altijd wat te doen over de ambulances. Zeker als de aanrijtijden niet al te best zijn. Er zijn niet veel gemeenten in de Randstad waar de ambulances zo slecht de norm halen.

De norm is gesteld door verzekeraars. Op papier van het grootste belang. Maar er is heel wat op aan te merken. De norm komt uit een tijd dat het vooral van belang was dat je op tijd in het ziekenhuis werd gebracht. Dat is allang niet meer zo. Tegenwoordig is een ambulance een rijdend ziekenhuisje. Maar toch worden ze hierop afgerekend. Maar door wie? (meer…)

Beluister hier de column

We hebben ze best vaak. Meelopers. Of aardiger gezegd, stagiairs. Voor een dag of langer.

Er zit van alles tussen: raadsleden en wethouders die zich ‘willen oriënteren’ op het burgemeesterschap. Scholieren of trainees, die een half jaar komen werken bij de gemeente.

Of andere burgemeesters, die willen meemaken dat het bij een andere gemeente net zo rommelig – of geweldig – is als bij hen. (meer…)

Beluister hier de column

Vanwege corona kon het vorig jaar niet.

Maar in gewone tijden gaan alle burgemeesters de hei op. Met elkaar. In ploegen van ongeveer 30. Met kleinere clubjes en met een hele stapel zelftests, mondkapjes en stoelen op meer dan anderhalve meter kan het dit jaar weer door gaan.

Burgemeesters hebben in een verkiezingsjaar een andere rol dan andere jaren. U mag naar de stembus! De gemeenteraad maakt daarna een akkoord. (meer…)

Beluister hier de column

Bij de uitvoering van teveel wetten zijn gemeenten steeds meer aan rijksregels gebonden. De gemeente zou echt heel goed naar ieder mens kijken. En dan maatwerk bieden. Dat betekent dus dat elk ander mens in elke andere gemeente iets anders krijgt. ‘Den Haag’ kan daar niet mee omgaan.

En dan komen er meer en meer centrale regels en wetten. (meer…)

« Vorige pagina
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share