Beluister hier de column

Dappere luisteraars in de beslotenheid van jullie huizen, zoals het er nu naar uit ziet, is het coronavirus vooral gevaarlijk voor mensen met geringe weerstand. Dat zijn ouderen en mensen met een of andere – meestal chronische kwaal. We zijn snel gewend geraakt aan de term ¨onderliggend lijden¨. Dat is voor een gezond persoon in de kracht van zijn of haar leven een woord dat opluchting brengt. Anderen maakt het bang: zij zijn straks het haasje. Zij stellen zich al voor hoe het RIVM hun naam op de lijst van overledenen plaatst om het dodental van de dag uit te kunnen rekenen. Er waren weer veel hoogbejaarden bij, zegt de nieuwslezer dan en de jongste was 63. (meer…)

Beluister hier de column

Beste mensen, onze relatie is ideaal voor deze krankzinnige tijd. We houden sociale afstand. Op geen enkele manier kunnen we elkaar met de vochtpartikeltjes uit onze keel bereiken. Handen schudden is onmogelijk. U hoort alleen mijn stem. Ik kan U besmetten met mijn verhalen maar niet met mijn ziektekiemen. Virologen knikken instemmend als zij merken hoe wij met elkaar omgaan. We zitten allemaal in onze eigen kamers. Daar zullen we de komende tijd minder dan ooit uit komen en we weten niet hoe lang die komende tijd zal duren. Hoeveel maanden we nog klem zitten terwijl om ons heen de maatschappij bevriezingsverschijnselen vertoont. (meer…)

Beluister hier de column

Nou lieve mensen, ik heb het geprobeerd maar het is uiteindelijk toch mislukt. Als wij niet naar het Coronavirus komen dan komt het Coronavirus wel naar ons. Ook in Zuid-Holland heeft het zich inmiddels gevestigd. Wij moeten allemaal ons best doen om het op een afstand te houden door onze handen te wassen en voor het overige zoveel mogelijk normaal te doen.

Maar onder die normaliteit zitten allemaal ontwikkelingen die ons gaan raken. Neem bijvoorbeeld de teruggang van de economie. (meer…)

Beluister hier de column

Ha mensen, dit zijn akelige dagen vol onrustbarend nieuws en even onrustbarende ontwikkelingen. Ik kan Uw avond verder bederven door ze met elkaar in verband te brengen en vervolgens een doemscenario te schetsen voor U en de buren maar daar schiet niemand iets mee op.

Daarom wil ik graag met U een thema behandelen dat in al het waan van de dag geweld als door een stormwind uit de aandacht is weggeblazen. De vasten: die is vanavond precies een week gaande. Alleen de vrome staatssecretaris Leo Blokhuis heeft ons er op gewezen. (meer…)

Beluister hier de column

Afgelopen week mocht ik op audiëntie komen bij voormalig hoofdcommissaris Jan Blaauw, de man bij wie ik als jong agentje vroeger op het matje moest komen om een vermanend woord tot mij te krijgen, immer begeleid door ’s mans pretoogjes want eigenlijk vond hij al die kwajongensstreken wel leuk. Maar dat mocht hij natuurlijk niet zeggen. Van audiëntie was overigens geen sprake. Het was gewoon een gezellig onderonsje in zijn tot politiemuseum omgebouwde woning in Berkel – Rodenrijs. (meer…)

Beluister hier de column

De Rotterdamse gemeenteraad wil kinderen gratis openbaar vervoer geven, lieve mensen. Het denkbeeld stamt van raadslid Faouzi Achbar. Wethouder Judit Bokhove wil graag uitzoeken of dat betaalbaar is. De Maasstad kent tenslotte al een precedent: AOW-ers mogen gratis met bus tram en metro als ze maar niet buiten Rotterdam en randgemeentes komen.

Raadslid Achbar wil op deze manier het autoverkeer beperken. Je bent immers een hoop geld kwijt als je met de kinderschaar het openbaar vervoer betreedt. Dan kun je net zo goed de wagen nemen. Dat is vaak genoeg zelfs goedkoper. (meer…)

Beluister hier de column

Er is de laatste tijd in Dordt nogal wat te doen rond dakloosheid, lieve mensen. Bewoners van de buurt Kromhout verzetten zich tegen de uitbreiding van de opvangfaciliteiten voor thuislozen omdat ze hun aanwezigheid als overlast ervaren. En pas nog gaven handhavers van de gemeente twee seksende daklozen een bekeuring voor deze verboden liefdesdaad. Daarbij lieten ze het niet, ze zetten ze ook op de kiek. Dat plaatje heeft – met geblurde gezichten – nog een dag op hun website gestaan voordat een wijze superieur het liet weghalen.  Het schijnt trouwens wel vaker voor te komen, seks aan de openbare weg in Dordrecht. (meer…)

Beluister hier de column

Ik hoef het U niet nog eens een keer te vertellen, beste mensen, want het is al vaak genoeg in het nieuws geweest, maar ik doe het toch: het aantal daklozen is de afgelopen jaren verdubbeld tot zo’n veertigduizend. Daar horen ook gezinnen met kinderen bij. Dat is tegenwoordig heel normaal. En je moet ook nog uitkijken dat de autoriteiten die kinderen niet afpakken als je om welke reden dan ook je huis en haard kwijt bent. Het loopt tegenwoordig in een razend tempo mis als je in scheiding ligt of je baan kwijt raakt. (meer…)

Beluister hier de column

We hebben hoog bezoek gehad in mijn vaderstad, lieve mensen. Pete Hoekstra de bekende ambassadeur van de Verenigde Staten kwam in onze stad een kijkje nemen.

U kent hem wel. Hij is trots op zijn Groningse afkomst. Hoekstra’s ouders emigreerden naar de Verenigde Staten toen hij pas drie was.

(meer…)

Beluister hier de column

U kent het bekende gezegde wel, dames en heren. Heel het raderwerk staat stil als de stikstofwet het wil. Heel wat economische activiteiten in dit land moeten op de schop, voortaan op een geheel andere wijze worden uitgevoerd. Anders zijn ze onwettig. En terecht. Onze overheid heeft belangrijke maatregelen met betrekking tot het klimaatbeleid en de bescherming van onze natuur zo consequent halfhartig toegepast en op de lange baan geschoven, dat nu de wal het schip keert. We moeten noodmaatregelen nemen om te voorkomen dat het schip van staat dwars op de golven komt te liggen. (meer…)

Beluister hier de column

Dry january is aangetreden en dan wordt er voor de verandering eens niet kritisch gewezen op uw aansteker en de dure sigaren in uw humidor maar daarentegen op de prachtige glazenvoorraad in de kast en de mooie flessen die daar prijken. Want U bent een genieter en geen verslaafde.

Ja hoor, U bent een genieter en geen verslaafde. Een opmerking vooraf: als u zich hebt voorgenomen om het komende decennium nooit maar dan ook nooit meer te roken, laat dan ook bier, sterke drank of wijn staan. Alcohol heeft een liberaliserend effect. Ze spreekt moed in: (meer…)

Beluister hier de column

Nog heel even, fijne luisteraars, dan zijn de feestdagen voorbij. Dan gaat de zon op en breekt er een gewone dag aan. Dan zien we hier en daar nog vuurwerkresten, natuurlijk en als we Spanjaarden waren, dan klopte vol verwachting ons hart vanwege de cadeautjes die de Drie Koningen ons kwamen brengen maar we zijn geen Spanjaarden en de drie koningen gaan geruisloos aan ons huisje voorbij.

Het ligt allemaal achter ons. Er zijn mensen die een zucht van opluchting slaken als december de feestmaand eindelijk voorbij is. (meer…)

Beluister hier de column

Ik ben nog net op tijd, lieve mensen, om u allemaal een gezegende, vredige en fijne kerst toe te wensen. Al is het eigenlijk mosterd na de maaltijd want de tweede kerstdag moeten we natuurlijk niet serieus nemen. In ’n hele hoop landen is dat gewoon een werkdag omdat ze weten dat teveel van het goede in zijn tegendeel verkeert. Ik heb een keer kerst gevierd in Brazilie en daar viel het hoogtepunt op de vierentwintigste. We begonnen laat in de avond met ’n fantastische maaltijd. Ook werden er cadeautjes uitgedeeld. De vijfentwintigste was bestemd voor het uitbuiken en pas tegen de avond gingen we voorzichtig buiten een luchtje scheppen. (meer…)

Beluister hier de column

Lieve mensen, het is nu al weer een week geleden dat wij met zijn allen op het Journaal hebben gezien hoe hoe staatssecretaris Menno Snel zijn baantje redde uit de puinhopen van de Belastingdienst. Met de gedupeerden in tranen op de publieke tribune. Hij hoeft niet bang te zijn dat kerstmis bij hem thuis niet gevierd kan worden. Geen mens probeert beslag te leggen op zijn salaris.

U denkt: wat een mosterd-na-de-maaltijd-verhaal. Bovendien zal dit allemaal op den duur worden rechtgezet. Dit is een gaaf land maar ook in een gaaf land ontspoort er wel eens iets. (meer…)

Beluister hier de column

Lieve Sint Nicolaas, dit is natuurlijk bij uitstek de avond om een open brief aan U uit te spreken maar dat zal helaas niet gaan. U bent namelijk weggeconcurreerd door iemand anders die ons hier in deze  delta en aan deze  riviermondingen ook een groot cadeau geeft. Zijn naam is Karel de Boer. Zijn cadeau heet Fair Ferry. Hij opent een passagiersverbinding tussen Rotterdam en New York. Met zeilschepen. Dat is al heel lang niet meer vertoond. Al honderdvijftig jaar niet meer, schat ik zo. En nou komt het allemaal weer terug. Omwille van het milieu. De overtocht duurt twee weken en de passagiers moeten stevig meewerken om het schip op koers te houden. Er kunnen er maar veertien per keer mee. Het is duidelijk dat het unique selling proposal van De Boer niet de prijs zal zijn maar het avontuur. (meer…)

Beluister hier de column

Het kan U niet ontgaan zijn, lieve mensen. Afgelopen zondag was het groot feest in Rotterdam. De hele Doelen was gevuld met fans die hun idool, de nachtburgemeester van de stad Jules Deelder kwamen feliciteren met zijn 75e verjaardag. Het werd een gedenkwaardige avond en het feestvarken liet het zich allemaal gaarne aanleunen. De hele vorige week eigenlijk want de media besteedden enorm veel aandacht aan het heugelijke feit. Deelder mocht bij Pauw komen om zijn levensstijl toe te lichten. En die is niet misselijk. Dat weten we allemaal. (meer…)

Beluister hier de column

Vandaag, lieve mensen, wil ik het een beetje hebben over Maarten Struijvenberg. Die krijgt een nieuwe baan. Hij wordt voor de lokale Leefbaarpartij wethouder in Capelle aan de IJssel. Daarmee treedt hij voor de tweede maal toe tot een college van B en W want hij bekleedde die functie eerder in Rotterdam. Maarten is er helemaal klaar voor, liet hij de media weten. Nu Leefbaar Rotterdam in de oppositie zit, schoot er voor hem alleen een raadszetel over. Het lukt niet zo makkelijk en zo vlug om daarnaast een nieuwe baan te vinden. De uitnodiging uit Capelle kwam als geroepen. (meer…)

Beluister hier de column

De VVD is sinds een week of wat vroem-partij af. De zich noemende liberalen nemen elke dag een beetje meer afstand van het doorjakkeren dat heel lang hun geestesmerk bepaalde. De stikstofcrisis zorgt ervoor dat binnen een paar weken de maximumsnelheid op de autowegen wordt teruggebracht tot honderd kilometer per uur. Want dan kunnen we wel een beetje bouwen.

In de Hoeksche Waard probeert de VVD te redden wat er te redden valt van het oude imago. Als het dan niet met snelheid kan, dan moet het maar met asfalt. De liberalen op dit eiland maken zich zorgen over de bereikbaarheid. (meer…)

Beluister hier de column

Vandaag, lieve mensen, wil ik het hebben over Nissewaard. Dat is een recente  gemeente die bestaat uit Spijkenisse en onderhorigheden. Zoals gezegd  in 2 Koningen hoofdstuk 22, vers twee: mijn toorn tegen deze stad is hoog opgelaaid en zal niet meer doven¨.

Ja, er zijn van die momenten dat razernij zich van mij meester maakt. Dat oudtestamentische woede opgloeit in mijn gemoed. Beste mensen, als ik echt door het dolle heen ben,  word ik doodkalm. Dán moet je echt voor me uitkijken als die verschrikkelijke rust zich over mij heen heeft gevlijd. Vanavond dus.

(meer…)

Beluister hier de column

Lieve mensen, laten we elkaar geen mietje noemen. U luistert nu niet naar een doelgroepenzender die zich richt tot een bepaald segment van de bevolking. Wij richten ons  met De Late Avond – die binnenkort weer een mijlpaal bereikt en een soort van jubileert – wij richten ons niet specifiek op de jeugd of op gezinnen uit de middenklasse met jonge kinderen en het verlangen om op een dorp te wonen zodat zij bereid zijn voor een of andere bouwval de hoofdprijs te betalen.  En evenmin richten wij ons op nieuwkomers in dit land of lager opgeleide autochtonen of vrouwen in de overgang, nee wij richten ons op iedereen die via de radio of het internet ons kan ontvangen. Wij zijn er voor U allemaal en ik dus ook. (meer…)

Beluister hier de column

Beste mensen, hebben jullie wel eens last van nachtmerries? Ik wel. Een paar keer per week krijg ik in mijn dromen de grootste problemen. Het heeft het er vaak mee te maken dat ik word tegengehouden. Het lukt mij niet om een bepaalde plek te bereiken waar ik heel nodig moet zijn. Steeds weer doen zich hinderpalen voor of kijk ik om mij heen in een volstrekt vreemde omgeving. Of ik sta voor gek: twee jaar geleden werd ik uitgenodigd voor een publieksinterview met generaal Petraeus, de voormalige Amerikaanse opperbevelhebber in Irak. U denkt: dat is zeker iemand van Griekse afkomst. Misgegokt. (meer…)

Beluister hier de column

Er is een beetje gedoe over de gemeente Molenlanden, dames en heren, waar ze het vloeken bij verordening hebben verboden. Een groot deel van de bevolking is qua religie nogal zwaar op de hand, wat je wel vaker tegenkomt in de Alblasserwaard en dan krijg je die dingen. Men heeft er ongetwijfeld met ontstemming gereageerd op de intrekking van de landelijke wet op de smadelijke godslastering, die een paar jaar geleden op instigatie van D66 geschiedde.

U denkt natuurlijk dat is een voorschrift van eeuwen her, maar dan hebt u het mis. (meer…)

Beluister hier de column

Ik hoop, lieve mensen, dat U vandaag niet aan de beurt was voor een of andere niet zo spoedeisende behandeling in het Rotterdamse Sint Franciscus Ziekenhuis of het Vlietland in Schiedam. Grote kans dat ze u hebben opgebeld voor een nieuwe afspraak want het protest van de verpleegkundigen heeft nu ook onze streek bereikt. Ze voeren al een paar weken actie voor vermindering van de werkdruk en een verhoging van het loon met vijf procent. Echt staken willen ze niet. Daarom beperken zij zich tot het uitvoeren van zondagsdiensten op gewone werkdagen. (meer…)

Beluister hier de column

Lieve mensen, het behoort tot de algemeen aanvaarde waarheden in dit land dat er veel te veel regels zijn. Daar mopperen we graag over op verjaardagen. Of we maken er in onze moderne tijd tweets over. Ook bij U in de buurt hebben ze daar een handje van. Op het gemeentehuis zijn ze allemaal gek geworden of sadistisch. De ambtenaren en de wethouders hebben er bovendien niks te doen. Dus zitten ze allemaal ge- en verboden te verzinnen om de burger het leven zuur te maken. Tenminste als ze niet toevallig net eerst even de lasten aan verhogen zijn.. (meer…)

Beluister hier de column

Afgelopen zaterdag was ik voor het eerst aan boord van het SS. Rotterdam. Zestig jaar nadat ik persoonlijk had gezien hoe ze te water gelaten werd. Eerlijk waar.

Ik was een jaar of tien en ik neusde al elke dag in Het Nieuwe Dagblad, een katholieke krant die al lang geleden is gesneefd. Daar stond in dat op een zaterdagmiddag het grootste schip in Nederland ooit gebouwd – of woorden van gelijke strekking, ik weet niet eens of de Rotterdam het grootste schip was, tot dan  toe in Nederland gebouwd, maar het kan best. Cornelis Verolme was toen nog niet aan zijn eerste supertanker toe – hoe dan ook in het Nieuwe Dagblad  stond dat de Rotterdam te water zou worden gelaten. (meer…)

Beluister hier de column

Lieve mensen, ik ga niet ook eens een duit in het zakje doen over de komst van het Eurovisie Songfestival naar Rotterdam. Er zijn de afgelopen dagen genoeg duiten in het zakje gedaan en de Rotterdammers zullen over een jaar of wat merken, dat er dán heel wat duiten uit hún zakje verdwenen zijn want de stad moet er op zijn minst tien miljoen in steken. Nou ja wat maakt het uit voor een geintje, voor een gebbetje, voor paar avonden uitzinnigheid. Dat mag best wat kosten. (meer…)

21-08-2019 Beluister hier de column

Ha mensen, ik dacht het loopt toch tegen middernacht. Laat ik voor de verandering eens een bloedserieus onderwerp aansnijden en wel de reputatie van de rechters in ons land. Dit naar aanleiding van de agent die zo tegen zijn nieren geschopt werd, dat hij bloed moest plassen. Waarna de zaak bij de politierechter op een vrijspraak van de verdachte uitdraaide. U hebt dat in de krant gelezen. U hebt daarover op de radio en op de televisie het een en ander meegekregen. Twitter ontplofte, roepen ze dan. De zaak was trending op de sociale media. Woedende columnisten gingen te keer over het feit, dat die rechter de onverschrokken gewonde agent nog een extra trap had gegeven, een trap na met die dolzinnige vrijspraak van hem. (meer…)

Beluister hier de column

Beste mensen, ditmaal wil ik het met U hebben over Vlaardingse toestanden, eigenlijk niet omdat die toestanden zo Vlaardings zijn maar omdat zij zich de komende weken in de voormalige haringstad voordoen. Heel onze streek heeft er op gezette tijden last van. Ja zelfs heel Nederland. (meer…)

03-08-2019 Beluister hier de column

Het weer, lieve mensen, is vandaag min of meer normaal voor de tijd van het jaar. Dit weekend viel de regen bij bakken uit de hemel. De hitte is weggespoeld als sneeuw voor de zon. Dit is een idiote formulering maar ze dekt wel de lading. We zijn het drama dat we zes dagen terug nog met zijn allen maakten over de tropische temperaturen  bijna vergeten. Net als het feit dat de hete periode verleden jaar veel langer aanhield dan nu. Het wordt wel bloedverziekend heet, zoals de kasteleinse van een mijner stamcafés het fijnzinnig formuleert maar na een paar dagen is het ook  voorbij.

Toch zullen zulke ongelooflijk warme dagen vaker gaan voorkomen en daar zijn wij, beste mensen, voor geen meter op voorbereid. We doen in dit land maar één ding als het warm wordt. Wij trekken zoveel mogelijk kleren uit. De heren lopen massaal in korte broek of bermuda op straat, wat in bijna alle gevallen geen gezicht is en een teken van slechte smaak. (meer…)

23-07-2019 beluister hier de column

Wees eens eerlijk lieve mensen: hebt U nou afgelopen vrijdag de vlag uitgestoken? Hebt U Uw personeel vrij gegeven om deze grote dag in de Nederlandse geschiedenis te vieren? Nee, U hebt gewoon naar de lucht gekeken en gedacht: ¨Er komt voor vier duiten¨. U hebt aan het weekend gedacht en hoe de zaterdag wel zou verregenen. En niet aan Nederland. Het was maar een heel klein groepje mensen dat besefte hoe betekenisvol de afgelopen vrijdag was. Ze gingen voor een viering naar het Dorts Museum om daar toespraken te beluisteren en een drankje te drinken. Het waren keurige mensen allemaal, grijskoppen als ik het goed bekijk. De voornaamste spreker was Sander Terphuis, een vluchteling uit Iran die voor Nederland heeft gekozen en daarom een geheel nieuwe voor- en achternaam heeft laten registreren. Hij legde zijn publiek, dat het natuurlijk al wist, nog eens uit hoe belangrijk vrijdag de 19e juli was voor de vaderlandse geschiedenis. (meer…)

24-07-2019

Ik zat verleden week aan de andere kant van het land, lieve mensen, om precies te zijn op de voormalige vliegbasis Twente, een steenworp van de Duitse grens. Toch zou het kunnen zijn dat ik op dezelfde enorme tribune zat samen met mensen die nu naar de radio luisteren. Mijn lief en ik waren naar het oosten van het land gereisd om daar Hanna van Hendrik te zien, de grote toneelproductie over het voormalige boerenleven in Twente, waar U zeker het een en ander over hebt gelezen of op de televisie iets over hebt gezien: het is die voorstelling met de levende koeien. Dat niet alleen: er reed ook nog zo´n oud Fiatje van vroeger in rond, een tractor en zelfs twee enorme veewagens. Naast de bromfietsen natuurlijk, de echte Zündapps van weleer. (meer…)

Volgende pagina »