Tijdens de acties van Greenpeace  “Noodlanding voor het klimaat” op 14 en 15 december 2019 op Schiphol werd onze verslaggever aangehouden en enkele uren ingesloten. Reden voor de aanhouding is door de Marechaussee niet gegeven.

Alfred was opnamen aan het maken voor De Late Avond, maar werd door dienders omver gelopen, waarop hij geschrokken reageerde. Op camerabeelden van omstanders is te zien dat hij zich niet verzette en de arrestatie lijdzaam, maar ook opgewekt onderging. Van een afgewerkte reportage is geen sprake, omdat er vraaggesprekken waren voorzien in de tijd dat hij was ingesloten in een cel op Schiphol Oost. Ook een collega journalist werd tezelfdertijd opgepakt.

De redactie van De Late Avond is bezorgd over het feit dat verslaggevers worden opgepakt, terwijl daar geen goede reden voor is. Door arrestatie van verslaggevers komt namelijk de persvrijheid onder druk te staan.

Niet duidelijk is of Alfred wordt vervolgd, omdat hij geen proces verbaal meekreeg bij zijn vrijlating en er ook procedurele fouten zijn gemaakt tijdens de vasthouding, zoals het niet melden van het zwijgrecht en het niet overhandigen van de verplichte schriftelijke informatie.

Hier interviewt Alfred Faiza Oulahsen, van Greenpeace, met toestemming van de dienders binnen het cordon. (Beeld NH-TV)

Wederrechtelijke vrijheidsberoving

Het noodbevel van Haarlemmermeer biedt geen juridische basis voor het verplaatsen van demonstranten. Juridisch gezien was er zaterdag op Schiphol sprake van wederrechtelijke vrijheidsberoving. Dat zegt Jon Schilder, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit en deskundige op het gebied van openbare orde in de NRC. Dit houdt ook in dat omstanders niet mochten worden verwijderd.