Beluister hier de column

Lieve mensen, Ik weet soms niet wat ik moet doen: rustig alternatieven aanreiken zodat falende bestuurders er misschien hun voordeel mee  doen. Of gewoon zeggen waar het op staat waarna deze falende bestuurders hun hakken helemaal in het zand zetten en doorgaan met hun noodlottige beleid. Voor dat dilemma sta ik nu en de falende bestuurders vormen samen het College van Maassluis. Namen noemen, Han, altijd namen noemen. De burgemeester  heet Gregor Rensen. De wethouders zijn Sjef Evers, Denise Mulder-Solleveld, Sjoerd Kuiper en Corine Bronsveld-Snoep. Zij hebben het in hun hoofd gehaald een unieke collectie kunstwerken te verpatsen. Die collectie is voor het allergrootste deel aan de gemeente Maassluis, dus  eigenlijk aan de inwoners van Maassluis geschonken. Cadeau gegeven. En nou worden ze bij wijze van spreken op de marktplaats gezet door Gregor Rensen, Sjef Evers, Denise Mulder-Solleveld, Sjoerd Kuiper en Corine Bronsveld-Snoep. Daarmee spuwen ze de nazaten van de gevers middenin het gezicht. Ook de namen van enkele schenkers zal ik noemen: Jac. De Vries, de heer en mevrouw van Heel-Poort, Wally Elenbaas, en Jeanne Bieruma Oosting.

Grote les: schenk nooit maar dan ook nooit iets  aan de gemeente Maassluis. Houd het bij een bruikleen. Niets cadeau doen want voor je het weet laten  Gregor Rensen, Sjef Evers, Denise Mulder-Solleveld, Sjoerd Kuiper en Corine Bronsveld-Snoep de boel naar het kringloopcentrum brengen.

Waar gaat het nu om? Dankzij deze schenkingen en een beetje het verzamelbeleid van het Maassluise Museum bezit de gemeente 2251 artistieke objecten, voor het merendeel schilderijen. Bijna alles is figuratief. Abstracte werken zijn in de collectie nauwelijks te vinden. Er is een grote samenhang in vorm en stijl. In Nederland is de aandacht van  kunstcritici en musea  sinds de tweede wereldoorlog vooral uitgegaan naar abstracte en experimentele kunst. Het figuratieve kwam daardoor op een zijspoor terecht. In Maassluis dus niet. Daarmee beschikt de gemeente over een middel om de culturele kwaliteit van de stad te verhogen, of op te plussen zoals die verdomde beleidsambtenaren zeggen.. Nu denkt  U: wat motten die sleepbootbemanningen met kunst maar dat is op de eerste plaats een onderschatting van zulke bemanningen en op de tweede plaats een onderschatting van wat Maassluis tegenwoordig betekent. De stad is bezig zich te ontwikkelen tot een gewilde woonplek  aan de Nieuwe Waterweg. Dat kun je aan de nieuwe wijken zien. Men is op zoek naar koopkrachtige burgers die willen wonen in een prettige en veelzijdige lomgeving. Daar hoort een behoorlijk aanbod bij op cultureel gebied en dan is die bijzondere verzameling figuratieve kunst een pluspunt en geen kostenpost. Het hoort bij de mix van de stad om zo te zeggen maar dat schijnen de grote lichten Gregor Rensen, Sjef Evers, Denise Muller-Solleveld, Sjoerd Kuiper en Corine Bronsveld-Snoep niet te beseffen. Ze willen alles de deur uit doen dat niet rechtstreeks en direct met Maassluis te maken heeft. Dat is wel een heel bijzondere manier om invulling te geven aan de stedelijke leus ¨Ervaar Maassluis¨.

Erg zuinig is Maassluis niet geweest op deze artistieke schat. Een rapport, opgesteld door de kunsthistorici Linda Eversteijn en Lisette Luycks stelt:  ¨Er wordt niet verder verzameld en voor onderhoud en restauraties zijn financiële middelen niet direct beschikbaar¨. En: ¨ De collectie staat ‘weg te stoffen¨.

Ook lezen wij dat het bestuur zich afvraagt of de collectie wel past in het maritieme verhaal dat de gemeente Maassluis wil vertellen¨. Linda Everstein en Lisette Luyckx komen vervolgens met voorstellen voor een aangescherpte omgang met de collectie. Maar blijkbaar hadden Gregror Rensen, Sjef Evers, Denise Muller-Solleveld, Sjoerd Kuiper en Corine Bronsveld-Snoep ergens het werkwoord ¨ontzamelen¨ leren kennen. Daaronder verstaan musea het kritisch uitkammen van hun collecties. Ze passen dit nu op een bijzondere wijze toe: gooi alles op de markt waar Maassluis niet in voor komt. Wat er over blijft kennen we dan misschien naast de modellen van de sleepboten ophangen in ons nieuwe museum. Een beetje dat.

Gelukkig zwelt het protest van het echte Maassluis, van de burgers aan. Zij laten zich die schat niet straffeloos ontnemen door Gregor Rensen, Sjef Evers, Denise Muller-Solleveld, Sjoerd Kuiper en Corine Bronsveld-Snoep met hun maritieme verhaal. Laat de godin van het Scheur nog een keer uit de golven oprijzen om ze levend te verslinden. En bij jullie tocht naar de  hel maken we deze muziek…van Jacques  Offenbach https://www.youtube.com/watch?v=zWytgJy-u8w