Disclaimer

Deze website accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden door, of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail aan de redactie (zie contactgegevens van de site). Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Deze website bevat links naar websites van derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Auteursrecht

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatie en diensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Wijzelf hebben ons meer dan uiterste best gedaan om te achterhalen of tekst- of beeldmateriaal auteursrechtelijk beschermd is. In geval dat duidelijk was dat auteursrecht van toepassing zou kunnen zijn is toestemming gevraagd en verkregen van de belanghebbenden. Mocht het voorkomen dat er sprake is van abusievelijk gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal verzoeken wij u binnen 14 dagen na het verschijnen op onze site dit te melden.