Beluister hier de column

Lieve mensen, nou moet die Kim Putters Den Haag uit de problemen halen. Althans daar een begin mee maken. Hij komt uit ons deel van Nederland. Kim Putters is geboren en getogen in Hardinxveld . Volgens mij woont hij er nog.

Hardinxveld is een schilderachtige plaats in de buurt van de Merwede. Ik heb er wel eens een lezing gehouden in de zogenaamde Kerk met de Beelden. Die oogt van buiten groter dan hij van binnen blijkt te zijn. Dat is geen wonder want het is het bedehuis van de vrijzinnigen en die zijn in Hardinxveld dun gezaaid. Het oude geloof van de Statenbijbel en de donderpreken is er nog steeds dominant. Zij zijn daar qua protestantisme niet misselijk of gereformeerd op hele grote wielen, zoals de uitdrukking schijnt te luiden.

Juist daarom geloof ik dat Kim Putters  succes kan boeken. Hij is ontstegen aan zijn gemeenschap maar die tegelijkertijd trouw gebleven. Terwijl hij aan de universiteiten van Rotterdam en Tilburg bestuurskunde doceerde, zat hij voor de Pvda in de raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Hij speelde een belangrijke rol in Scouting Nederland. Boven zijn persoonlijk leven wappert de regenboogvlag. Dit betekent dat hij zich persoonlijk en intellectueel goed kan bewegen tussen mensen die op allerlei gebied fundamenteel anders denken dan hij.

Dit zal onze streekgenoot de komende weken zeer te stade komen. Hoe slim hij te werk gaat blijkt uit het feit dat hij eerst allerlei deskundigen gaat raadplegen over wat je nu precies onder een extra parlementair kabinet moet verstaan want daar schijnen Omtzigt en Yesilgöz wel voor te voelen. Nou, lieve mensen, dat hoef je Putters echt niet uit te leggen. Hij is immers bestuurskundige. Hij weet dat en anders kan hij het zo opzoeken. Maar nee, hij gaat praten met evenknieën zoals Herman Tjeenk Willink en Thom de Graaf, de vice president van de Raad van State. Waarom doet Putters dat? Dan valt minder op hoe de Tweede Kamer na de chaos die de eerste informateur aanrichtte, schaamteloos op reces gaat. Niemand is op het idee gekomen de crocusvakantie te laten voor wat die is omdat het landsbelang haast vereist. We staan voor een hele reeks van binnenlandse crises. De oorlogsdreiging is sinds 1945 nooit zo groot geweest. In plaats van te wachten tot het reces voorbij is om dan in gesprek te gaan met de fractievoorzitters in de Tweede Kamer, houdt Putters besprekingen met wijze bestuurders die kennelijk niet op vakantie gaan. Dat is altijd gezellig en het is nooit verkeerd  je eigen inzichten te toetsen aan die van mensen die echt ergens verstand van hebben. En je verbloemt er dat frivole vakantie vieren mee.

Nee, ik ben helemaal niet zo ontevreden met Kim Putters als verkenner. Hij is weliswaar door Geert Wilders aangezocht maar zeker geen persoonlijkheid die zijn vrijheid van handelen laat beperken door de leider van een of andere politieke partij. Hij moet er voor zorgen dat er ministers komen van wie de democratische gezindheid voor iedereen buiten kijf staat. Voor iedereen dus. Geert Wilders voert weliswaar de grootste partij van Nederland aan maar de omvang van zijn electoraat is geen garantie voor zijn democratische gezindheid. Het programma van de PVV is vóór discriminatie en inperking van de vrijheid van godsdienst. Dat zijn ook nog eens de hoofdpunten en de reden waarom zoveel mensen op hem hebben gestemd. Hij heeft juist die punten opzichtig ingeslikt en dus zijn kiezers verraden. Geen wonder dat veel Kamerleden onder wie Pieter Omtzigt hem niet geloven en dus geen kabinet willen met de PVV. Ik denk dan ook dat Kim Putters met iets aan komt zetten wat hij nu al weet: laat een kabinet formeren zonder bemoeienis van de Kamerfracties en de partijleiders door iemand – hij zelf? – die een combinatie van maatregelen en personen kan bedenken waar voor zoveel mogelijk parlementariërs wel valt te leven.  Zo´n kabinet regeert met wisselende meerderheden. Dit betekent bijvoorbeeld dat Wilders enorm te keer kan gaan tegen uitvoering van de spreidingswet, terwijl die toch gewoon doorgaat. Omgekeerd steunt hij dan weer maatregelen waar ze bij Groen Links van steigeren maar bij de meerderheid van de Kamer niet. Zo kan iedereen zijn gezicht redden terwijl er toch geregeerd wordt. De Hardinxveld-Giessendamse variant. Daar zitten trouwens SGP, ChristenUnie, CDA en PvdA gebroederlijk in het college samen met een lokale partij die wel wat trekjes gemeen heeft met de PVV want die is erg van eigen inwoners eerst. Kunnen ze in Den Haag misschien iets van leren. En gelooft U me niet: luister dan naar Ella Fitzgerald en Louis Armstrong : they all laughed https://www.youtube.com/watch?v=ppFVmnmpGz8