Beluister hier de column

Vanwege corona kon het vorig jaar niet.

Maar in gewone tijden gaan alle burgemeesters de hei op. Met elkaar. In ploegen van ongeveer 30. Met kleinere clubjes en met een hele stapel zelftests, mondkapjes en stoelen op meer dan anderhalve meter kan het dit jaar weer door gaan.

Burgemeesters hebben in een verkiezingsjaar een andere rol dan andere jaren. U mag naar de stembus! De gemeenteraad maakt daarna een akkoord. En de partijen die daarmee instemmen mogen daar wethouders bij kiezen. Wethouders zijn – net als burgemeesters – door de gemeenteraad uitgekozen. Maar anders dan burgemeesters hebben wethouders een politieke opdracht. Zij worden gevraagd om de afspraken in het coalitie-akkoord om te zetten naar daden.

Vaak is dat lastig want hoe voer je de opdracht uit die klinkt als ’meer aandacht voor jeugd’ of ‘strengere aanpak fraude’. Maar toch.

Als burgemeesters zien we toe op een goed verloop van de verkiezingen. En kijken we mee met het akkoord: kan het wel, wat ze willen? Ook begeleiden we nieuwe wethouders, want het openbaar bestuur is vaak een stuk complexer dan hun vorige werk.

Dit alles staat op ‘de agenda’ van de heidagen deze weken. Ik mag deze week van dinsdag tot donderdag. Wijsheid en tips halen en brengen. Ik heb er zin in!

Martijn Vroom

Burgemeester