Beluister hier de column

Lieve mensen, het is nu al weer een week geleden dat wij met zijn allen op het Journaal hebben gezien hoe hoe staatssecretaris Menno Snel zijn baantje redde uit de puinhopen van de Belastingdienst. Met de gedupeerden in tranen op de publieke tribune. Hij hoeft niet bang te zijn dat kerstmis bij hem thuis niet gevierd kan worden. Geen mens probeert beslag te leggen op zijn salaris.

U denkt: wat een mosterd-na-de-maaltijd-verhaal. Bovendien zal dit allemaal op den duur worden rechtgezet. Dit is een gaaf land maar ook in een gaaf land ontspoort er wel eens iets.

Wacht even. Ontspoort er wel eens iets? Of is dit maatgevend voor hoe de Nederlandse overheid in de eenentwintigste eeuw werkt? Wij hebben met zijn allen altijd het gevoel gehad dat wij een klein landje waren maar het wel beter voor elkaar hadden dan in de rest van de wereld. Daarom hebben we ondanks veel klachten altijd vertrouwen gehad in onze overheid. Die bedoelt het tenslotte goed.

Toch is er de laatste decennia steeds meer dat daar tegen pleit. Er komt teveel boven water. Op alle niveaus.

Neem het geval Wopke op Goeree Overflakkee waar de Provinciale Zeeuwse Courant afgelopen week over berichtte.

Wopke is een senior met een grote volle baard. Sinterklaas in zijn vrije tijd zo’n beetje. Je ziet aan hem niet dat hij verstandelijk beperkt is. Aanvankelijk verdiende Wopke  zijn brood op de sociale werkplaats maar die beschutte functies moesten zo nodig worden geschrapt. Dus kwam Wopke in de bijstand en hij moest een tegenprestatie leveren want op het o zo christelijke dubbeleiland is ledigheid des duivels oorkussen. Op diezelfde sociale werkplaats. Het was voor een paar maanden en zo, natuurlijk met de smoes dat hij gewend moest worden aan het arbeidsproces waar ze hem eerst zelf uitgeflikkerd hadden. Daarna werd hij door de ambtenaren vergeten en het duurde drie jaar voor ze erachter kwamen dat de brave Wopke al drie jaar trouwhartig die tegenprestatie verrichtte. Ze, dat wil zeggen de FNV, waar U onmiddellijk lid van moet worden als U nog in Uw werkzame jaren verkeert. Wopke mocht gelijk naar huis. De gemeente is inmiddels gestart met pogingen om hem aan een baan  te helpen. In het kader van de procedure moet hij dan eerst drie maanden onbetaald werk verrichten.

Daarover is, zo lees ik, is de FNV laaiend.

Wat mij verbijsterd is de bestuurlijke gemoedsrust waarmee zo’n Wopke is omgeven. De Gemeente Goeree Overflakkee is moreel verplicht hem over die drie jaren slavenarbeid – want dat was het – een redelijk salaris uit te betalen. En dan niet gaan lopen zijken van, ja maar dan wordt daarop de bijstandsuitkering in mindering gebracht. Nee, gewoon over de brug komen. Betalen. De arbeider is zijn loon waard.

De afgelopen decennia leren dat de overheid een gevaarlijke vijand is van de individuele burger als die niet ontzettend weerbaar is en heel goed voor de eigen belangen weet op te komen. Anders ben je  de klos. Dan spelen ze een spel met je, niet uit kwaadaardigheid maar uit desinteresse wat eigenlijk nog erger is.

Nogmaals: de gemeente Goeree Overflakkee is moreel verplicht om deze Wopke drie jaar loon uit te betalen voor het werk dat hij verricht heeft. Loon naar werken dient hij te krijgen.

Volgens mij hebben de meeste wethouders en gemeenteraadsleden op Goeree Overflakkee wel een bijbel in huis. Daar moeten ze eens wat in lezen. Dan gaat ze wel  een licht op.