Beluister hier de column

Lieve mensen, Wat heeft wethouder Huibert Steen een prachtig ding voor elkaar gekregen. Ik val maar meteen met de deur in huis. Burgers van de gemeente Hoeksche Waard met een laag inkomen mogen voor niks met de bus van Connexxion mee, niet alleen op hun eigen eiland maar ook in Rotterdam-Zuid en Zeeland. Uiteraard valt Goeree Overflakkee ook onder de regeling. Dat is een behoorlijk cadeau want het openbaar vervoer is in Nederland absoluut niet goedkoop. Wie zonder werk loopt  of van een AOW-tje moet leven, zit opgesloten in zijn eigen omgeving. De eigen buurt, het eigen dorp. Dat maakt het voor arme mensen nog moeilijker zich te ontplooien en die ontplooiing is essentieel om iets van je leven te maken. Om werk te vinden en te behouden bijvoorbeeld.

Vroeger hadden ze in mijn gemeente, Schiedam, ook zo’n regeling. Aanvankelijk was het de bedoeling om net als in Rotterdam alle pensioengerechtigden gratis openbaar vervoer te geven. Dat vonden ze bij B en W achteraf niet helemaal top. Er zijn genoeg bejaarden met een goed pensioen. Die kunnen bus tram en metro gemakkelijk zelf betalen. Daarom werd besloten alle stadgenoten met een laag inkomen zo’n gratis abonnement te geven. Leeftijd deed er niet toe. Daarvoor sloot de gemeente een contract af met de RET. Een kleine twee jaar geleden liep dat af. Daarop eiste de RET voor verlenging zo’n ongehoord hoge prijs, dat het college er niet mee akkoord konden gaan. Nu moeten alle Schiedammers, arm of rijk, jong of oud, weer zelf hun OV-chipkaart betalen. Dat is een jammerlijke situatie.

Juist door deze ongelukkige gang van zaken is het initiatief van Huibert Steen in de Hoeksche Waard zo belangrijk. Hij pakt een draad op die door een ongelukkige samenloop van omstandigheden op de grond is gevallen.

Steen is een oudgediende van de ChristenUnie. Hij draagt een baard waardoor hij zeer lijkt op de profeet Jesaja uit het Oude Testament. Althans: zo stel ik mij de profeet Jesaja voor: met een stevige baard maar niet al te lang. In de wind op weg om de koning de waarheid te zeggen. Daarom lijkt hij mij de aangewezen persoon om in navolging van Jesaja de profetenstaf in de hand te nemen. Teneinde dit idee van gratis met bus, tram en metro voor mensen met een zeer dunne beurs te propageren bij buurgemeentes en in onze hele streek. Ook zal zijn vlammend woord ervoor zorgen dat de openbaar vervoersbedrijven en met name de RET de bereidheid tonen dit voor een redelijke prijs mogelijk te maken. Mobiliteit is de eerste stap op de weg uit de armoede naar een waardig bestaan. Dat ziet Huibert Steen en daarom noem ik hem een profeet. Jesaja zei over de Filistijnen: “Ze vulden hun land met zilver en goud, hoe meer schatten hoe beter. Ze vulden hun stallen met paarden, hoe meer wagens hoe beter. Ze vulden hun huizen met afgoden, vereerden wat ze zelf hadden gemaakt, goden die ze vormden met hun eigen handen.”

Dat doet erg denken aan onze tijd met zelfingenomen bestuurders en uit klatergoud opgetrokken BN-ers, terwijl we niet in staat blijken de slachtoffers van het toeslagenschandaal snel aan hun recht te helpen. Of  het groeiend aantal daklozen een woning te bezorgen. Ondanks alle schittering en alle rijkdom. Het is dan goed als er iemand verschijnt die iets zinnigs doet en zorgt dat niemand vanwege geldgebrek verstoken kan blijven van mobiliteit. Daar heb ik eigenlijk niets aan toe te voegen. Ik laat dat over aan Bernhard Ette met  zijn schlager: “Ik breng je de hoek om naar de bus toe” https://www.youtube.com/watch?v=CzS0QM7QlD0