12-06-2019 Vechtscheiding

Ha lieve mensen, ik wil het met U hebben over de fractie van de ChristenUnie SGP in Hendrik Ido Ambacht. Die wil dat de gemeente echtparen in scheiding gaat begeleiden zodat eindeloze conflicten om geld en de kinderen worden voorkomen. Het is blijkbaar aan de gemeentelijke overheid om wat te doen tegen de zogenaamde vechtscheidingen. Het college van B & W kan de suggestie van de Christenunie SGP niet zomaar wegwuiven want met zeven van de 23 raadszetels is het een van de grotere partijen. In Hendrik Ido Ambacht hebben het CDA D66 en de VVD allebei maar vier zetels.

Dat niet alleen ChristenUnie SGP is met André Flach ook in het college van B en W vertegenwoordigd. De suggesties over de scheiding waren echter niet gericht aan die partijgenoot maar aan wethouder Steven van Die van het CDA. Die moet vanuit zijn levensbeschouwelijke achtergrond niet negatief staan tegenover een rol van de gemeente bij het voorkomen van vechtscheidingen. En anders is het toch niet slim om de grootste Ambachter collegepartij te negeren.

¨Huu¨, dacht ik. ¨Wat een bemoeienis van de overheid met het privé-leven van de burgers. ¨En dat ook nog op religieuze gronden. Dubbel huu¨. Sinds er behalve kerktorens in onze gemeentes ook wel eens minaretten de lucht in steken, zijn veel mensen weer heel allergisch geworden voor alles wat met godsdienst te maken heeft. Die ChristenUnie SGP mensen hebben vast uit hun koran, pardon hun bijbel opgemaakt dat scheiden tegen Gods wil is en daarom willen ze het mensen die van elkaar af willen extra moeilijk maken. Huu huu huu. Driewerf huu. Ja, jongens en meisjes, dat is niet meer van deze tijd. Je zal toch in Hendrik Ido Ambacht wonen.

Tot ik het voorstel nader bekeek. Het ging ook om hulp bij financiële moeilijkheden. Een scheiding is een kostbare zaak. Met de huidige woningcrisis is dakloosheid dichtbij als je uit elkaar  wilt gaan. Kennelijk staan de raadsleden van ChristenUnie SGP niet toe dat de gemeente wegkijkt als mensen in een huwelijkscrisis ook nog eens maatschappelijk te gronde gaan. Het is eigenlijk heel normaal als de overheid de helpende hand biedt aan mensen die het zelfstandig niet meer redden. Daar is zo´n overheid niet voor .

En dat niet alleen, lieve mensen. De kans is groot dat U in Uw omgeving een vechtscheiding hebt meegemaakt, waarbij beide ouders of een van de ouders de kinderen als pionnen inzet nu liefde plaats heeft gemaakt voor haat. En hoe schadelijk dat is voor kinderen. Misschien is Uw eigen jeugd daar wel door vergald. Zo bezien kunnen vechtscheidingen de vorm aannemen van psychische kindermishandeling.

Dat mogen we als samenleving niet dulden. Ik zal nog eens wat vertellen. Wat mij betreft worden echtparen uit de ouderlijke macht ontzet als zij hun kinderen inzetten als pion in het kader van zo´n scheiding. Want daarmee laten zij zien dat zij niet in staat zijn ze op een behoorlijke manier op te voeden. Het is dan kiezen of delen. Redelijkheid en elkaar de kans gunnen een goede band met de kinderen op te bouwen. Of allebei niks. Ik realiseer me dat dit allemaal kort door de bocht is maar toch zou je een beetje in die richting moeten denken. In ieder geval moeten de kinderen aan den lijve merken dat de gemeente achter hen staat en achter hen alleen als ze in zo´n voor hen beschadigende echtscheidsoorlog terecht komen.

Huu? Helemaal geen huu. De ChristenUnie SGP in Hendrik Ido Ambacht verdient eerder een compliment omdat ze de wethouder vragen niet weg te kijken bij een belangrijk maatschappelijk probleem. Ik bedoel: een jaar of wat geleden ging een maat van mij een zaaltje bespreken voor zijn zilveren bruiloft. ¨Nou meneer, dat komt niet vaak meer voor tegenwoordig¨, zei de eigenaar. Nou dan.