Beluister hier de column

Lieve mensen, ik weet, het is laat. En dan heb je er geen behoefte aan als iemand in je oor komt tetteren en te keer gaat. Maar sommige dingen zijn zo bizar en onbegrijpelijk dat alle remmen los moeten. Nou ja, althans een beetje. Ik weet ook wel: het is er geen uur voor. Als ik deed wat ik wilde en ik was de buurman, dan belde U de politie om mij tot kalmte te manen.

Het gaat mij om een klein aspect van iets veel groters. Laten we het zo zeggen. Het gaat om de eenendertigjarige Spijkenisser vrouw Angelique Tazelaar. Zij heeft een serieuze baan. Zij doet zelfs essentieel werk want zij is verbonden- aldus het AD – aan de buitenschoolse kinderopvang in Rotterdam. Net als verpleegsters en leerkrachten kun je dan in de Rijnmond geen voor jou betaalbare woning vinden. Ze huurde antikraak. Dat heeft zoals U allemaal weet een belangrijk nadeel. Als het pand waarin je woont een andere bestemming krijgt of wordt afgebroken, dan sta je zonder enig recht op vervangende huisvesting weer op straat. In de praktijk valt dat wel mee want er is altijd wel een andere antikraak locatie beschikbaar. Alleen dat gold niet voor Angelique. Die kwam daar niet voor in aanmerking. Zij werd veroordeeld tot dakloosheid. Waarom? Zij had de fout gemaakt zwanger te raken. Er bestaat een regel en die regel luidt: kinderen kunnen nooit ingeschreven worden op een anti kraak adres. Dat mag niet. Je kunt het zien bij de organisatie ADHoc die mensen werft om leegstaande woningen tijdelijk te betrekken. Bij de voorwaarden staat: geen inwonende kinderen, geen huisdieren. O ja, er staat ook representatief verantwoordelijk en mobiel zijn. Nou, wie een foto van Angelique ziet, weet meteen: die is hartstikke representatief en mobiel. Helaas: zij is inmiddels de moeder van een dochter. En dus moet ze maar naar de daklozenopvang. Ik herhaal dat nog een keertje: zij heeft een dochtertje. Voor haar geen antikraak. Zij moet met de kleine  naar de daklozenopvang. Ik herhaal het nog een derde maal: zij heeft een dochtertje. Voor haar geen anti-kraak. Zij moet met de kleine  naar de daklozenopvang.

Ik vraag me af welke precieze gedachtenkronkel er nou voor zorgt dat je zo´n wreedaardige regel verzint, dat er daadwerkelijk iemand bestaat die denkt: kinderen in de antikraak, dat kan niet. Waarna dan een representatieve en mobiele  jonge vrouw de straat op wordt gerot t omdat zij het gewaagd heeft, omdat zij de treurige moed had een kind op deze wereld te zetten. Even erg zijn de verantwoordelijken, die zo´n regel klakkeloos uitvoeren en handhaven. Die niet vragen: is er eentje helemaal stapel krankzinnig geworden? Maar dat accepteren en zo laten. Met Angelique en haar dochter is het goed afgelopen. De politiek heeft zich haar lot aangetrokken. Nu denkt u natuurlijk: de PvdA of Groen Links laten zoiets  nooit passeren. Maar nee. Dat  het goed afliep, heeft te maken met de actie van de lokale partij Belang van Nissewaard, want aanvankelijk vond de gemeente een jonge vrouw met kindje, die dreigt op straat terecht te komen,  láng niet urgent genoeg. Belang van Nissewaard dacht er anders over en zette de woningbouwvereniging onder druk om Angelique toch een flatje te geven. Deze plaatselijke partij gaat namelijk uit van het beginsel: ¨Spijkenisse voor de Spijkenissenaren¨. In het programma staat: ¨Bevordering van onze traditie,  normen en waarden¨. Belang voor Nissewaard verspreidt daarnaast de mythe dat nieuwkomers (lees asielgerechtigden) voorrang krijgen bij de toewijzing van een sociale huurwoning. Ook lees je in het programma: ¨Daardoor en door de bouw van sociale huurwoningen voor onze eigen burgers en niet die van Rotterdam en Schiedam brengen wij de wachttijd terug van tien jaar naar drie à vier.¨ De normen en waarden van Spijk City. Daar ben je mooi klaar mee. Angelique staat inmiddels op nummer 7 van de lijst voor de komende raadsverkiezingen. Bitter sprookje. Goed dat die gasten van Belang van Nissewaard in haar een sneeuwwitje zagen. Nu whistle while your work uit de Nederlandse nasysnchronisatie van Walt Disney´s beroemde speelfilm Snow white. U hoort Cecilia Bach met ¨Een fluitje van een cent¨ https://www.youtube.com/watch?v=TJBwVDTOIBU