Beluister hier de column

Vandaag, lieve mensen, wil ik het hebben over Nissewaard. Dat is een recente  gemeente die bestaat uit Spijkenisse en onderhorigheden. Zoals gezegd  in 2 Koningen hoofdstuk 22, vers twee: mijn toorn tegen deze stad is hoog opgelaaid en zal niet meer doven¨.

Ja, er zijn van die momenten dat razernij zich van mij meester maakt. Dat oudtestamentische woede opgloeit in mijn gemoed. Beste mensen, als ik echt door het dolle heen ben,  word ik doodkalm. Dán moet je echt voor me uitkijken als die verschrikkelijke rust zich over mij heen heeft gevlijd. Vanavond dus.

Ik wil het met U hebben over wethouder Jan Willem Mijnans  van Nissewaard. Die denkt erover om bijstandsgerechtigden en mensen met een beperking in te zetten om het huisvuil van Nissewaard nog eens na te kijken op plastic. Het wordt nu vaak slecht gescheiden ingeleverd en dat leidt tot hogere kosten, die anders misschien doorvertaald moeten worden in de afvalstoffenheffing.  Uitkeringstrekkers zijn ook lekker goedkoop. Hun inzet wordt dus niet gemotiveerd met het argument dat zij daardoor gemakkelijker aan een betaalde baan komen, nee het is een soort bezuinigingsmaatregel.

Ik zou wethouder Jan Willem Mijnans willen aanraden om op dit plan terug te komen. En wel onmiddellijk. Het is namelijk een grove belediging. Niet van de uitkeringsgerechtigden, zoals U nu misschien denkt, maar van de medewerkers van Reinis, het bedrijf dat in Nissewaard het afval ophaalt. Mijnheer Mijnans, Een vuilnisman – en een vuilnisvrouw – beheersen een vak. Om dat werk goed te doen heb je een gespecialiseerde MBO-opleiding nodig. Dat blijkt ook uit het feit dat de burgers van Nissewaard – opgezadeld met afvalscheidingsplicht – er in de praktijk te weinig van bakken. Uit uw idee, mijnheer Mijnans, om tamelijk willekeurig uitkeringsgerechtigden en mensen  met een beperking aan het afval scheiden te  zetten, blijkt dat U het vakmanschap dat daarvoor in de eenentwintigste eeuw nodig is,  dat U dit ontzettend onderschat. Het zijn daarom de afvalprofessionals die U met Uw onberaden voorstel beledigt.

En de uitkeringsgerechtigden? Daarvan maakt U misbruik. Uiteraard is het goed dat zij in het kader van het vinden van een passende bepaalde baan stages doen. Die stages horen dan wel te passen bij hun achtergrond, hun vakkennis of het beroep dat zij willen leren. Het is misbruik maken van mensen als U ze om te besparen met behoud van uitkering allerlei werk dwingt te doen dat niets te maken heeft met hun eigen wensen of hun vakachtergrond. U denkt dat U goedkoop uit bent door uitkeringsgerechtigden op die manier aan het werk te zetten. Maar het is verkeerde zuinigheid. Je laat mensen werk doen buiten hun achtergrond en ervaring. Ze zullen dan ook een inferieure prestatie leveren. Bovendien verliezen ze kostbare tijd die ze hard nodig hebben voor activiteiten die tot een baan bij het bedrijfsleven leiden. Ze blijven daardoor langer werkloos en ook langer drukken op de gemeentebegroting. Ik kan hier natuurlijk het een en ander aan toevoegen over beschaving en humaniteit maar iets zegt me dat ik daarmee bij iemand als U niet hoef aan te komen. Ik laat het hier dan ook bij. Als U toch van plan bent op deze manier door te gaan, dan zouden U en Reinis kunnen overwegen om een opleidingstraject in het leven te roepen voor mensen die graag een MBO-diploma willen halen in de vuilverwerking. Dat is namelijk best interessant en voor de samenleving wezenlijke arbeid. Maar daarvan merk ik niets. Mag ik dat vreemd vinden? Wie het nieuws over Uw portefeuille leest en over de vuilnisproblematiek van Nissewaard, ziet meteen: het ontbreekt aan enthousiast en gekwalificeerd personeel. Werf dat. Leid dat op. Bied mensen perspectief. Daar bent U voor. Dat is Uw taak.

Zo mensen. Dat lucht op. Ben ik nu klaar? Niet helemaal. Die Mijnans staat namelijk niet alleen. Er zijn in onze streek wel meer gemeentes waar de ambtenarij denkt dat  bijstandsgerechtigden goedkope krachten zijn die je gemakkelijk aan rotklusjes kunt zetten. Daar rookt de gemeenschap dan een zware pijp mee. Wees dan ook kritisch op zulke suggesties. En onderschat vooral niet het vakmanschap dat nodig is voor het verrichten van werk dat we met zijn allen zo graag met veel dedain laaggekwalificeerd noemen.