Beluister hier de column

Lieve mensen, Ik had  beloofd dat ik U op de hoogte zou houden van mijn ervaringen met de Corona app. Laten we dat eerst  afhandelen. Nog geen enkele waarschuwing gekregen. Afkloppen dus. Ondertussen heeft de Vereniging van Ziekenhuizen afgekondigd dat door die app gewaarschuwd zorgpersoneel gewoon naar het werk moet komen. Daarmee heeft de app wel de rest van zijn beperkte geloofwaardigheid verloren lijkt me. Ander onderwerp nu.

Het AD laat uitgebreid Jeroen van den Beemt aan het woord, docent geschiedenis op het Chistelijke DevelsteinCollege in Zwijndrecht. Hij heeft verleden week pogingen gedaan om in het programma van Jinek te komen omdat hij het zat was dat het geëmmer over het vakantiereisje van de koninklijke familie maar doorging, terwijl, zo zegt hij, er in Frankrijk een leraar was onthoofd. Hij doelde op Samuel Paty die op straat werd afgeslacht omdat hij in het kader van een les over de vrijheid van meningsuiting een cartoon met de profeet Mohammed had vertoond. Jinek liet niets van zich horen.

Maar ik nu wel. De Late Avond is helaas geen glamourshow op de commerciële televisie. Toch hoop ik dat Jeroen van den Beemt zich getroost voelt nu zijn woorden op een aantal zenders in zijn eigen streek aan de orde worden gesteld.

In het interview laat Van den Beemt doorschemeren dat hij op zijn  christelijkcollege ongestoord kan doceren terwijl dat op zijn oude school in Rotterdam-Zuid wel anders zou zijn. Je zou denken dat hij specifiek islamitische ouders bedoelt maar dat is niet helemaal het geval. Van den Beemt maakt de indruk dat hij nog steeds last heeft van wat hij religieus gestuurde ouders noemt, die bijvoorbeeld de evolutieleer “ook maar een theorie” noemen.

Laat ik maar eens zeggen hoe ik erin sta. Leraren dienen de grondslagen van de school waaraan zij werken te eerbiedigen. Voor het overige zijn zij autonoom in hun klas. Je mag van ze verwachten dat ze met hun leerlingen de leerdoelen halen. Dat wil zeggen dat ze hun vak effectief geven. Wie niet in staat is orde te houden of iets in duidelijke bewoordingen uit te leggen, hoort niet thuis voor de klas. Behalen de leerlingen goede resultaten, dan dient men de leraar met rust te laten. Ja, nog één ding. Pestgedrag is uit den boze, het bewust vernederen van leerlingen om welke reden dan ook is altijd onacceptabel. Dat is iets anders dan een terechtwijzing bij wangedrag. Wie om het grof te zeggen, een Mohammed cartoon toont om zijn islamitische leerlingen  op te naaien, is verkeerd bezig. Anders wordt het als die cartoon onderwerp is  van een discussie in de klas over vrijheid van meningsuiting en hoe je in de  samenleving op een democratische manier  reageert, ook als je zo’n tekening als een provocatie ervaart. Het gaat allemaal om de context.

Een leraar die zo te werk gaat, heeft recht op steun van zijn collega’s van zijn directeur, van het bestuur en van de hele maatschappij. Ouders die zich om wat voor reden dan ook met de inhoud van lessen bemoeien, dient zonder meer de deur gewezen te worden. En als het ze niet bevalt, dan zoeken ze maar een andere school voor hun tere spruiten. Voor de rest niks. Leraren moeten zich gesteund weten en niet in de steek gelaten. Dat laatste is helaas makkelijker gezegd dan gedaan. Het “Hier sta ik, ik kan niet anders” , wie dat zegt, zal vaak merken dat hij of zij er dan in zijn eentje staat.

Daarom stel ik alle leraren in onze streek voor het portret van Samuel Paty uit te printen en in de  klas op te hangen. Ga nou maar slapen mensen, maar blijf ook wakker, bedoel ik.