Beluister hier de column

Lieve mensen, het behoort tot de algemeen aanvaarde waarheden in dit land dat er veel te veel regels zijn. Daar mopperen we graag over op verjaardagen. Of we maken er in onze moderne tijd tweets over. Ook bij U in de buurt hebben ze daar een handje van. Op het gemeentehuis zijn ze allemaal gek geworden of sadistisch. De ambtenaren en de wethouders hebben er bovendien niks te doen. Dus zitten ze allemaal ge- en verboden te verzinnen om de burger het leven zuur te maken. Tenminste als ze niet toevallig net eerst even de lasten aan verhogen zijn..

Het is vreselijk. Het is een plaag in heel Nederland. In verkiezingstijd beloven al die oplichters dat zij regels gaan schrappen maar in de praktijk gebeurt het tegendeel.

Het is aan de vrije en onafhankelijke radio om dit aan de kaak te stellen. Mijn woord klinkt door de nacht en je wilt je luisteraars niet van hun slaap beroven maar vaak is het nodig dat onaangename waarheden worden gezegd. Opdat wij allen weten!

Neem bijvoorbeeld de gemeente Hardinxveld. Aan het eind van de vorige week bleek dat deze gemeente, waar Kim Putters, de directeur van het sociaal cultureel planbureau niet alleen is geboren en getogen maar ook woont en elk jaar gestalte geeft aan Sint Nicolaas, dat in Hardinxveld-Giessendam, dames en heren, deze trits dorpen langs de Merwede, dat daar een nieuwe regel is ingevoerd omtrent het bijen houden. Wie een bijenkast in zijn tuin heeft, moet op minimaal zes meter van die kast een afscheiding  van twee meter plaatsen. Anders hebben de buren last van de uitvliegende insecten. Hardinxveld-Giessendam, dacht ik, de hoofdstad van langetenië en klaagburenland.

Dacht ik.

En dat terwijl de overheid het bijen houden juist wil bevorderen omdat deze beestjes een onmisbare schakel vormen in de keten die ervoor zorgt dat plantenleven plantenleven blijft voortbrengen.

Dacht ik.

Tot ik er achter kwam dat tot dan toe in de hele gemeente het houden van bijen in kleine tuintjes verboden was. Geen wonder. Bijen zijn nogal kortaangebonden insecten. Zij hebben geen interesse in de mens of welk ander groot beest ook, zo lang zij zich en hun broed maar niet bedreigd achten maar zij nemen net zoals wespen het zekere liever voor het onzekere. Je kunt echt last hebben van bijen bij de buren.

Aan de andere kant vond men in Hardinxveld Giessendam zo´n verbod blijkbaar niet meer van deze tijd. Bijen zijn inderdaad essentieel voor de overleving van onze plantenwereld en dus van onze landbouw. Daarom heeft de gemeente  dat verbod opgeheven. Ze hebben daarbij ook aan de omgeving gedacht. Als die bijen boven de hoofden van de buren wegvliegen op zoek naar nectar en stuifmeel, dan heeft niemand er last van. Daarom is dat van die twee meter hoge afscheiding verzonnen. Dan moeten onze kleine vriendinnen met hun korte lontjes wel serieus het luchtruim kiezen en scheren zij niet laag over zoals van die onverantwoordelijke straaljagerpiloten die wel eens onder een brug door vliegen en dan hun baan verliezen.

De gemeente Hardinxveld Giessendam verdient geen schampere verwijten maar juist een compliment voor deze nieuwe regel waar iedereen profijt van heeft. Misschien moeten wij leren aan de stamtafel en op het internet die primaire reacties van ons achterwege te laten. De bestuurders van Hardinxveld Giessendam verdienen het dat op ze geproost wordt, niet met bier, wijn of jenever maar met de brandy die de Schiedamse imker Alwine van Wilsum van de stichting BeeSerieus uit haar natuurzuivere honing heeft weten te stoken.