Beluister hier de column

U kent het bekende gezegde wel, dames en heren. Heel het raderwerk staat stil als de stikstofwet het wil. Heel wat economische activiteiten in dit land moeten op de schop, voortaan op een geheel andere wijze worden uitgevoerd. Anders zijn ze onwettig. En terecht. Onze overheid heeft belangrijke maatregelen met betrekking tot het klimaatbeleid en de bescherming van onze natuur zo consequent halfhartig toegepast en op de lange baan geschoven, dat nu de wal het schip keert. We moeten noodmaatregelen nemen om te voorkomen dat het schip van staat dwars op de golven komt te liggen.

Automobielen zijn belangrijke vervuilers ook als ze op stroom lopen want dan moet U zich gaan afvragen, hoe die stroom is opgewekt. Met kolen? Met hout? Met behulp van een atoomreactor die onafbreekbaar zwaar giftig afval oplevert. Je zou denken dat daarom het gebruik van collectieve middelen van vervoer sterk wordt gestimuleerd. En dat lijkt ook het geval te zijn. Kijk maar naar de investeringsprogramma’s van Prorail en de NS. Of de nieuwe metrolijnen van de RET ook al kwam de laatste met veel strubbelingen en tegen torenhoge meerkosten tot stand. Er ligt nu een prachtige verbinding tussen Hoek van Holland Haven en Nesselande. Geweldig toch.

Nou nee. Want de RET heeft de gelegenheid aangegrepen om het busnetwerk in de omgeving van de nieuwe metrolijn stevig uit te dunnen. De frequentie van veel lijnen is verlaagd. Het resultaat is dat het Westen van Schiedam en heel de stad Maassluis in de avonduren en op zondag zonder busvervoer zitten. De inwoners moeten zelf maar zien hoe ze een van de metrostations bereiken. Dat is voor de meesten van hen meer dan een behoorlijke wandeling. Vaak genoeg door weer en wind. Alle tijdwinst die de snelle metro biedt, gaat zo meer dan verloren. Ouderen en mensen die om de een of andere reden niet zo goed ter been zijn, worden zo aan huis gebonden. Zo hangt hun mobiliteit meer dan ooit af van de eigen auto. Tel uit je openbaar vervoerswinst.

Een vergelijkbare fout is destijds gemaakt met de instelling van de sneltrams. Die ging gepaard met een uitdunning van de haltes. Daardoor moeten de meeste passagiers een groter stuk naar de tram wandelen wat de tijdwinst ongedaan maakt. En prachtig voorbeeld daarvan is te zien bij het metrostation Schiedam Nieuwland. Ooit was daar een tramhalte maar die is al enkele jaren terug een paar honderd meter verplaatst naar het Vlietland Ziekenhuis. Dat was een ernstige verslechtering voor de forenzen die met het openbaar vervoer vanuit de noordelijke wijken van Schiedam naar hun werk gaan.

En zo levert het openbaar vervoer elke keer weer een prestatie in de meedogenloze strijd voor de Nobelprijs in eigen voet schieten.