Beluister hier de column

De Rotterdamse gemeenteraad wil kinderen gratis openbaar vervoer geven, lieve mensen. Het denkbeeld stamt van raadslid Faouzi Achbar. Wethouder Judit Bokhove wil graag uitzoeken of dat betaalbaar is. De Maasstad kent tenslotte al een precedent: AOW-ers mogen gratis met bus tram en metro als ze maar niet buiten Rotterdam en randgemeentes komen.

Raadslid Achbar wil op deze manier het autoverkeer beperken. Je bent immers een hoop geld kwijt als je met de kinderschaar het openbaar vervoer betreedt. Dan kun je net zo goed de wagen nemen. Dat is vaak genoeg zelfs goedkoper.

Als het daarom gaat, heeft Faouzi Achbar een schot in de roos gelost. Een nog effectiever maatregel zou dan zijn gratis openbaar vervoer voor iedereen. Dan betekent het thuis laten van de auto pas echt een bezuiniging. Het kost de gemeenschap het een en ander maar het is de moeite waard om de files en de CO2 uitstoot te bestrijden. Bovendien: in Luxemburg is het openbaar vervoer nu ook gratis en toch blijft het een steenrijk groothertogdommetje. Dat stil liggen van de bouw en zo tegenwoordig kost ook een godsvermogen. Denk niet dat we nu met zijn allen goedkoper uit zijn.

Er is echter een andere aanpak, die in Schiedam jarenlang is toegepast: geef niet alle bejaarden gratis openbaar vervoer maar iedereen beneden een bepaald minimuminkomen. Deze maatregel moest een jaar of wat geleden worden geschrapt omdat het contract van de gemeente met de RET was afgelopen. De directie van de RET diende daarop zo’n buitensporige offerte in om het contract voort te zetten, dat B en W van mijn vaderstad er met geen mogelijkheid mee akkoord konden gaan. Ik ben benieuwd of de RET Rotterdam en wethouder Bokhove nu ook een poot uit zal proberen te draaien maar daar gaat het nu niet om.

Het idee van Faouzi Achbar is sympathiek maar ik vind het eerlijker en effectiever om niet zomaar iedereen van Hillegersberg tot Hillesluis gratis openbaar vervoer te geven maar dit voordeel te gunnen aan de Rotterdammers met een smalle beurs, laten we zeggen tot 130% van het minimumloon. Die kunnen onder overlegging van de nodige bewijsstukken voor zichzelf en hun gezinsleden een gratis jaarabonnement aanvragen. Mobiliteit is een belangrijke voorwaarde om wat van je leven te  maken en  niet van armoe opgesloten te blijven zitten in eigen buurt en woonblok. Dan kom je er immers nooit meer uit, niet uit de buurt en niet uit de gallemieze.  Deze vorm van gratis openbaar vervoer zou een sociale maatregel van grote betekenis zijn. Ik zeg: verbreed de horizon van de armen.

Lieve mevrouw, menslievende meneer, als U actief bent bij een politieke partij , als u in de raad zit of op het gemeentehuis  beleidsadviezen geeft, steek dat zoals het heet eens in. Heb het er eens over. Is dat nou niks voor de gemeentes van Bleiswijk tot Goeree Overflakkee om de lager betaalden in de lokale samenleving op deze manier een steuntje in de rug te geven? In ieder geval om eens uit te zoeken hoeveel dat kost? Of op zijn minst het mee te nemen als het openbaar vervoer opnieuw moet worden aanbesteed.

Doe is.