Beluister hier de column

Soms is het jammer, lieve mensen, dat dit radio is en geen televisie. Begrijp me niet verkeerd: radio is geweldig en heeft zich in een eeuw onmisbaar gemaakt. Radio gaat nooit verloren en vaak genoeg kun je met geluid alleen indrukwekkender dingen doen dan met een camera erbij. Soms dus niet. Toen verleden week woensdag de mondkapjesplicht inging voor grote delen van de Rotterdamse binnenstad, vond er onmiddellijk een protestdemonstratie plaats. Voor ik tot het eigenlijke onderwerp van mijn praatje kom, valt het U ook zo op dat deelnemers aan een demonstratie door de media vaak worden aangeduid als protestanten? Dan lees je: de politie moest ingrijpen en verdreef de protestanten met een waterkanon. Of: groepjes protestanten richten vernielingen aan. Dat is in geen eeuwen zo vertoond. In kranten van driehonderd jaar geleden zie je wel eens dat de legers van Lodewijk XIV worden aangeduid als “de katholieken”, terwijl de troepen van onze stadhouder Willem III worden omschreven als “de protestanten”. Dat was toen ook onzin want Willem III had een coalitie gesmeed met allemaal katholieke vorsten Het grote publiek zag er in die tijd liever een godsdienstoorlog in en de redacteuren pasten zich daarbij aan. Toch is er een verschil met vroeger: zij misbruikten het woord protestanten, domme journalisten van nu gebruiken het verkeerd omdat zij de betekenis niet kennen. De betogers dus – en niet de protestanten – droegen uit principe geen mondkapje. De politie stuurde ze onmiddellijk het Sperrgebiet uit en wie tegenwerkte kreeg een bon. Onder degenen die weggestuurd werden was echter ook een dame die niet minder dan drie mondkapjes droeg. Vandaar dat het zo jammer is dat dit radio is en geen televisie. Als U straks vrouw drie mondkapjes googlet, dan krijgt U meteen een bericht met een foto en een heel kort filmpje. De dame  droeg die drie mondkapjes niet op het gezicht maar op de edele delen. Voor het overige ging zij ongekleed en het moet gezegd worden, lieve mensen, zij kon het hebben. Dat zult U beamen als U straks de foto opzoekt. https://nl.metrotime.be/2020/08/07/must-read/schaars-geklede-vrouw-gaat-viraal-tijdens-betoging-tegen-mondmaskers-ik-heb-er-toch-een-aan-video/

Ze liet zich wegsturen door de politie. Toch hield zij zich scrupuleus aan de noodverordening: daarin staat dat de burgemeester voor bepaalde gebieden het dragen van een mondkapje verplicht kan stellen. Wat dit is wordt aan het begin van het document nauwkeurig omschreven. Maar een ding stelt die noodverordening niet vast: wat dat mondkapje precies moet bedekken. We weten allemaal dat mond en neusgaten bedekt moeten zijn maar dat is in de verordening niet gestipuleerd. De dame hield zich nauwkeurig aan de verordening. Ze droeg voor de zekerheid zelfs drie mondkapjes. Maar ze liet het er niet op aankomen en trok zich terug buiten de demarcatielijn. Misschien wel zo verstandig. En je hebt ook kans dat de rechter straks geen letterknecht blijkt en de Rotterdamse schone toch veroordeelt.

Ik heb niet zoveel met die mafklappers van de anti-mondkapjesdemonstratie. Aan de andere kant hecht ik weinig geloof aan de gedachte dat we elkaar met zo’n lapje voor mond en neusgaten tegen corona beschermen. Het is eerder lichaamstaal. We laten elkaar zien dat we de epidemie een serieuze bedreiging vinden voor ons aller gezondheid. Misschien heeft Aboutaleb juist daarom de mondkapjesplicht ingevoerd. Hij heeft tenslotte niet voor niets jaren als voorlichter gewerkt. Hij laat er tegelijk mee zien dat hij een daadkrachtig bestuurder is die maatregelen neemt. Je kunt op hem en zijn mensen van de Coolsingel vertrouwen: ze houden alles goed in de gaten. Gaat U maar rustig – zonder mondkapje – naar bed. De overheid waakt over U. Niet vergeten het mondkapjeterdege  te wassen. Dat bij al die overheidszorg het nauwkeurig formuleren van verordeningen er wel eens bij inschiet, is misschien vergeeflijk. Ondertussen blijft het jammer dat ik U de driemondkapjesdame niet voor ogen kan toveren. Ik vond wel een bijpassend muziekje. Nee, niet de girl from Ipanema, De meisjes van Cali zijn net bloemen. Door Roy Caicedo. https://www.youtube.com/watch?v=A8gBG9n9NMY