Beluister hier de column

¨Jeruzalem, ik heb wachters op je muren gezet, die nooit zullen zwijgen, dag noch nacht. Jullie die een beroep doen op de HEER, gun jezelf geen rust. En gun hem evenmin rust tot hij Jeruzalem weer heeft gegrondvest en haar roem op aarde heeft bevestigd.¨. Hier ben ik niet aan het woord lieve mensen, maar de profeet Jesaja uit het oude testament. Dit is Jesaja, hoofdstuk 62 vers 6 en 7 in de nieuwe bijbelvertaling. Ze  waren het uitgangspunt voor de preek in de bevestigingsdienst van ds. A. Kort tot predikant van de Oud-Gereformeerde Gemeente in Krimpen aan den IJssel. Die plechtigheid vond plaats op 19 februari 2003. Ds. Kort wordt in zijn kerkgenootschap kennelijk zeer gewaardeerd want hij wees sindsdien tal van beroepingen door andere gemeentes af. Hij is  tot op de huidige dag Krimpen aan den IJssel trouw gebleven.

Ds. Kort preekt in de zogenaamde Mieraskerk, waar ondanks de dringende verzoeken van de burgerlijke overheid op zondag nog steeds twee keer 200 gelovigen bijeenkomen voor een ochtend- en een avonddienst.  Ze zingen uit volle borst en als de dominee  – begonnen als timmerman – op de preekstoel staat gaat het van dik hout zaagt men planken. Om zo te zeggen: hier te lang en daar te kort. De Oud-Gereformeerde Gemeente is Gode namelijk meer gehoorzaam dan de wereld en dat is ook haar grondwettelijk recht.

Nu is ds. Kort opnieuw in opspraak gekomen. Met dat Jeruzalem uit de bevestigingsdienst wordt ongetwijfeld Krimpen aan den IJssel bedoeld. Als wachter op de muren heeft de dominee niet gezwegen en een brandbrief gericht aan de gemeenteraad. Hij lijkt corona als een straf van de Allerhoogste te beschouwen. Ds. Kort schrijft: ¨Zie nu: de hand van God weet ons wel te vinden. Als de Heere doorgaat met Zijn gericht, staan de huizen straks leeg omdat er geen inwoner meer is. De dood waart dan rond, zonder enig pardon¨. Volgens de man Gods is er waarschijnlijk geen redden meer aan, maar, zo gaat hij verder:  De overheid dient God te erkennen en de afgodstempels af te breken en de duivelsdienst niet toe te laten. Zij behoort een voedsterheer van Gods kerk op aarde te zijn. Haar abortusbeleid dient drastisch veranderd te worden. Het leven in prille aanvang verdient alle bescherming. De praktijk van euthanasie moet ophouden, de zondag niet langer ontheiligd, de roepende zonden die tegen de scheppingsorde indruisen, dienen uitgebannen¨.

Dit kwam ds. Kort op een aangifte wegens haatzaaien en discriminatie te staan door de Krimpense VVD-er  Leon Houtzager. Hij begrijpt precies wat ds. Kort bedoelt met die roepende zonden: het homohuwelijk. De heer Houtzager is zelf met een man getrouwd en hij wenst niet door een geestelijke te worden gedemoniseerd. Hij ving echter bot. De uitingen van ds. Kort vallen onder de vrijheid van godsdienst en zijn om die reden niet strafbaar, iets waar Houtzager behoorlijk kwaad over is. Hij liet zich voor zover ik weet niet uit over het voorstel   tot geloofsvervolging over te gaan. Met dat afbreken van de afgodstempels zal dominee Kort wel moskees bedoelen en de Sikhtempel in Kralingsveer.

Van mij hoeft dominee Kort niet voor de kadi te verschijnen. Ik heb wel moeite met de precieze kennis die hij voorgeeft te hebben van het raadsbesluit des heren, dat in zijn kringen toch altijd als ¨ondoorgrondelijk¨ wordt gedefinieerd. Ik maak er bezwaar tegen dat uitgerekend hij, die met zijn gemeente de coronaregels aan zijn laars lapt, de overheid oproept haar straffende hand uit te strekken naar medeburgers die zich niet gedragen naar de normen en uitgangspunten van de  oud-Gereformeerde Gemeente. Als hij islamiet was, zou hij haatprediker worden genoemd, die dominee Kort. Dat is hij niet. Hij is gewoon heel erg van zichzelf vervuld.  Hij is niet nederig. Ik beschuldig hem van arrogantie en hovaardij. Ik zie de misplaatste trots glinsteren door het zwart van zijn kostuum. Ik moet denken aan de farizeeën en de schriftgeleerden. Vindt U dat gek?