Beluister hier de column

Lieve mensen, de kans is groot dat U een bewonderaar bent van de manier waarop premier Rutte zich opstelt  in het overleg met zijn EU-collega’s. Dat is namelijk het geval me 70% van dit ongelukkige Nederlandse volk.

Rutte is niet van het gratis geld. Hij is best bereid ondersteuning geven aan de door corona zwaar getroffen lidstaten maar dan wel onder voorwaarden. Eerst wilde Rutte alleen maar leningen verstrekken. Daarna verzette hij zich niet langer tegen giften maar dan moesten de ontvangers wel aan de strengste voorwaarden voldoen. Het komt erop neer dat zij het voorbeeld van Nederland moeten volgen en hervormen. Daar worden dan meestal de laagst betaalden, de gepensioneerden, de zieken en de hele cultuursector het slachtoffer van, want hervormen is een nepwoord voor bezuinigingen op sectoren die niet of niet genoeg winst opleveren.

In Brussel moest Rutte behoorlijk bijdraaien want hij kan met zijn 17 miljoen inwoners niet op tegen het kleine half miljard van de overige lidstaten bij elkaar. Toch is er besloten dat land A ondersteuning van land B kan laten bevriezen als het te weinig fiducie heeft in de besteding van de hulp. Daarna moeten de regeringen van beide landen het eens zien te worden over de aanpak. Het is – moet Rutte gedacht hebben – best een aardig resultaat als je een heel werelddeel tegen je in het harnas jaagt.

Tegenover de rijksdelen in het Caribisch gebied kan Rutte uiteraard de rug gemakkelijk recht houden want dat zijn dwergen vergeleken met Nederland. In Curaçao zijn na enig gepruttel de hervormingen begonnen. In ruil voor noodsteun in het kader van de coronacrisis moet het eiland alle ambtenarensalarissen met 12.5% korten, ook die van de zorghelden en de beoefenaren van de cruciale beroepen, zoals de politie. De lui voor wie we in Nederland al dat loze applaus hebben laten horen.

U vindt dit allemaal prima. U vindt dit allemaal geweldig. U bent gekke Henkie niet. U begrijpt niet waarom Uw portemonnee geleegd moet worden om die flierefluitende buurman met zijn nachtelijke bacchanalen voor een huisuitzetting te behoeden. U wilt best hélpen maar niet zo dat de buurman er verder maar op los kan leven. U bent niet van lotje getikt. U zegt: geef een arme geen vis, leer hem hengelen.

Heel goed allemaal. U zult er dan ook geen moeite mee hebben om glimlachend door de zure appel heen te bijten die U straks wordt voorgehouden. Door wie? Door de gemeente. Alle colleges van B en W in onze streek – in heel Nederland trouwens – zitten met de handen in het haar. Ze hebben nog nooit zo dicht in de buurt van een bankroet gestaan. Dat komt door de bijzondere kosten die de lockdown en de daarmee gepaard gaande economische ineenstorting met zich mee hebben gebracht. De Vereniging van Nederlandse Gemeentes trekt dan ook hard aan de bel op het Binnenhof: de gemeentes hebben onmiddellijk miljardensteun nodig. Anders kunnen zij niet langer aan hun verplichtingen voldoen.

Net als Spanje, Italië, Portugal en Caribisch Nederland. U zult er als burger vast wel heel erg tegen zijn dat premier Rutte de geldkraan zomaar open draait. Tegenover steun staan hervormingen, bezuinigingen, lastenverzwaringen op lokaal gebied: de bibliotheek gaat wel dicht maar U moet toch veel meer onroerend goed belasting betalen. Het rioolrecht kan ook wel de hoogte in. En als ze in Den Haag vinden dat er te weinig of te traag hervormd wordt, dan stopt de steun. Alleen financiële tucht kan die geldsmijters op de gemeentehuizen in bedwang houden. Betaal uw lokale belastingen.

Ja toch? Met liefde opent U de aanslag van de regionale belastinggroep. Anders komt het gemeentelijk huishoudboekje nooit op orde. En dan gaat U voortaan maar naar de kringloop als de wasmachine het begeeft. Wat mag U toch blij zijn met een premier als Mark Rutte