Beluister hier de column

De kogel is door de kerk. Ook in Staphorst is de Hersteld Hervormde Kerk minder bezoekers gaan toelaten bij de zondagse diensten. Hoeveel minder dan de eerdere 600 is niet duidelijk, het is ongetwijfeld nog een rijke schare. Als daar maar geen Babylonische spraakverwarring over ontstaat. De zang is echter niet helemaal geschrapt. Men heeft hemel en aarde bewogen om dat onderdeel van de kerkdienst te behouden. Geen verrassing lijkt me, want men had kunnen weten dat ze in Staphorst niet voor het zingen de kerk uitgaan.

Meest interessante besluit van de kerkgemeenschap is dat er ook geen mondkapjes gedragen hoeven te worden omdat er volgens de kerk in Staphorst “geen wetenschappelijk bewijs is over het nut van mondkapjes.” Deze opportunistisch aandoende vrijage met de wetenschap komt als een donderslag bij heldere hemel. Je vraagt je gelijk af wat dit betekent voor de positie van de evolutietheorie in de Hersteld Hervormde Kerk? Zijn ze van hun geloof gevallen? Gods wegen zijn echter ondoorgrondelijk.

600 bezoekers in de kerk van Staphorst leidde eerder tot grote verontwaardiging in het land. “Zijn ze nu helemaal van god los,” was de teneur. Hoe dit gekomen was, wist niemand. De dader lag waarschijnlijk op het kerkhof. Ook politiek Den Haag was ontstemd. “Dit is toch ten hemel schreiend,” meldde een woordvoerder.

Opvallend was daarbij de lauwe reactie van Wilders. Die wilde duidelijk de kerk in het midden laten. Terwijl dit toch een onderwerp is, waarbij hij vol op het orgel had kunnen gaan. “Gelijke monniken, gelijke kappen,” twitterde  een ongebruikelijke milde Wilders. Zijn katholieke jargon om een protestante kwestie te duiden, zal hem vergeven zijn. Immers, wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. Nu christelijk-rechts de PVV-er heeft ontdekt was dit toch ook een beetje preken voor eigen parochie. Verder hield de PVV-leider zich opvallend stil, alsof er een dominee voorbij kwam.

SGP-er Van der Staaij verzette zich openlijk tegen het gelijkstellen van kerkdiensten aan andere bijeenkomsten. De ervaren politicus weet waar Abraham de mosterd vandaan haalt en bespeelde slim de media. Voor hem kan de deur van een godshuis niet zomaar gesloten worden, maar hij is dan ook in kerk geboren. Knap wist hij een mooi resultaat voor de kerk voor de poorten van de hel weg te slepen. Hij had alle vertrouwen in het verantwoordelijkheidsgevoel