Beluister hier de column

Ik heb er lang over getwijfeld, maar ik ga het toch doen: ik wil u waarschuwen voor de ANWB die in Nederland en ver daar buiten de macht aan het overnemen is.

De basis voor die machtsovername werd gelegd in het interneringskamp Sint-Michielgestel in de Tweede Wereldoorlog. De Duitsers zette daar een grote groep vooraanstaande Nederlanders gevangen, waaronder politici, burgemeesters, hoogleraren, geestelijken en schrijvers. Die sloten in het geheim een akkoord om de ANWB aan de macht te helpen om zo heel Nederland te kunnen asfalteren.

Eén van die gevangen in Sint-Michielsgestel was Jan de Quay. Het duurde tot 1959 maar toen lukte het geheime genootschap om hem tot minister-president van Nederland te maken. Eén van de eerste besluiten van de regering De Quay was om de ANWB toestemming te verlenen allemaal gele afluisterpalen langs de Nederlandse snelwegen te laten plaatsen. Geniaal vermomd als zogenaamde hulpverlening werden alle gesprekken in de voorbijrijdende auto’s afgeluisterd om zo tegenstanders en hun plannen te kunnen opsporen.

Grootste tegenstanders waren natuurliefhebbers en hun organisaties, onder geheime leiding van Pieter Van Vollenhoven, die het zelfs lukte om als burger binnen de Koninklijke familie binnen te dringen. Daar was de ANWB woedend om, want hierdoor slaagde Van Vollenhoven en de zijnen er in om de ANWB en het oprukkende asfalt tegen te werken. Zo werd Van Vollenhoven voorzitter van de Raad voor Verkeersveiligheid, een dekmantel voor zijn werkzaamheden voor het Nationaal Groenfonds.

De stukken over het geheime regeringsbesluit van De Quay zijn allemaal met opzet vernietigd, zodat geen enkel bewijs meer aangevoerd kan worden. Dat kan geen toeval zijn. Ik weet dit alles omdat ik studeerde met de kleinzoon van Jan de Quay en hij mij na 15 bier heeft toevertrouwd wie zijn grootvader werkelijk was. Hij benadrukte dat ik hier meer niemand over mocht spreken. Toen ik hem de volgende dag erover wilde doorvragen wist hij zogenaamd niets meer. Heel toevallig allemaal.

ANWB, als je de letters cijfers geeft, kom je tot een schokkende ontdekking en de ware aard van het grootste complot uit de Nederlandse geschiedenis. Wanneer de A een 1 is, de N een 600, de W een 33 en de B een 2, dan krijg je na de formule (1×600)+(2×33) = 666, zes-zes-zes, het getal van het beest in de bijbel.

Het magazine dat de ANWB uitgeeft heet de Kampioen, een titel die de werkelijke identiteit van de organisatie nauwelijks verhuld. Een cover met Kampioen, Cover-Kampioen. Hoe duidelijk wil je het hebben! De ANWB noemt zich openlijk de winnaar, het genootschap heeft alle andere geheime machten verslagen. Waarom denk u anders dat de rozenkruisers en vrijmetselarij verdwenen zijn? Alleen de Q-beweging in de VS sputtert nog wat tegen.

De Kampioen staat helemaal vol met fake-interviews of met mensen die in het complot zitten. Want kosten noch moeite worden gespaard om de ware identiteit te verbergen. Ik heb een keer een enorme kerstpuzzel in de Kampioen gemaakt en wat denk je? De oplossing was Pieter van Vollenhoven! Keihard bewijs gewoon. En om het uit te testen heb ik mijn antwoord gemaild. Ik kreeg een foutmelding dat mijn mail niet bezorgd kon worden. Toen wist ik het zeker: het hele blad, alles is in scene gezet.

De ANWB heeft ook al lang geleden in het diepste geheim de NS overgenomen. Eind jaren ’60 werd ineens de groene kleur van de treinen ingeruild door de kleur geel, het symbool van de ANWB. Dat kan geen toeval zijn, nergens in de wereld zijn treinen geel. Ook zorgden geheime leden van het ANWB-genootschap er voor dat ze topposities binnen de NS bekleedden zodat het treinverkeer een permanente chaos zou blijven. Iedereen die het dagelijks nieuws volgt, ziet hoe machtig hun invloed en hoe succesvol hun beleid is. Er wordt zelfs gezegd dat voormalig topman Rogier van Boxtel een zeer hoog positie in de ANWB-orde bekleedt.

Nog duidelijker werd de macht van de ANWB toen in 2018 er overal volgers in gele hesjes op straat verschenen. Onder dekmantel van sociale onrust toonde het geheime genootschap openlijk haar macht. In Frankrijk bleek president Macron al toegetreden te zijn, want hij belegde duizend bijeenkomsten om de gele hesjes inspraak te geven en veranderingen door te voeren. Frankrijk is natuurlijk heel belangrijk voor de ANWB omdat men daar de tol op de wegen wil laten opheffen. Als je de letters van Macron omdraait krijgt je Norcam, de naam van een bedrijf dat een autodesk service verzorgt. Hoeveel bewijs wil je nog hebben?

Maar de sleutelpositie ligt bij gele hesjes-activiste Hannie Descendre. Een naam die misschien niet gelijk u iets zegt, maar zij werd vorig jaar door Rutte in het torentje uitgenodigd. De ANWB wilde dat wel, maar het bezoek is niet geheim gebleven en lekte uit. Zo werd de geheime begroeting van de ANWB ook bekend: men geeft elkaar geen hand. En daarom weigerde ze de uitgestoken hand van minister-president Rutte. Hoe machtig ben je dan als je die kunt weigeren. En kijk nu eens, nog geen 9 maanden later. De macht van de ANWB heeft zich over de hele wereld uitgespreid en niemand durft elkaar nog een hand te geven.

Ik smeek het u: wordt wakker mensen, het is nog niet te laat!