Beluister hier de column

Al een keer eerder heb ik er over verteld. Namens Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond mag ik mij bezighouden met infrastructuur en transport. Dat gaat over onderwerpen, zoals het effect van nog meer 30-kilometer zones op de aanrijtijden. Maar ook: hoe gaan we om met afsluitingen van tunnels bij werkzaamheden en bruggen bij onderhoud.

Bij tunnels moet de gemeente een vergunning afgeven. Dus dan is helder wanneer de burgemeester zijn of haar vinger kan opsteken om er over mee te praten. Bij bruggen is dat niet zo. Daar kan Rijkswaterstaat dus min of meer haar gang gaan.

Zo werken zij gelukkig niet, maar toch. Het was en is bijvoorbeeld bij de Haringvlietbrug ingewikkeld om de wensen van de gemeente, de noodzaak van de Veiligheidsregio en de urgentie van Rijkswaterstaat ‘bij elkaar te brengen’. Kort gezegd: onenigheid was troef. Gelukkig loopt het overleg nu en komt er iets goeds uit.

Bij de Algerabrug kregen we een gekke meevaller. Door de slechte staat van het onderhoud mag de brug niet meer zo vaak open. Huh? Ja, normaal mag de brug omhoog (lees: open voor schepen) tot en met windkracht 6. Maar dat wordt nu windkracht 5. Dus: echt heel wat minder vaak openbij hardere wind.

En dus minder file.