Beluister hier de column

Lieve mensen,

Ik wil het vandaag met U over geloofsuitingen hebben en de positie van God in onze samenleving. Daartoe werd ik geïnspireerd door een kaartje met verkiezingsuitslagen in onze streek. Meer in het bijzonder in de Alblasserwaard. Daar is de SGP alleen in Hardinxveld-Giessendam nog de grootste partij. In de overige gemeentes ligt de VVD op kop. Weliswaar gaat het zelden om percentages van meer dan achttien tot twintig, maar toch. De wereldgelijkvormigheid dringt onmiskenbaar binnen. Het lijkt het begin van psalm 91 wel:

Getrouwe God, de heid’nen zijn gekomen. Zij hebben stout uw erfland ingenomen”.

Toch is er één gemeente waar God wellicht spoedig zijn stem in de straten zal laten horen. Dat is Alblasserdam. Daar wil de moskee de oproep tot het gebed met luidsprekers versterkt door de buurt laten schallen. Voorlopig één keer per week maar eigenlijk moet het vijf keer per dag. Dat is destijds al door  Mohammed zelf ingesteld. De profeet belastte  de vrijgelaten Ethiopische slaaf Bilal ibn Rabah al-Habashi met die taak om zijn  stem die klonk als een klok. Het moest tenslotte allemaal zonder microfoon en versterkers. Bilal was overigens een multitalent. Hij was tevens procuratiehouder van Mohammed én hij droeg op het slagveld diens speer.

Er is in Alblasserdam veel verzet gerezen tegen het plan van de moslims. Dat komt voornamelijk uit kringen van CDA en SGP. Volgens die partijen zijn de Alblasserdammers er niet van gediend in de open lucht geconfronteerd te worden met uitingen van een geloof dat niet het hunne is. Gek is dat. Op zondag luidden immers de uiteenlopende christelijke kerken in deze vrome gemeente onbekommerd de klok. Zo worden vrijgemaakten lastig gevallen door het gebeier van de oud-gereformeerden terwijl de PKN-ers zich misleid zien door de gebedsoproepen vanuit de Gereformeerde Gemeente. Enzovoorts. Die klokken vertellen weliswaar geen verhaal maar ze roepen toch het hele dorp op te komen naar precies de kerk waarvan zij de stem zijn. Die is ook herkenbaar want elke klok heeft zijn eigen toon en timbre.

Dat doet de moskee straks met die gebedsoproep net zo goed. We moeten hierbij beseffen dat joden, christenen en moslims dezelfde god aanbidden, namelijk die van de aartsvaders Abraham, Izaäk en Jacob. Er zijn weliswaar grote verschillen in wat je dan moet geloven maar in de kern gaat het om hetzelfde Opperwezen.

Toch is het misschien niet zo’n goed idee dat de moskee in Alblasserdam nu pas met die elektronisch versterkte oproepen aankomt. Zij zijn immers in de moderne tijd volstrekt overbodig. Mohammed moest de volgeling met de mooiste én de krachtigste stem wel vragen het gebed over de stad uit te zingen. Hij had geen alternatief. Wij wel. De moskee kan via een gespecialiseerde app al zijn gelovigen bereiken ook als zij zich buiten gehoorsafstand van de luidsprekers bevinden. Dat is veel slimmer en effectiever dan het laten zingen van een lied dat ook nog eens gehoord wordt door velen die daargeen boodschap aan hebben. Wij leven tenslotte in een tijd van maatwerk. ‘t Zou trouwens ook wat kunnen zijn voor de vele christelijke kerken die nu met hun gelui de lauwen en de heidenen uit hun zondagsslaap houden. Op alle terreinen des levens blijken gelovigen voorop te lopen als het gaat om het gebruik van nieuwe technologie. Waarom dan hier zo ouderwets gebleven? Met deze vraag zend ik U naar Uw legerstede. En met een fantasie. Stel je voor dat je uit de toren van de Bethelkerk ineens hoorde zingen se a cruz falasse, als het kruis eens zou spreken. Luister naar Cecilia de Souza….