Beluister hier de column

Lieve mensen, sinds een week al heeft een groot aantal luisteraars zich bij ons exclusieve gezelschap gevoegd en ik heb ze niet eens begroet of welkom geheten. Dat zijn de klanten van Stadsradio Delft die zich gevoegd heeft bij het grote aantal zenders in Zuid-Holland dat de Late Avond doorgeeft. Het is mij een genoegen, dames en heren, Delftenaren om vanaf deze plaats met U kennis te maken, zeker in deze moeilijke uren. Als ik het AD mag geloven, weet U namelijk niet precies hoe laat het is. Althans, Uw trouwe steun en toeverlaat in dit opzicht heeft U in de steek gelaten. De klok op de Nieuwe Kerk loopt niet meer en de wijzers staan vast op twaalf uur.

De reden daarvoor is prozaïsch. Het uurwerk doet het niet meer en de firma Van Loenen, klokkenrestaurateurs, die aan de voet van de toren gevestigd is, krijgt hem ook niet zo gemakkelijk meer op gang. Er zijn de laatste jaren wel vaker moeilijkheden mee geweest, met dat uurwerk. Dit betekent groot ongemak voor de Delftenaren die gewend waren even naar boven te kijken om te zien hoe laat het is. Geen wonder want de toren van de Nieuwe Kerk torent hoog boven de oude binnenstad uit. Met een hoogte van 108,75 meter moet hij maar net voor de dom in Utrecht onder doen.

Als leek zeg ik dan geen wonder: dat uurwerk is ooit vanuit de toren van het tegenover de Nieuwe Kerk gelegen stadhuis overgebracht en was dus van het begin af aan al een tweedehandsje. Maar laat ik opmerkingen over de staat van het uurwerk achterwege laten. Daar weten ze bij Van Loenen meer van.

Ik beperk mij tot de constatering: de tijd staat even stil in Delft en dat brengt me bij mijn eigenlijke onderwerp. Komend weekend vinden in heel Nederland de Open Monumentendagen plaats. Haast elke gemeente  heeft een comité dat er voor zorgt dat de plaatselijke monumenten in het zonnetje worden gezet. En vaak ook toegankelijk gemaakt. In ieder geval op zaterdag, in enkele gevallen ook op zondag. Dit jaar hebben de comités zich niet door corona laten afschrikken. Integendeel, zij hebben allemaal hun best gedaan om coronaproof te werk te gaan. Dat betekent: anderhalve meter afstand tussen mensen die geen directe familie van elkaar zijn, een maximum aantal bezoekers tegelijk in een monument. Hoeveel hangt af van de grootte van het gebouw. Het is dus gelukt om binnen de beperkingen die het virus ons allemaal stelt, toch het een en ander van de grond te krijgen. Een voordeel is dat de comités open monumentendagen, die uit vrijwilligers bestaan, heel dicht tegen de gemeente aanschurken. Het is dus makkelijk  rond coronamaatregelen hulp en het juiste advies te krijgen. De oplossingen variëren sterk. In Delft hebben ze van het weekend een audiotour terwijl de monumenten zelf gesloten blijcwn. In Schiedam, waar ik zelf het comité open monumentendagen voorzit, hebben we gekozen voor een aantal rondwandelingen door de oude binnenstad, waarbij de gidsen tegelijk de anderhalve meter in de gaten houden. Ook zijn er een aantal gebouwen wel degelijk open maar dan zorgen we ervoor dat de mensen binnen en buiten niet op een kluitje terecht komen. Ook in Rotterdam hebben ze allemaal wandelroutes. Huh, zegt U nu. Rotterdam is toch gebombardeerd? Monumenten? Die bombardementen lieten het grootste deel van de stad ongemoeid. Binnen de bebouwde kom bevinden bijvoorbeeld zich het prachtige historische dorp Overschie of het even historische Delfshaven, dat eeuwenlang gold als een buitenwijk van Delft. De monumenten bevinden zich juist buiten het centrum en het Rotterdamse comité heeft vier prachtige wandelroutes uitgezet. Daar zullen de deelnemers verbaasd van staan.

U merkt het: een geweldig weekend. Ondanks alles. Ga naar openmonumentendag.nl en kies de gemeente die U wilt bezoeken. Openmonumentendag.nl. O en als U dol bent op groen, natuurmonumenten zijn ook monumenten.