Beluister hier de column

Zuidplas, lieve mensen, is zo’n fusiegemeente van plaatsen die mentaal niets met elkaar te maken hebben. In dit geval het forenzenstadje Nieuwerkerk aan de IJssel, het vrijzinnige Zevenhuizen, waar de bevolking afstamt van de ruige polderjongens, vloekbeesten die anderhalve eeuw geleden de Zuidplas met hun blote handen droogmaakten, het zwaar christelijke Moerkapelle en het aan monumenten rijke Moordecht.  In de vroegere gemeentes, vaak bestuurlijke eenheden met een geschiedenis van eeuwen, wist iedereen  de weg naar raad, college en ambtelijke diensten, wel te vinden. Dat is nu afgelopen.  Het bestuur is los gezongen van zijn wortels en voert blindelings beleidsvoornemens uit. Ook wordt er gehandhaafd dat het een aard heeft. Dat merken bijvoorbeeld de bewoners van een bungalowpark in Moordrecht. Van het begin af aan keek de oude gemeente Moordrecht er niet naar om of de eigenaren er soms voor vast woonden. Niemand had er tenslotte last van. De gemeente Zuidplas echter besteedt tonnen per jaar aan het laten spioneren door boa’s. Word je op permanent bewonen betrapt, dan volgt een last onder dwangsom. Woningnood of niet. Regels zijn regels.

Nu is de gemeente Zuidplas opnieuw in opspraak. Er is iets verschrikkelijks gebeurd. In het van duur geld gebouwde nieuwe gemeentekantoor te Nieuwerkerk aan de Ijssel is aan seks gedaan. Voor het raam zelfs. Twee boa’s bedreven er laat in de avond de liefde, niet wetende dat kwajongens er buiten met hun mobiele telefoons opnames van maakten. Die verschenen onmiddellijk op het internet en brachten de gemeente Zuidplas landelijk in de publiciteit.

Nu zijn deze boa’s  geschorst en ook nog een derde persoon die zich tegelijkertijd in het gebouw bevond. Er volgt onderzoek door een onafhankelijke instantie. Op kosten van de belastingbetaler in Zuidplas.

Loco-burgemeester Jan Verbeek van het CDA verklaarde tegenover Hart van Nederland: “We nemen dit heel serieus en zullen dit intern en extern onderzoeken. Ik heb best een aantal dingen meegemaakt, maar seksuele handelingen in een gemeentehuis kan niet, mag niet en is ontoelaatbaar”.

Ik herhaal nog even wat die afschuwelijke engnek durfde te zeggen: “Ik heb best een aantal dingen meegemaakt, maar seksuele handelingen in een gemeentehuis kan niet, mag niet en is ontoelaatbaar”. Best een aantal dingen meegemaakt! De grootste ramp die de misgeboorte Zuidplas in zijn geschiedenis beleefd heeft: twee handhavers die op een hete zomeravond niet van elkaar konden afblijven.

Er zijn zeker ziekelijke personen aan het werk geweest, die avond. Dat zijn de etterbakjes die de video opnames maakten en vervolgens twee mensen te kijk zetten omdat ze teveel naar elkaar verlangden. Ze hebben een  afwijking. Het zijn voyeurs. Zij moeten worden onderzocht, niet de boa’s. Zij moeten in therapie voor het erger wordt.  En voor zover het minderjarigen zijn, dienen hun ouders huisbezoek te krijgen en pertinente vragen over de opvoeding.. De makers van deze filmpjes, die worden in een beschaafde gemeente aangepakt. De bedrijvers van de liefde daarentegen krijgen een lichte reprimande. Dit was in ieder geval geen werk en ze hebben vast niet voor de duur van hun intiem samenzijn uitgeklokt.

Even erg is het feit dat de buurgemeentes het kleingeestig moraalridderschap van de locoburgemeester steunen. Door de schorsingsmaatregel is het handhaven in het ongerede geraakt. Nu bieden zij hun eigen boa’s aan om het in Zuidplas gevallen gat te dichten. In plaats van dat ze zo’n wethouder vierkant in het gezicht uitlachen en zeggen dat hij zelf maar gaat posten.

Om de filosoof  Nietzsche verkeerd te citeren: wat die boa’s in het gemeentekantoor deden was menselijk, al te menselijk. Hen gun ik alle goeds. En ik weet zeker dat a luisteraars die werkelijk van het leven houden het daarmee van harte eens zijn. Aan deze boa’s, dfe werkelijke helden van deze geschiedenis, draag ik het volgende lied op van Annette Humpe, geïnterpreteerd door de grote Max Raabe: Kussen kun je niet alleen.  https://www.youtube.com/results?search_query=k%C3%BCssen+macht+man+nicht+alleine