Beluister hier de column

Eigenlijk moeten ze het bij de entree van de gemeente ’s Gravendeel op een onderbord plaatsen: ‘Negers niet welkom’. Dan weten ‘anders getinten’ waar zij, de makelaars en woningbouwcorporatie aan toe zijn. In ’s Gravendeel ben je kennelijk alleen welkom als je op zondag wel met de auto naar de kerk komt, maar deze na de dienst niet in het sop zet. Ik heb niets tegen zwaar gereformeerde mensen. Van mij mogen ze niet alleen op zondag maar 7 dagen per week in de kerk zitten, het liefst dag en nacht, althans de groep van onverdraagzame, racistische farizeeërs. Ik vraag mij af wat de dominee in de kerk preekt? Zijn de dominees in de gereformeerde kerken als de imams in sommige moskeeën? Wordt daar haat gepredikt in plaats van liefde en verdraagzaamheid?

Voor wie niet waar dit over gaat en mij wel heel erg hoog en hard van de kerktoren vindt blazen: In het AD van afgelopen zaterdag stond een artikel onder de kop: ‘Anders getinten en asocialen niet welkom in onze buurt’. Daar schrok ik al direct van nog voor ik de rest had gelezen. Mensen met een andere huidskleur worden dus over dezelfde kam geschoren als mensen zonder moraal besef die van alles op straat gooien, hun voortuintje niet bijhouden en op zondag hun auto wassen. In het dorp staat een huis te koop en de makelaar ontving een brief waarin een buurtcomité aangeeft dat alleen Nederlandse, gezellige en witte mensen welkom zijn in het dorp in de Hoekse waard.

Het ‘comité’ ziet liever niet dat buitenlanders het leegstaande huis kopen. Wie en waaruit het ‘buurtcomité’ bestaat is niet duidelijk want de briefschrijver(s) zijn te laf om deze met een naam of adres te ondertekenen. Mogelijk betreft het een eenmansactie maar tegenover de verslaggever hebben meer inwoners van ’s Gravendeel dergelijke uitlatingen gedaan, uiteraard allemaal anoniem. ‘Als een kleurling langsloopt, kijk je toch altijd en als ze gaan eten, moet je de ramen en deuren dichtdoen, je ruikt het enorm’ aldus de naamloze spruitjes en bloemkoolkoker. Een andere dorpsbewoonster zegt: ‘Ik krijg er geen goed gevoel bij als buitenlanders hier wonen’. Eerlijkheidshalve bekend ze wel; ‘ik besef dat dit een vooroordeel is.’

Ik zou, na het lezen van dit artikel, zo graag willen dat er een asielzoekerscentrum aan de rand van het Godvrezend dorp komt. Niet om de inwoners te pesten maar om ze te laten ervaren wat het is om mensen van ander culturen en geloven te ontmoeten en met hen kennis te maken. Was het niet de Here Jezus zelf die zei; ‘laat alle kinderen tot mij komen? Waarom zo bang beste ’s Gravendeelers?

Jullie worden nu neergezet als racisten, iets wat ik niet wil en kan geloven. Maar daar zijn jullie, althans een deel, zelf debet aan. Ik ben ambtenaar der burgerlijke stand en heb in de loop der jaren aardig wat gereformeerde jongeren in de echt verbonden waaronder ook een aantal uit de Hoekse Waard. Allemaal Godvrezende mooie mensen die mij in de gesprekken overkwamen als tolerante sociale mensen. Zelf hang ik geen geloof aan maar ben het wel. Ik geloof in de goedheid van de mens en ja, daar heb ik mij meerdere malen in vergist. En toch, elke keer weer, geef ik iedereen een eerste eerlijke kans en als het nodig is ook een tweede. Ik heb geleerd om de andere wang toe te keren. Pas bij de derde keer mep ik terug.

Dus beste ’s Gravendeelers, ontvang een ieder zonder oordeel, zelfs zonder vooroordeel en heet ze welkom in jullie midden. Want wie goed doet, goed ontmoet. En beste burgemeester; u mag best wat harder stelling nemen tegen de ronduit racistische opmerkingen van uw burgers. En van de dominee verwacht ik zondag een alles verbindende preek ! Amen.