Beluister hier de column

Lieve mensen, vanavond gaan we het hebben over Papendrecht. Het College van deze beklagenswaardige gemeente heeft namelijk een uitermate dom besluit genomen. Tegenwoordig is het bij de overheid vaak genoeg ¨slecht voorbeeld, doet goed volgen¨. Je hebt grote kans dat de bolleboffen waar U onder valt, denken: ¨Hee, goed idee. Dat doen wij ook¨.

Eerst wat algemene gegevens over Papendrecht. Het aantal inwoners bedroeg per 1 januari 32.267, die voor het grootste deel in de enige kern wonen, het verstedelijkte dorp Papendrecht. De inwoners stemmen over het algemeen rechts. PvdA, Groen Links en D66 hebben bij elkaar maar vier zetels in een raad van 25. Het College bestaat uit wethouders van de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de SGP en een lokale partij het Papendrechts Algemeen Belang. Het afvalbeheer – en over het afvalbeheer wil ik het hebben – valt onder wethouder Arjan Kosten van de SGP.

De SGP is de partij van de straffende God, die toornig vanuit de hemel neerziet op de gebrokenheid van zijn schepping en nu al weet wie tot aan het eind der tijden verdoemd zal worden en hoe weinigen Hij op zal nemen in zijn koninkrijk. Hij is een God van de harde aanpak en dat geldt kennelijk ook voor zijn dienaar Kosten. Deze vindt dat de Papendrechtse burgers teveel afval produceren. Hij is daarin niet de enige. Het hele College en een grote raadsmeerderheid staan achter hem. Wie horen wil moet voelen. Psalm 1 al is glashelder: ¨Wettelozen houden niet stand waar recht heerst., zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen. De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen. De weg van de wettelozen loopt dood¨. Die psalm mag ik mezelf trouwens ook aantrekken, want de beginverzen luiden: ¨Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van de zondaars niet betreedt, bij de spotters niet aan tafel zit¨.

Want ik zit daar graag en veel. Bovendien zal de rest van mijn praatje sommige luisteraars misschien inspireren om de weg der zondaars te betreden.

Arjan Kosten dan vindt dat de Papendrechters te veel vuil weg gooien. Dat moet allemaal drastisch naar beneden. Daarom hebben zij in die gemeente een ingewikkeld systeem uitgevonden om afval te scheiden en op verschillende plekken in te laten leveren, maar het kernstuk is het restafval: het bederfelijke, meest organische overblijfsel van de maaltijden, die mensen in de vuilniscontainer moeten stoppen. Dat kost per 1 januari €1,50 of  €3,00 per keer, afhankelijk van de grootte van de afvalklep die je opent. Dat wordt allemaal netjes bijgehouden op de persoonlijke afvalpas die men in Papendrecht zal ontvangen. Dit alles natuurlijk onder het motto: de vervuiler betaalt. Alleen: mag je eerzame burgers vervuilers noemen. Je kunt als gezin nauwelijks invloed uitoefenen op de hoeveelheid afval die wordt geproduceerd. De gemeente hoopt dat met deze beprijzing de hoeveelheid aangeboden restafval wel sterk zal teruglopen. Ik voorspel wethouder Kosten: het succes zal fenomenaal zijn. Het wordt nu zeer verleidelijk    het oude brood in zijn totaliteit aan de duiven, de eenden en waarschijnlijk vooral de ratten te voeren. De gemeente gaat ongetwijfeld een godsvermogen uitgeven aan handhavers die bijplaatsers ontmaskeren. Burgers zullen daarop reageren door alles met een adres erop uit het restafval te halen. Dan ben je nauwelijks op te sporen als je het afval op straat dumpt – en dan liefst niet naast de container want wie weet hebben ze daar een camera opgehangen. Wie in de schuldsanering zit of om andere reden van een minimaal inkomen moet leven, ziet wellicht geen alternatief.  Ook al wordt de vaste afvalstoffenheffing enigszins verlaagd.

De basale fout van de gemeente is dat zij het ophalen van afval wil gebruiken om de burgers op te voeden. Daardoor tuigt ze ingewikkelde systemen op. Ze maakt handhaving noodzakelijk. En het enig resultaat zal het toenemen van zwerfafval zijn en het ongewenst bijvoeren van ratten. Er staat namelijk nog iets in de bijbel wat in dezen van belang is: Lucas 16. vers 8: De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht. Doe dat niet: burgers per zak laten betalen voor het vuil dat ze willen aanbieden. Het is vragen om moeilijkheden. En nu Susan Hayward, Sing you sinners  https://www.youtube.com/watch?v=byDdhww9Ld4