Beluister hier de column

Lieve mensen, ik doe het niet graag maar ik wil het er toch maar eens met U over hebben: de Staatkundig Gereformeerde Partij. Die roept in Nederland de laatste jaren vooral vertedering op. Het is in de ogen van velen een fraaie loot aan de Nederlandse politieke stam. Fractievoorzitter in de Tweede Kamer Kees van der Staaij geldt zelfs als het geweten van Den Haag.

Anders wordt het als ze macht krijgen, wat vaak het geval is in gemeentes waar hun kiesvolk zich concentreert. Dat is bijvoorbeeld het geval in de Hoeksche Waard. De staatkundig gereformeerden kunnen er met vijf zetels deelname aan het College van B en W afdwingen. Daar verzetten zij zich met hand en tand tegen de openstelling van winkels op zondag, want dat is de dag des heren en dan moet alles zoveel mogelijk gesloten blijven. SGP-ers – overigens aanhangers van verschillende kerkgenootschappen – lezen in de bijbel dat dit moet van God. Hij schiep hemel en aarde immers in zes dagen en op de zevende rustte hij. De Schrift licht ons niet in over de wijze waarop hij Zijn vrije dag invulde. Keek hij naar een balspel tusssen teams van  cherubijnen en serafijnen, twee categorieën engelen? Vond hij het liggen in de kortelings door Hem geschapen zon uit? Ging hij een stuk wandelen? We weten het niet. Wel staat verderop in het Oude Testament wat de joden deden met hun sabbath: je mocht niks, zelfs niet het licht aandoen op de Dag des Heren. Op grond hiervan houden SGP-ers zich aan strenge regels. Des zondags is alles verboden wat met inspanning te maken zou kunnen hebben. Behalve kerkgang. In Schiedam hadden we een hele strenge kerk – nu Hersteld Hervormd – waar de gelovigen uit heel de Rijnmond naar toe kwamen: te voet, want de auto nemen was in strijd met de zondagsheiliging. Ik heb dat nooit begrepen. Die wandeling was toch veel vermoeiender.

Zo wordt de zondag naar mijn bescheiden mening het tegendeel van een rustdag. Je moet de hele tijd opletten of je geen regels overtreedt. Je mag bidden en voor je uit kijken. Activiteiten die tot geestelijke ontspanning leiden, zoals sport, zijn verboden.

Nu zou het nog tot daaraan toe zijn als SGP-ers dit voor zichzelf hielden. Maar zo zijn ze niet. Ze willen hun levensstijl verplicht stellen voor iedereen, nadrukkelijk óók voor medeburgers die andere opvattingen koesteren over de Wil van God. Ze moeten onder het juk van de SGP door. Kijk maar naar de afgedwongen winkelsluiting in de Hoeksche Waard.  Fractievoorzitter Gerjan Neele haalde er bij EénVandaag het vierde van de tien geboden bij: Denk aan de sabbat die moet voor u heilig zijn. Daarna bepaalt hij voor iedereen wat dat moet betekenen. Hij laat het anderen niet over zelf te bepalen hoe je de zondag moet heiligen. Alsof je een hardloopwedstrijd niet aan God kunt opdragen. Nee: Neele  bepaalt. Neele weet het. Net als de ayatollah´s in Iran.

Het is wel apart als je vindt dat het aan jou is de wil van God af te dwingen. Dat getuigt toch van hovaardigheid. Alsof je dit soort zaken niet aan Hem kunt overlaten. Volgens het christelijk geloof verschijnen wij na ons verscheiden allemaal voor de rechterstoel des heren. En bij het Laatste Oordeel wordt dat nog eens dunnetjes over gedaan.. Daarom heet het ook het Láátste Oordeel. Wie ben jij dan om andere mensen gedragsregels op te leggen omdat ze volgens jou van God komen? Wie ben je dan? Ligt aan dit alles niet een fundamentele twijfel aan Gods almacht ten grondslag? Dat jij Zijn werk moet opknappen! En hoe zal God over deze dwingelandij oordelen als jij voor zijn rechterstoel staat? Ik vraag maar wat. En nu; Tony Bennett, die op 21 juli jongstleden voor die rechterstoel verscheen. Het is vast goed met hem afgeslope. Samen met John Legend:  sing your sinners https://www.youtube.com/watch?v=XH33S5JxSZQ