Beluister hier de column

Lieve mensen, vandaag behandel ik een onderwerp dat voor U allemaal van groot belang is. Er zijn ook niet lieve mensen. En een paar van hen wil ik in deze donkere nacht belichten. Het zijn bewoners van Tweede Tol, een buurtschap tegen Dordrecht aan.

Zij zijn geschrokken. Zij voelen zich bedreigd. Ze hebben bezwaar aangetekend. Ze willen het niet hebben.

Er staat bij Tweede Tol nog een oude school leeg en daar wil  eigenaar Kun Law rijtjeshuizen voor in de plaats zetten, aldus het Algemeen Dagblad. Dat schiet de omwonenden niet in het verkeerde keelgat. Wel iets anders.

Er wordt  zo langzamerhand geen steen op de ander geplaatst zonder de inbreng van buitenlandse bouwvakkers want Nederlanders met voldoende vakbekwaamheid moet je met een lantaarntje  zoeken. Het duurt nog wel een jaar of twee voor de nieuwbouw kan beginnen en daarom heeft de heer Kun Law de oude panden verhuurd aan Portugese bouwvakarbeiders.

Portugezen!

O hemel!

Vier buurtbewoners zijn bang dat deze Portugezen op den duur overlast zullen geven. Of dat de boot aan zal zijn als ze mochten vertrekken en plaats  maken voor studenten.

Onvoorstelbaar!

Bij mij in Schiedam heb je inmiddels drie Portugese horecagelegenheden. Dat komt omdat dit Zuid-Europese land zoveel uitstekend geschoolde vaklieden kent die vaak naar het buitenland uitzwermen omdat ze daar meer kunnen verdienen dan bij hen thuis. Zo hebben ze ook Tweede Tol bereikt.

Ze zijn vaak klein van stuk. Ze hebben  een tanige huid. Wie wel eens naar Portugal op vakantie is geweest, weet dat het land een vriendelijke en beschaafde bevolking kent waar de gemiddelde Nederlandse hufter een groot, heel groot voorbeeld aan kan nemen.

Ik zal eens wat vertellen: met een paar Portugezen erbij gaat Tweede Tol er absoluut op vooruit vergeleken met wie er nu wonen. Weten zij trouwens wel wat Tweede Tol in het Portugees is? Segundo Pedágio. Met het accent op de a. Dat klinkt heel wat melodieuzer dan het schonkige Tweede Tol. En die Portugezen gaan er ook nog voor zorgen dat er daadwerkelijk gebouwd wordt want een Nederlander met een troffel – nogmaals – die vind je niet meer.

Ze zeggen altijd: er heerst een heleboel onvrede in Nederland. Mensen zijn terecht bezorgd. Je moet hun angsten serieus nemen. Je moet naar dit soort mensen luisteren. Je moet met ze in overleg treden.

Dat kan allemaal wel wezen. Maar er zijn grenzen. Er wordt in Nederland een soort bekrompenheid gecultiveerd die als een boemerang op onze samenleving zal terugslaan als we dit vooroordeel, deze domheid, deze vooringenomenheid, dat superioriteitsgevoel waar het absoluut niet op zijn plek is, als we dat allemaal laten voortwoekeren. Er is een mentaliteit die moet je niet begripvol tegemoet treden. Die moet je bestrijden.

Portugezen in de buurt. Moeders houd je dochters binnen. Rot toch op. Krijg toch het lazerus. Hoe denken jullie in Tweede Tol dat jullie op anderen over komen?  Dat is de vraag die hier gesteld moet worden, porra. Zet Manke Nelis even af en luister naar Mariza ,Gente da minha terra, mensen van waar ik vandaan kom, dat trieste heb ik van jullie gekregen  https://www.youtube.com/watch?v=S2Ip-uUhaoI