Beluister hier de column

Lieve mensen, ik wil het hebben over heibel op de werkplek en dan vooral
over de omgeving want die zorgt er meestal voor dat bedrijfsruzies maanden
ja zelfs jaren lang door etteren. Dit tot grote schade aan de kwaliteit van het
product of de dienst. Bovendien vergalt zo´n ruzie het werkplezier van
collega´s die er zijdelings mee te maken krijgen.  Ik zou trouwens ook kunnen zeggen: vandaag wil ik het hebben over mensen die zich gedragen als
dreinende kinderen.

Ter zake nu: Het bestuur van de jonge fusiegemeente Hoeksche Waard is
lang verlamd geweest door het feit dat burgemeester Bram van Hemmen en
gemeentesecretaris Barbera Sillevis elkaars bloed wel konden drinken. Dat
had zijn weerslag op de hele gemeentelijke dienst want ze waren op het
raadhuis de hoogste functionarissen. De burgemeester is de voorzitter van
het College. Bovendien heeft hij een aantal wettelijke taken, die vooral te
maken hebben met de ordehandhaving en de relatie met de hogere
overheden. De gemeentesecretaris is de hoogste ambtenaar. Die organiseert
het werk en de advisering aan burgemeester en wethouders. Het is dus
duidelijk dat de burgemeester en de gemeentesecretaris goed met elkaar
moeten samenwerken, elk vanuit hun eigen taakomschrijving. Als dat niet
lukt, is er meteen een heleboel stront aan de knikker. Dat is in de Hoeksche
Waard gebeurd. Burgemeester van Hemmen en gemeentesecretaris Sillevis
lagen elkaar niet. Ze gingen elkaar dwars zitten. Volgens een onlangs
uitgebracht rapport kregen de ambtenaren van Sillevis de instructie de
burgemeester niet ¨te helpen of te ondersteunen¨. Later ging ze klagen bij
twee wethouders.

Het gedrag van de twee kemphanen is vergelijkbaar met kleine kinderen in
de kleuterklas die elkaar om onnaspeurlijke redenen dodelijk haten. Zowel de
gemeentesecretaris als de burgemeester hebben inmiddels het veld geruimd
en daar mag je de gemeente Hoeksche Waard mee feliciteren. Toch zal het
vast nog een hele tijd duren voor de schade is opgeruimd. Wat daar op het
gemeentehuis gebeurde, is geen uitzondering. Bij veel bedrijven en instanties
wordt door zulke ruzies de boel verziekt. Let nu op: ik geef niet Sillevis of Van
Hemmen de schuld. De schuld ligt bij de omgeving die dit toe heeft gelaten.

Ik vind het verbijsterend dat de wethouders niet veel eerder hebben
ingegrepen. Ook de ondernemingsraad toonde zich onmachtig. Volgens de
wet is de ondernemingsraad een vertegenwoordiging van het personeel die
zich in moet zetten voor het belang van het bedrijf. Het is dus geen
alternatieve vakbond, dat dingen voor het personeel moet ¨bereiken¨. Het is
eerder een soort raad van commissarissen. Als twee topfunctionarissen het
bedrijf zo schaden als Sillevis en van Hemmen hebben gedaan, dan dient
een Ondernemingsraad in te grijpen. Eerst door het geven van openbare
tikken op de vingers, daarna door opzeggen van het vertrouwen. Let wel:
leden van de OR hebben ontslagbescherming. Ze zijn er om in geval van
nood dit soort dingen aan te durven. Ze hebben een budget en kunnen
allerlei adviseurs inschakelen, ook juristen. Nogmaals: dat ruzies op de

werkplek kunnen dooretteren, heeft vooral te maken met de duldzaamheid
van de collega´s. Eigenlijk zijn zij de hoofdschuldigen.
Verder moet je kemphanen nog voor uittrapping aan de orde komt, om met
Boorman te spreken uit het werk van Willem Elsschot, verder moet je
kemphanen het volgende voorhouden: jullie hoeven niet met elkaar naar
bed, jullie hoeven niet op elkaars verjaardag te komen, jullie hoeven zelfs
geen lulpraatjes te houden in de koffiekamer. Jullie hoeven alleen maar te
communiceren over het werk. Nergens anders over. En dan gaat het om het
belang van het bedrijf. Niet over jullie emoties. Dat hoeft niet gratis. Jullie
krijgen er maandelijks een riant salaris voor. En vakantiegeld. En
onkostenvergoedingen. Dan mogen wij van jullie eisen dat jullie elkaar
verdragen en elkaar helpen de gestelde doelen te bereiken. Als jullie daar
niet toe bereid of in staat zijn, is er geen plek voor jullie bij onze organisatie.

We willen namelijk geen hel maar een toverland. Zoals de zusjes Valtonen
dat bezingen. https://www.youtube.com/watch?v=rOk1LfCS81k