13-03-2019: Energiehypotheek

Dr. Thierry Baudet mag het ontkennen, lieve mensen, maar het klimaatprobleem is de grootste dreiging voor het voortbestaan van de beschaving zoals wij die kennen. Er zijn structurele veranderingen gaande in het weer, die het leven voor het grootste deel van de mensheid heel moeilijk zal maken. Waarom? Omdat die zal leiden tot een stijging van de zeespiegel en en verreweg het grootste deel van de mensheid woont langs kusten en rivieren. Bijvoorbeeld want de opwarming van de aarde zal ook drastische gevolgen hebben voor de landbouw en dus voor de voedselvoorziening. Onderschat dat allemaal niet. Er is veel aan de hand. Laat je niet om de tuin leiden door ontkenners en wegkijkers die van hun houding een politiek verdienmodel hebben gemaakt.

Dit gezegd zijnde, lieve mensen, gaan we nu eens kijken hoe onze overheden, hoog en laag, daarmee omgaan. Ontwikkelen zij plannen om deze bedreiging van ons bestaan met vereende krachten tegen te gaan? Nee, zij hebben het probleem gedefinieerd en vervolgens de oplossing geprivatiseerd. Het ziet er momenteel naar uit dat de afzonderlijke burgers de aanpassing van hun huizen aan een klimaatneutrale manier van leven zelf mogen betalen. Hoe dat uitpakt laat de Rotterdamse wijk Tuinenhoven zien. Daar wil de woningbouwvereniging Woonbron de hele boel duurzaam maken. Bewoners die hun huisje de afgelopen jaren van de woningbouwvereniging hebben gekocht, kunnen meedoen. Isolatie en van het gas af betekent voor hen afzonderlijk een extra investering van zestig tot vijfentachtigduizend euro. Dat hebben die mensen niet. Dat hebben die mensen niet. Dat hebben die mensen niet. En daar haalt Woonbron, die trouwens de traditie van woningbouw voor de gewone man al veel eerder bij het grof vuil zette, de schouders over op. Het moet nu eenmaal. En anders kunnen ze hun huizen ook afzonderlijk aanpakken. Ondertussen is de nationale overheid maar vast begonnen met een strafbelasting om mensen te treffen die naar haar idee niet snel genoeg van het gas af gaan.

Het kan niet zo zijn dat de energietransitie op grote schaal mensen met weinig geld de armoede in drijft. Er wordt weliswaar hier en daar gerept over leningen en hypotheken die je mee verkoopt als je het huis kwijt wil, maar ook dat klinkt weinig geruststellend. Wat betekent zo´n aan je woning gekoppelde schuld immers voor de verkoopwaarde.

In Schiedam weten de bewoners van de wijken Nieuwland en Groenoord al dat zij het eerste aan de beurt zijn voor de energietraditie. Het ziet er naar uit dat het stadsverwarming van Eneco wordt maar voor de rest is er niets bekend, ook niet wat dit allemaal gaat kosten. Het is wel zo dat de prijs van de stadsverwarming is gekoppeld aan die van aardgas, zodat de worst van lagere energierekeningen deze bewoners niet kan worden voorgehouden. Als je een warmtepomp neemt, dan kun je – zo word je beloofd – die hypotheek makkelijk afbetalen van je besparingen op energie. Tien vogels in de lucht noemen ze dat. De huid verkopen voordat de beer geschoten is.

Zo wordt de burger angst en schrik aangejaagd voor de energietransitie. Die wordt niet gepresenteerd als een kans om ons land beter en duurzamer opnieuw op te bouwen maar als een bedreiging die tot je financiële ondergang leidt. Geen wonder dan ook dat het aantal Nederlanders dat de klimaatverandering als een probleem ziet, zo snel daalt. Ze kijken wel uit als ze elk afzonderlijk een rekening gepresenteerd krijgen die ze niet of alleen maar met de meeste moeite kunnen betalen. Om vervolgens door allerlei wijsneuzen ook nog eens de mantel uitgeveegd te krijgen omdat ze wel iets tegen klimaatverandering willen doen maar er niet voor willen betalen.

En ondertussen koopt de Nederlandse regering aandelen KLM en vertelt erbij hoe wezenlijk Schiphol is voor onze welvaart. We moesten toch allemaal minder gaan vliegen? Vanwege het klimaat?

Als dit allemaal zo doorgaat, volgt inderdaad de door Buma zo gevreesde volksopstand tegen het klimaatbeleid. Dan hebben de machthebbers er zelf voor gezorgd dat wij allemaal als lemmingen vastberaden koers zetten naar de afgrond.