Beluister hier de column

In de Gemeentewet is geregeld wat een gemeenteraad mag en kan.

Daarnaast staat erin wat je wel of niet als raadslid mag en moet doen. Een raadslid is op zichzelf geen functie, behalve als lid van een gemeenteraad. Daarmee bedoel ik dat alleen een gemeenteraad besluiten neemt. Een raadslid kan besluiten wat ze wil. Maar wettelijke kracht heeft het alleen als een meerderheid van de raad zo ook besluit.

Datzelfde geldt ook voor wethouders. Alleen als het hele college van burgemeester en wethouders wat ervan vindt of besloten heeft, heeft het wettelijke kracht. Bij de burgemeester is het net even anders. Zijn taken zijn wel in de wet vastgelegd waarbij ik in m’n eentje bevoegd ben, zoals over sommige zaken rondom evenementen en openbare orde. En nu ook in de vluchtelingencrisis.

De 3 bestuursorganen, zoals dat dan heet, zijn raad, college en burgemeester. Alle 3 geholpen en gesteund door de ambtenaren. Hoe doe je dat?

Samen, met 4 ‘groepen’ de gemeente en gemeenschap van Krimpen zo goed mogelijk (be)dienen?

Daarover gaan we speciale afspraken maken. Je zou denken, is de wet niet voldoende? Nee, die gaat over mogen en moeten.

Wij gaan een statuut maken over willen.

Dat doen we in een pilot van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Niet veel gemeenten mogen meedoen. Dus het wordt spannend, en bijzonder.