Beluister hier de column

Voor wethouders die niet door mogen gaan is dit een ingewikkelde periode. Ze hebben zich jaren lang met hart en ziel ingezet voor de gemeenschap.

Zoals al decennia lang een feit: hoe hard je als politiek professional werkt heeft niet zo veel effect op de verkiezingsuitslag. Daar komt meer bij kijken. Dat is eigenlijk over de hele wereld wel het geval. En al helemaal omdat we in Nederland niet direct onze bestuurders kiezen. Ministers, de premier, burgemeesters en ook de wethouders niet.

De gemeenteraad wordt door de inwoners gekozen. Vervolgens komt een paar politieke partijen er samen uit. Althans, sommige fracties besluiten samen een akkoord te willen sluiten. En aan het einde van dat proces dragen ze iemand bij de gemeenteraad voor om wethouder te worden.

Die wethouders worden, nog voor ze formeel kandidaat zijn, gescreend. Daar ligt een taak voor de burgemeester. Ik doe dat niet zelf, maar daar huren we professionals voor in. De voorbereiding daartoe starten we deze week. De conclusies deel ik met de gemeenteraad. En de raadsleden bepalen dan of er juridische bezwaren zijn om de kandidaat te benoemen. Zo nee, dan worden dan en daar de wethouders gekozen.

Hopelijk nog voor de zomer.