Beluister hier de column

Als gemeente hebben we een aantal adviseurs: de adviesraad Sociaal Domein, de kindergemeenteraad, de Rekenkamer en de Ombudsman.

Allemaal ‘instellingen’ waarbij we, elke keer weer, dank je wel zeggen voor hun adviezen. Ook als ze kritisch zijn op de gemeente. En dat zijn ze natuurlijk best vaak. Er is altijd wel iets te verbeteren, anders te doen of op te lossen.

Dan is het van belang dat er mensen kritisch meedenken met de gemeente. En dat ze dan ook komen met tips of adviezen hoe iets beter kan.

De commissie bezwaarschriften bijvoorbeeld. Dat is een onafhankelijke club mensen. Zij kijken heel precies en nauwkeurig of de besluiten van het college van burgemeester en wethouders wel goed genomen zijn.

Dit doen ze niet met alle besluiten. Pas als mensen bezwaar maken tegen een besluit, of tegen een nietgenomen besluit, dan komt dat bezwaar bij deze commissie.

De commissie bezwaarschriften luistert dan naar de mensen die bezwaar maken. En naar de gemeente. Daarna komt er een advies: was het besluit goed, of kan het beter?

Zo’n advies gaat verder dan alleen maar ‘ja’ of ‘nee’. Want soms heeft de gemeente wel gelijk, maar zou het beter zijn voor de mensen om het toch iets net even anders te doen.

Daar leren wij dan weer van: dank je wel!