Beluister hier de column

Het komt weinig voor, lieve mensen, dat je eigen buurt op de landelijke televisie verschijnt. Mij is dat verleden week gebeurd. Ik zag Sander Schimmelpenninck door een straat lopen bij ons aan de overkant van de vijver. Hij ging op zoek naar een vrouw die van Nederland geen kansen krijgt om uit de misère te komen. Ze woont in een vervallen flatgebouw aan de Schimmelpenninckstraat, genoemd naar een beroemde voorvader van Sander. Van buiten ziet het er nog wel redelijk uit maar binnen bleek het – zo bewezen de beelden – volkomen verkrot. Het hout is verrot. Er zaten overal gaten en kieren. De ramen waren van enkel glas. Om eten en alles te kopen hield de vrouw maar enkele tientjes per maand over. Ze was doods- en doodsbang om ook nog in de schulden te raken.

Dat is inmiddels gebeurd. Dat weet ik zeker. Sander Schimmelpenninck maakte zijn tv-reeks over rijkdom en armoede in Nederland  voordat de inflatie en de prijsstijgingen van de energie toesloegen. Ik woon in een goed geïsoleerd huis. Ik ben voorzichtig met energie. Toch is mijn maandbedrag met vijftig euro verhoogd. Die mevrouw stookte met een ouderwetse gaskachel in de woonkamer en dan ook nog deels voor de buitenlucht gezien al die kieren en gaten. Zij moet een verwoestende rekening krijgen die het haar onmogelijk maakt ook aan andere verplichtingen te voldoen.

De duurte van gas en licht heeft al geleid tot veel klachten. De regering besloot daarop  de energiebelasting te verlagen. Mevrouw Kaag, de minister van financiën wil uitzoeken hoe zij kan voorkomen dat de onderste tien procent van Nederland financieel geheel kopje onder gaat, maar hoe en wanneer, daarvan heeft zij nog geen idee.

We lezen in de krant allerlei juichverhalen over de economische groei. Ondertussen merken de mensen die afhankelijk zijn van een vast maandbedrag – meestal in de vorm van loon, uitkering of pensioen – dat voor hen een periode van verarming is aangebroken. Hun euro is al zes procent van zijn waarde kwijt en het ziet er naar uit dat die ontwaarding voorlopig nog door gaat. Er zijn allerlei manieren om dat te verklaren maar dat doet er nu niet toe. De gewone mensen zien hun koopkracht dalen. Er wordt wel eens gezegd: dat is goed voor schuldenaren want de waarde van schulden daalt ook. Dat is maar zeer betrekkelijk. Als de munteenheid waarin je die schuld moet afbetalen ook naar beneden kukelt, heb je er niks aan.

Ik weet in ieder geval een manier om mensen die in slecht geïsoleerde verkrotte huurwoningen zitten meteen te helpen. En het heeft nog met de in hogere kringen zo gewaardeerde marktwerking te maken ook.

Als jij een huis bewoont waar de warmte aan alle kanten uitvliegt, is dat dus een extra kostenpost van betekenis. Zo’n huis raak je aan de straatstenen niet kwijt. Daar kun je als eigenaar alleen nog maar een bodemprijs voor krijgen, zeker als de kosten voor energie nog verder de hoogte in schieten.  Hoe minder een huis waard is, hoe lager de huur hoort te zijn. Verhuurders van zulke panden zouden door de overheid gedwongen moeten worden huurders een korting te geven van minstens 50% met een minimum van 200 euro per maand tot de woning behoorlijk is gerenoveerd. Nu zullen veel slachtoffers – zo mag je bewoners van zulke krotten wel noemen – huursubsidie ontvangen. De regering besluit dat deze korting geen invloed heeft op de hoogte van de huursubsidie want anders heb je er nog niets aan. Er zullen wel bestuurders en ambtenaren opstaan die zeggen dat dit allemaal te ingewikkeld en technisch onmogelijk is.  Ook voor hen heb ik een oplossing. Zij zijn dan in hun huidige functie niet op hun plaats en worden te werk gesteld in de tuinderijen en de champignonkwekerijen want daar schreeuwt men om personeel. Bij het binnenhalen van de oogst zullen hun talenten ongetwijfeld beter tot hun recht komen. Eigenlijk zou ik hier nog veel meer over willen vertellen maar zoals de louche zakenman tegen de commissaris zei “Mijn tijd is beperkt”. Beluisteren wij een opstandig lied: “Ondanks jullie is er morgen weer een dag”  U hoort Pericles met een grote band https://www.youtube.com/watch?v=tDGIN9GLU3Q