Beluister hier de column

Lieve mensen, ik wil het vandaag weer eens hebben over de komende gemeenteraadsverkiezingen. Gaat U nu uit Uw dak? Spitst U de oren? Als U nog een ouderwetse transistorradio hebt, legt U die dan in de schoot met de antenne extra lang uitgetrokken zodat mijn stem op zijn best doorkomt? Vast niet. U bent maar matig geïnteresseerd. U kent die praatjes wel. Laat ik eerst eens vertellen hoe ik hier op kom.

Ooit in een onbewaakt ogenblik heb ik mij eens opgegeven voor Kieskompas, de Stemwijzer  die al jaren door professor André Krouwel van de Vrije Universiteit in Amsterdam wordt gemaakt. Sindsdien krijg ik regelmatig een mail met vragenlijsten. Of ik die in wil vullen. Professor Krouwel gebruikt de gegevens voor allerlei onderzoek rond de houding van de Nederlanders over de politiek en belangrijke vraagstukken. Bovendien schrijft de redactie van het dagblad Trouw er op grond van een bijzondere samenwerking interessante achtergrondverhalen over. Ook kun je op de website Kieskompas.nl er achter komen welke partij  jouw opvattingen best weergeeft.

Afgelopen vrijdag kreeg ik weer een mail van professor Krouwel. Het kostte maar twaalf minuten om de bijgevoegde  vragenlijst in te vullen, beloofde hij, en het ging over mijn gemeente. Dat is zoals een aantal uwer weet, Schiedam.  De professor wilde vooral weten hoe tevreden ik was over het plaatselijk bestuur en welke dingen ik voor mijn stad het belangrijkste vond. Wist ik trouwens al op wie ik ging stemmen bij de raadsverkiezingen in maart?

Ik had altijd het idee dat ik mijn gemeente goed kende, dat ik wist wat er gaande was, wie scherp aan de wind zeilde, wie maar een sukkelaar was, wat de sterke en wat de zwakke punten waren van Schiedam. Je hoefde mij niets te vertellen.

Toch bleken de vragen van professor Krouwel niet zo gemakkelijk te beantwoorden, tenminste als je het eerlijk en zorgvuldig wilde doen. Het waren allemaal van die multiple choice vragen. En ik had zó overal ¨zeer slecht¨ , ¨zeer ontevreden¨ en ¨geen enkel vertrouwen¨ aan kunnen vinken. En dat onze burgemeester een onbetrouwbaar sujet was.

Maar burgemeester Lamers is helemaal geen onbetrouwbaar sujet. Je weet juist wat je aan hem hebt. Van oorsprong is deze Lamers een volksjongen uit Charlois, die dóór mocht leren. Die kans heeft hij zich niet laten ontglippen. Hij is een keurige CDA-er van de oude stempel die aan de stedelijke problemen de vele kanten ziet. Hij is vriendelijk, die burgemeester maar hij probeert nooit de toffe jongen uit te hangen want hij is geen toffe jongen. Hij kan je als helper tegemoet treden maar ook als onverbiddelijk handhaver. Dat maakt allemaal deel uit van zijn rol.

Wat moest ik nou van de raadsleden denken? Daar zitten zeker domoren tussen en onverantwoordelijke volksmenners maar als je ziet wat ze er met elkaar van bakken, dan valt het resultaat nogal mee. Schiedam is geen stad van hoogvliegers. Nooit geweest. Het is op het stadskantoor eerder een moeizaam geworstel gepaard gaand met pogingen de kool en de geit te sparen. In Schiedam zijn ze niet van de grote gebaren. Maar we zijn ook niet aan de bedelstaf gekomen door wilde plannen rond een al te groots ondergronds spoorwegstation zoals in Delft. Ons stationsplein is – toegegeven – een beetje lullig maar we zijn er ook niet aan onder door gegaan. Toen ik die vragen van Krouwel een beetje bekeken had, kon ik er geen radicaal antwoord op geven. Ik kreeg ook bij mezelf de indruk dat ik minder goed op de hoogte was van wat er werkelijk speelde en wat de werkelijke dilemma´s waren dan ik altijd had gedacht. Ontnuchterend. Ik begreep ook dat ik een grote fout zou maken als ik straks over zes weken mijn stem ondoordacht uit zou brengen. Wilt U zelf ook meedoen aan het onderzoek van prof. Krouwel? Stuur dan een mail  naar  info@kieskompas.nl.  Wie weet, wilt U zijn vragen ook eens voor uw eigen gemeente beantwoorden. Kijken of U tot dezelfde conclusie komt als ik. Maar eerst muziek. Verkiezingsmuziek dan maar. Dit is een verkiezingsspot en het campagnelied van presidentskandidaat Lula da Silva in Brazilië. Dit soort dingen kunnen we hier ook wel gebruiken.