Beluister hier de column

Lieve mensen, Nog de beste wensen maar ik kom vanavond het liefst ter zake. Ik wil het graag met U hebben over het verband tussen academische titels en domheid. U zegt: een wetenschappelijke opleiding getuigt juist van intelligentie maar dat is absoluut geen wet van Meden en Perzen.

Daar is onlangs aan de Technische Universiteit Delft een mooi voorbeeld van zichtbaar geworden. We zien hier onder academisch gegradueerden een staaltje van zulk een geavanceerde domheid dat je er bijna een apart woord voor zou moeten verzinnen. Waar gaat het over?

Wereldwijd reiken universiteiten op gezette tijden eredoctoraten uit aan personen met bijzondere verdiensten. Dat kunnen grote geleerden zijn maar dat hoeft niet. Een van de eersten aan wie de TU Delft het eredoctoraat verleende, was de theoloog en politicus Abraham Kuyper. Hij had namelijk als minister president de Delftse instelling universitaire status gegeven. Ook Prins Bernard kreeg een Delfts eredoctoraat vanwege verdiensten die aanzienlijk schimmiger waren. Nu dan heeft men besloten  Frans Timmermans, de vice-voorzitter van de Europese Commissie, een eredoctoraat te verlenen. Dat is omdat hij zo nadrukkelijk de energieproblematiek op de agenda heeft geplaatst. Het is dan ook geen gewoon eredoctoraat: het is een sociaal-maatschappelijk eredoctoraat. Met het verlenen van zulk eretitels wil de universiteit laten zien dat ze midden in de samenleving staat en oplossingen zoekt voor de grote maatschappelijke problemen. Terwijl die Delftenaren er tussenbeide en terecht toch trots op zijn een stelletje nerds te wezen.

Dan is Frans Timmermans met zijn grote loopbaan in de nationale en de Europese politiek een voor de hand liggende keuze. Hij heeft weliswaar geen technische achtergrond maar hij is wel academisch geschoold – in Franse letteren en Europees recht –. Ook is hij tot nog toe in al zijn functies meer dan geslaagd.

Toch is  protest gerezen tegen het eredoctoraat voor Frans Timmermans. Een aantal in Delft afgestudeerde ingenieurs  voert er actie tegen. Zij doen dat omdat zij de politieke voorkeuren van Frans Timmermans niet lusten. Zij zijn tégen zijn levensbeschouwelijke overtuigingen en tegen het beleid dat hij met ondersteuning van het Europees Parlement en zijn collega´s in de Europese Commissie uitvoert. Ook heeft hij daarbij de steun van de Raad van Ministers in de Europese Unie. Dit element heeft de TU Delft zoals het hoort niet betrokken bij haar keuze . Het gaat om de kwaliteiten van Timmermans als bestuurder.  Het is geen ondersteuning van zijn  voorkeuren. Dat is het nooit bij een eredoctoraat. Dat was het ook niet toen premier Drees er lang geleden een  kreeg van de Nederlandse Economische Hogeschool, de voorloper van de Erasmus Universiteit, waar de meeste leerstoelen bezet werden door geheide socialistenvreters. Maar dat nam hun waardering voor de uitzonderlijke bekwaamheden van de oude Drees niet weg. Die had trouwens van zijn leven nooit een universitaire opleiding gehad.

Niettemin heeft de TU Delft van tientallen ingenieurs boze brieven ontvangen waarin zij afgeven op Timmermans en zeggen dat het een schande is als hun universiteit zo iemand een eredoctoraat verleent. Zij laten daarmee zien dat zij ondanks langdurig verblijf op de universiteit niet weten wat een sociaal-maatschappelijk eredoctoraat is, verblind als zij zijn door hun eigen vooroordelen.

Die verslijten ze ook nog voor wetenschappelijk zodat duidelijk wordt dat zij ook van wetenschap geen kaas gegeten hebben.

Verschillende van dit soort academisch gegradueerde gastjes zeggen zelfs, dat zij hun ingenieursbul zullen inleveren als het eredoctoraat doorgaat. Dat doet bijvoorbeeld ingenieur Egbert de Beyer. Als ik professor Tim van der Hagen was, de rector magnificus van de TU Delft, zou ik dat diepe verlangen van Egbert onmiddellijk inwilligen. Trek zijn ingenieursgraad in. Datzelfde geldt voor alle anderen die aan de TU Delft een dergelijk verzoek richten. De klant is koning. Weg met die graden. Domheid kan best samen gaan met het plaatsen van ir. Punt voor je naam  maar dat hoeft nu ook weer niet bevorderd te worden. Voor het overige draag ik aan al die domme ingenieurs dit prachtige nummer op van Eddie Cantor, Het is  toepasselijker is dan dat oude middeleeuwse studentenlied IO Vivat, the dumber they come the better I like them, because the dumb ones know how to make love. Dat is dan tenminste wat.