Beluister hier de column

Lieve mensen, iedereen schijnt te weten wat goed is voor  Rotterdam Zuid  behalve de 200.000 inwoners zelf. Daarom worden er door de gemeente en het Nationaal Programma Rotterdam Zuid aan de lopende band zegeningen over hen uitgestort zonder dat gevraagd wordt of ze daar wel van gediend zijn. Symptomatisch voor dit alles is gouverneur generaal Marco Pastors die regelmatig op verbeten toon uitlegt wat er allemaal mis is en hoe de inlanders zich zouden moeten gedragen om vooruit te komen in de wereld. Het probleem: die inlanders luisteren maar al te vaak niet. Zij koesteren een groot wantrouwen tegenover de gezaghebbers van buiten het stadsdeel en hun plannen. Blijkens het AD sluimert er bij Marco Pastors een begin van inzicht over hoe dit komt.  Tegen deze krant zei hij dat mensen bij wie het even tegen zit, door hun criminele neef snel worden geholpen terwijl ze bij de overheid voor een dichte deur komen. Ook geven leerkrachten volgens hem vaak een te laag advies en  dan bijvoorbeeld geen HAVO vanwege de gezinssituatie. Dat het ook nog hoger kan zijn, gaat blijkbaar zelfs het voorstellingsvermogen van Pastors te boven.

Tegelijkertijd fantaseerde de gouverneur generaal over huizen voor de middenklasse met een soort overheidssteun want middenklasse in de wijk, dat is de balsem waarmee alle sociale kwalen worden verzacht. Als teveel armen in de weg zitten, kun je ze eenvoudigweg verdringen.

Mede daardoor zit Rotterdam Zuid  vol netwerken van mensen die geen enkel vertrouwen hebben in de overheid en met minder of meer succes hun eigen plan trekken. Daar hebben Pastors en zijn ambtenaren weinig zicht op want je moet bestuurders niet wijzer maken dan ze zijn. Zij hebben niet het beste met je voor. De afgelopen week werd daarvan opnieuw het bewijs geleverd.

U weet, lieve mensen, dat de gemeente Rotterdam veel heil ziet in het afbreken van sociale huurwoningen waarna er minder en duurdere huizen voor worden teruggebouwd. Zo lok je middengroepen en jaag je arme mensen weg.  In dat kader is de woningbouwvereniging Vestia aangemoedigd om op Zuid de Tweebosbuurt neer te halen, bestaande uit 524 gerenoveerde sociale huurwoningen. Er komen 374 behuizingen voor terug, grotendeels bestemd voor de middenklasse. Vestia rekende buiten de waard want deze woningbouwcorporatie kreeg te maken met hardnekkig en professioneel verzet van de huurders. Deze werden daarbij gesteund door  ervaren actievoerders, die het een doorn in het oog is dat Rotterdam zoveel sociale huurwoningen laat afbreken. Uiteindelijk wist Vestia via de rechter toch een sloopvergunning af te dwingen. Daarmee heb je de huurders nog niet uit hun huizen. Op het moment houden nog twee gezinnen moedig stand. Zij mogen van de rechter in hun appartementen de uitslag van een hoger beroep afwachten en dat moet nog plaats vinden. Daardoor kan Vestia de  sloop niet voltooien. Zulke grappen zijn peperduur. De hele financiële calculatie voor het nieuwbouwproject komt zo in het ongerede. Daarom probeert Vestia nu opnieuw via de rechter die twee gezinnen toch te verdrijven. De corporatie vindt het niet redelijk dat de huurders de uitspraak van hun zaak in hoger beroep mogen afwachten en voor die tijd niet hoeven te verhuizen. Dit vanwege de hoge kosten. Je zou zeggen: dat hadden ze moeten incalculeren vanaf het moment dat het verzet begon en wie weet zegt een rechter dat ook. Maar voor hetzelfde geld wint Vestia.

Hoofd van een van die twee gezinnen is de beroemde Feyenoord fan Edwin Dobber. Die buigt niet. Die gaat tot het gaatje. David tegen Goliath en Goliath zegt: “Je mag je slinger niet gebruiken. David. Daar is mijn kop niet hard genoeg voor. ”. En ook: Asterix en Obelix in hun eentje tegen het Romeinse Rijk. Veel inwoners van Zuid worden opnieuw bevestigd in wat ze al eerder leerden: blijf onder de radar. Trek je eigen plan. Wees onzichtbaar. Blijf uit het zicht van het gezag. Anders ben je de pineut.

En nu niet Frank Sinatra maar Elvis Presley met My Way https://www.youtube.com/watch?v=Zf-fORxQvW0